aFizyka logo

Wstęp do programowania w C# - Visual Studio

Poniższe linki zawierają treści związane z kursem programowania w języku C#. Kolejne lekcje prowadzą od podstawowych pojęć i funkcji tego języka do metod zaawansowanych w programowaniu obiektowym.

Pierwsze lekcje pozwolą Ci poznać środowisko kompilatora Visual Studio, które jest darmowe w wersji Community


Temat 1

Instalacja i pierwsza aplikacja w Visual Studio

Instalacja i pierwsza aplikacja w Visual Studio
Zobacz
Temat 2

Obsługa klawisza

Obsługa klawisza
Zobacz
Temat 3

Przesyłanie komunikatu zwrotnego

Przesyłanie komunikatu zwrotnego
Zobacz
Temat 4

Reakcja na zawarte przyciski w oknie dialogowym w C#

Reakcja na zawarte przyciski w oknie dialogowym w C#
Zobacz
Temat 5

Typy wartościowe w C#

Typy wartościowe w C#
Zobacz
Temat 6

Operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne w języku C#

Operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne w języku C#
Zobacz
Temat 7

Łańcuch formatujący ToString()

Łańcuch formatujący ToString()
Zobacz
Temat 8

Przechwytywanie zdarzeń klawiatury

Przechwytywanie zdarzeń klawiatury
Zobacz
Temat 9

Przechwytywanie zdarzeń myszy

Przechwytywanie zdarzeń myszy
Zobacz
Temat 10

Zabezpieczenia edycyjne

Zabezpieczenia edycyjne
Zobacz
Temat 11

Opcje wyboru. Instrukcja warunkowa switch

Opcje wyboru. Instrukcja warunkowa switch
Zobacz
Temat 12

Menu aplikacji. Kontrolka MenuStrip

Menu aplikacji. Kontrolka MenuStrip
Zobacz
Temat 13

Aplikacja wielookienkowa MDI

Aplikacja wielookienkowa MDI
Zobacz
Temat 14

Komunikacja w aplikacji wielookienkowej

Komunikacja w aplikacji wielookienkowej
Zobacz
Temat 15

Graficzna reprezentacja funkcji menu

Graficzna reprezentacja funkcji menu
Zobacz
Temat 16

Okna dialogu zapisu i odczytu plików

Okna dialogu zapisu i odczytu plików
Zobacz
Temat 17

Kontrolka Timer w aplikacji i zmienna losowa

Kontrolka Timer w aplikacji i zmienna losowa
Zobacz
Temat 18

Kolor i okno dialogowe koloru

Kolor i okno dialogowe koloru
Zobacz
Temat 19

Okno dialogowe czcionek- FontDialog

Okno dialogowe czcionek- FontDialog
Zobacz
Temat 20

Pasek postępu- ProgressBar

Pasek postępu- ProgressBar
Zobacz
Temat 21

Iteracje. Pętla for, do-while, while

Iteracje. Pętla for, do-while, while
Zobacz
Temat 22

Pojęcie funkcji (metody) w C#

Pojęcie funkcji (metody) w C#
Zobacz
Temat 23

Pozycja znaku w łańcuchu znaków. Visual Studio C#

Pozycja znaku w łańcuchu znaków. Visual Studio C#
Zobacz
Temat 24

Format czasu. Zegar cyfrowy Visual Studio C#

Format czasu. Zegar cyfrowy Visual Studio C#
Zobacz
Temat 25

Zegar analogowy. Podstawowe funkcje graficzne.

Zegar analogowy. Podstawowe funkcje graficzne.
Zobacz
Temat 26

Jednowymiarowe tablice statyczne. Visual Studio C#

Jednowymiarowe tablice statyczne. Visual Studio C#
Zobacz
Temat 27

Statyczna tablica wielowymiarowa. C# Visual Studio

Statyczna tablica wielowymiarowa. C# Visual Studio
Zobacz
Temat 28

Tablice i klasa Array. Visual Studio C#

Tablice i klasa Array. Visual Studio C#
Zobacz
Temat 29

Struktury i listy w Visual Studio C#. Czesc 1

Struktury i listy w Visual Studio C#. Czesc 1
Zobacz
Temat 30

Operacje na liście w Visual Studio C#. Część 2

Operacje na liście w Visual Studio C#. Część 2
Zobacz