Wybierz zakres tematów


Aplikacje desktopowe. Wstęp do programowania w C# - Visual Studio

Poniższe linki zawierają treści związane z kursem programowania w języku C# opartym na tworzeniu aplikacji desktopowych. Kolejne lekcje prowadzą od podstawowych pojęć i funkcji tego języka do metod zaawansowanych w programowaniu obiektowym.

Pierwsze lekcje pozwolą Ci poznać środowisko kompilatora Visual Studio, które jest darmowe w wersji Community


Temat 1 3

Instalacja i pierwsza aplikacja w Visual Studio

Instalacja i pierwsza aplikacja w Visual Studio
Zobacz
Temat 2 2

Obsługa klawisza

Obsługa klawisza
Zobacz
Temat 3 118

Prosty program- dodawanie dwóch liczb

Prosty program- dodawanie dwóch liczb
Zobacz
Temat 4 7

Operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne w języku C#

Operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne w języku C#
Zobacz
Temat 5 121

Proste warunki logiczne

Proste warunki logiczne
Zobacz
Temat 6 122

Złożone warunki logiczne

Złożone warunki logiczne
Zobacz
Temat 7 12

Opcje wyboru. Instrukcja warunkowa switch

Opcje wyboru. Instrukcja warunkowa switch
Zobacz
Temat 8 147

Kontrolki RadioButton, CheckBox

Kontrolki RadioButton, CheckBox
Zobacz
Temat 9 4

Przesyłanie komunikatu zwrotnego

Przesyłanie komunikatu zwrotnego
Zobacz
Temat 10 5

Reakcja na zawarte przyciski w oknie dialogowym w C#

Reakcja na zawarte przyciski w oknie dialogowym w C#
Zobacz
Temat 11 6

Typy wartościowe w C#

Typy wartościowe w C#
Zobacz
Temat 12 8

Łańcuch formatujący ToString()

Łańcuch formatujący ToString()
Zobacz
Temat 13 131

Kalkulator prosty. Łączenie ciągu znaków

Kalkulator prosty. Łączenie ciągu znaków
Zobacz
Temat 14 22

Iteracje. Pętla for, do-while, while

Iteracje. Pętla for, do-while, while
Zobacz
Temat 15 133

Iteracje zagnieżdżone. Pętla w pętli

Iteracje zagnieżdżone. Pętla w pętli
Zobacz
Temat 16 135

Przerwania w pętli

Przerwania w pętli
Zobacz
Temat 17 23

Pojęcie funkcji (metody) w C#

Pojęcie funkcji (metody) w C#
Zobacz
Temat 18 138

Przykład zastosowania funkcji- układu równań liniowych

Przykład zastosowania funkcji- układu równań liniowych
Zobacz
Temat 19 9

Przechwytywanie zdarzeń klawiatury

Przechwytywanie zdarzeń klawiatury
Zobacz
Temat 20 10

Przechwytywanie zdarzeń myszy

Przechwytywanie zdarzeń myszy
Zobacz
Temat 21 11

Zabezpieczenia edycyjne

Zabezpieczenia edycyjne
Zobacz
Temat 22 142

Rekurencja

Rekurencja
Zobacz
Temat 23 13

Menu aplikacji. Kontrolka MenuStrip

Menu aplikacji. Kontrolka MenuStrip
Zobacz
Temat 24 141

Context menu na przykładzie menu myszki

Context menu na przykładzie menu myszki
Zobacz
Temat 25 14

Aplikacja wielookienkowa MDI

Aplikacja wielookienkowa MDI
Zobacz
Temat 26 15

Komunikacja w aplikacji wielookienkowej

Komunikacja w aplikacji wielookienkowej
Zobacz
Temat 27 16

Graficzna reprezentacja funkcji menu

Graficzna reprezentacja funkcji menu
Zobacz
Temat 28 17

Okna dialogu zapisu i odczytu plików

Okna dialogu zapisu i odczytu plików
Zobacz
Temat 29 18

Kontrolka Timer w aplikacji i zmienna losowa

Kontrolka Timer w aplikacji i zmienna losowa
Zobacz
Temat 30 19

Kolor i okno dialogowe koloru

Kolor i okno dialogowe koloru
Zobacz
Temat 31 20

Okno dialogowe czcionek- FontDialog

Okno dialogowe czcionek- FontDialog
Zobacz
Temat 32 21

Pasek postępu- ProgressBar

Pasek postępu- ProgressBar
Zobacz
Temat 33 24

Pozycja znaku w łańcuchu znaków. Visual Studio C#

Pozycja znaku w łańcuchu znaków. Visual Studio C#
Zobacz
Temat 34 25

Format czasu. Zegar cyfrowy Visual Studio C#

Format czasu. Zegar cyfrowy Visual Studio C#
Zobacz
Temat 35 26

Zegar analogowy. Podstawowe funkcje graficzne.

Zegar analogowy. Podstawowe funkcje graficzne.
Zobacz
Temat 36 143

Tablice jednowymiarowe w języku C#. Część 1

Tablice jednowymiarowe w języku C#. Część 1
Zobacz
Temat 37 150

Jednowymiarowe tablice- wartości losowe w tablicach. Część 2

Jednowymiarowe tablice- wartości losowe w tablicach. Część 2
Zobacz
Temat 38 27

Jednowymiarowe tablice statyczne. Część 3

Jednowymiarowe tablice statyczne. Część 3
Zobacz
Temat 39 28

Statyczna tablica wielowymiarowa. C# Visual Studio

Statyczna tablica wielowymiarowa. C# Visual Studio
Zobacz
Temat 40 29

Tablice dynamiczne i klasa Array. Visual Studio C#

Tablice dynamiczne i klasa Array. Visual Studio C#
Zobacz
Temat 41 151

Struktura i tablice

Struktura i tablice
Zobacz
Temat 42 30

Struktury i listy w Visual Studio C#. Część 1

Struktury i listy w Visual Studio C#. Część 1
Zobacz
Temat 43 32

Operacje na liście w Visual Studio C#. Część 2

Operacje na liście w Visual Studio C#. Część 2
Zobacz
Temat 44 152

Pliki a tablice. Część 1

Pliki a tablice. Część 1
Zobacz
Temat 45 153

Pliki a tablice. Część 2

Pliki a tablice. Część 2
Zobacz
Temat 46 154

Pliki binarne a struktury i listy

Pliki binarne a struktury i listy
Zobacz
Temat 47 149

Operacje na tekstach. Część 1

Operacje na tekstach. Część 1
Zobacz
Temat 48 148

Operacje na tekstach. Część 2

Operacje na tekstach. Część 2
Zobacz
Temat 49 155

Własności algorytmów

Własności algorytmów
Zobacz
Temat 50 97

Algorytmy maturalne

Algorytmy maturalne
Zobacz
Temat 51 98

Reprezentacja liczb całkowitych w dowolnym systemie pozycyjnym

Reprezentacja liczb całkowitych w dowolnym systemie pozycyjnym
Zobacz
Temat 52 99

Zamiana z systemu dziesiętnego na dowolny

Zamiana z systemu dziesiętnego na dowolny
Zobacz
Temat 53 100

Algorytm badania pierwszości liczb

Algorytm badania pierwszości liczb
Zobacz
Temat 54 101

Czy liczba jest liczbą doskonałą?

Czy liczba jest liczbą doskonałą?
Zobacz
Temat 55 102

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Rozkład liczby na czynniki pierwsze
Zobacz
Temat 56 103

Największy wspólny dzielnik (NWD) algorytm Euklidesa

Największy wspólny dzielnik (NWD) algorytm Euklidesa
Zobacz
Temat 57 104

Ciąg Fibonacciego. Rozwiązanie iteracyjne i rekurencyjne

Ciąg Fibonacciego. Rozwiązanie iteracyjne i rekurencyjne
Zobacz
Temat 58 105

Algorytm wydawania reszty (metoda zachłanna)

Algorytm wydawania reszty (metoda zachłanna)
Zobacz
Temat 59 106

Jednoczesne znajdowanie max i min w zbiorze

Jednoczesne znajdowanie max i min w zbiorze
Zobacz
Temat 60 156

Znajdowanie lidera w zbiorze

Znajdowanie lidera w zbiorze
Zobacz
Temat 61 157

Sprawdzanie monotoniczności ciągu liczbowego

Sprawdzanie monotoniczności ciągu liczbowego
Zobacz
Temat 62 107

Sortowanie bąbelkowe

Sortowanie bąbelkowe
Zobacz
Temat 63 108

Sortowanie przez wybór (selekcję)

Sortowanie przez wybór (selekcję)
Zobacz
Temat 64 109

Sortowanie przez wstawianie liniowe

Sortowanie przez wstawianie liniowe
Zobacz
Temat 65 110

Sortowanie przez scalanie

Sortowanie przez scalanie
Zobacz
Temat 66 111

Algorytm szybkiego sortowania (Quick sort)

Algorytm szybkiego sortowania (Quick sort)
Zobacz
Temat 67 112

Algorytm sortowania kubełkowego

Algorytm sortowania kubełkowego
Zobacz
Temat 68 113

Algorytm pierwiastkowania (algorytm Newtona- Raphsona)

Algorytm pierwiastkowania (algorytm Newtona- Raphsona)
Zobacz
Temat 69 114

Obliczanie wartości wielomianu- schemat Hornera

Obliczanie wartości wielomianu- schemat Hornera
Zobacz
Temat 70 115

Algorytm szybkiego potęgowania

Algorytm szybkiego potęgowania
Zobacz
Temat 71 116

Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia przedziałów

Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia przedziałów
Zobacz
Temat 72 117

Obliczanie pola obszarów zamkniętych- algorytm całkowania

Obliczanie pola obszarów zamkniętych- algorytm całkowania
Zobacz
Temat 73 119

Czy palindrom, czy anagram?

Czy palindrom, czy anagram?
Zobacz
Temat 74 120

Porządkowanie alfanumeryczne (porządkowanie leksykograficzne)

Porządkowanie alfanumeryczne (porządkowanie leksykograficzne)
Zobacz
Temat 75 123

Algorytm wyszukiwania wzorca w tekście

Algorytm wyszukiwania wzorca w tekście
Zobacz
Temat 76 124

Odwrotna notacja polska- ONP

Odwrotna notacja polska- ONP
Zobacz
Temat 77 125

Kody znaków o zmiennej długości- alfabet Morse'a

Kody znaków o zmiennej długości- alfabet Morse'a
Zobacz
Temat 78 128

Algorytm- szyfr Cezara

Algorytm- szyfr Cezara
Zobacz
Temat 79 96

Podstawy obiektowości. Własności metody get, set

Podstawy obiektowości. Własności metody get, set
Zobacz
Temat 80 144

Klasa w języku C#

Klasa w języku C#
Zobacz
Temat 81 145

Dziedziczenie klas

Dziedziczenie klas
Zobacz
Temat 82 146

Polimorfizm metod wirtualnych

Polimorfizm metod wirtualnych
Zobacz
Temat 83 137

Biblioteki rozszerzeń aplikacji desktopowych

Biblioteki rozszerzeń aplikacji desktopowych
Zobacz
Temat 84 126

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry 2D. Część 1

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry 2D. Część 1
Zobacz
Temat 85 127

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- tylny bufor grafiki. Część 2

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- tylny bufor grafiki. Część 2
Zobacz
Temat 86 129

Obiekty graficzne- mapa świata gry. Część 3

Obiekty graficzne- mapa świata gry. Część 3
Zobacz
Temat 87 130

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- ruch obiektu graficznego. Część 4

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- ruch obiektu graficznego. Część 4
Zobacz
Temat 88 132

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- animacja poklatkowa. Część 5

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- animacja poklatkowa. Część 5
Zobacz
Temat 89 134

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- pocisk. Część 6

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- pocisk. Część 6
Zobacz
Temat 90 139

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- strzelanie. Część 7

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- strzelanie. Część 7
Zobacz
Temat 91 140

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- kolizje. Część 8

Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- kolizje. Część 8
Zobacz
Temat 92 136

Przygotowanie kompilatora Visual Studio do konkursów z informatyki

Przygotowanie kompilatora Visual Studio do konkursów z informatyki
Zobacz

Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy

Wydawnictwo MiGra

Zakres materiału omawiany na lekcjach informatyki w szkole średniej. Tematy bazują na podręcznikach wydawnictwa MiGra z cyklu: TERAZ BAJTY. Dany podręcznik można zakupić na stronie wydawnictwa (zamów podręcznik)

Temat 1

Code Blocks- błąd kompilacji

Code Blocks- błąd kompilacji
Zobacz
Temat 2

Komputer i urządzenia peryferyjne. Klasa 1

Komputer i urządzenia peryferyjne. Klasa 1
Zobacz
Temat 3

Systemy operacyjne i inne oprogramowanie. Klasa 1

Systemy operacyjne i inne oprogramowanie. Klasa 1
Zobacz
Temat 4

Opracowanie dokumentów tekstowych o rozbudowanej strukturze. Klasa 1

Opracowanie dokumentów tekstowych o rozbudowanej strukturze. Klasa 1
Zobacz
Temat 5

Tworzenie konspektu dokumentu. Klasa 1

Tworzenie konspektu dokumentu. Klasa 1
Zobacz
Temat 6

Dzielenie dokumentu tekstowego. Klasa 1

Dzielenie dokumentu tekstowego. Klasa 1
Zobacz
Temat 7

Praca w trybie recenzji. Tabulatory i ich rodzaje. Klasa 1

Praca w trybie recenzji. Tabulatory i ich rodzaje. Klasa 1
Zobacz
Temat 8

Konwersja tekstu na tabelę. Edytor równań. Klasa 1

Konwersja tekstu na tabelę. Edytor równań. Klasa 1
Zobacz
Temat 9

Opracowywanie grafiki rastrowej. Klasa 1

Opracowywanie grafiki rastrowej. Klasa 1
Zobacz
Temat 10

Tworzenie obrazu w programie GIMP. Klasa 1

Tworzenie obrazu w programie GIMP. Klasa 1
Zobacz
Temat 11

Wybrane narzędzia programu GIMP. Klasa 1

Wybrane narzędzia programu GIMP. Klasa 1
Zobacz
Temat 12

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Klasa 1

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Klasa 1
Zobacz
Temat 13

Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej. Klasa 1

Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej. Klasa 1
Zobacz
Temat 14

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania
Zobacz
Temat 15

Języki programowania. Klasa 1

Języki programowania. Klasa 1
Zobacz
Temat 16

Stosowanie zmiennych język c++. Klasa 1

Stosowanie zmiennych język c++. Klasa 1
Zobacz
Temat 17

Zapisywanie rozwiązania problemów. Klasa 1

Zapisywanie rozwiązania problemów. Klasa 1
Zobacz
Temat 18

Proste warunki logiczne. Klasa 1

Proste warunki logiczne. Klasa 1
Zobacz
Temat 19

Złożone warunki logiczne. Klasa 1

Złożone warunki logiczne. Klasa 1
Zobacz
Temat 20

Algorytmy z warunkami zagnieżdżonymi. Klasa 1

Algorytmy z warunkami zagnieżdżonymi. Klasa 1
Zobacz
Temat 21

Iteracja. Klasa 1

Iteracja. Klasa 1
Zobacz
Temat 22

Instrukcje iteracyjne zagnieżdżone. Klasa 1

Instrukcje iteracyjne zagnieżdżone. Klasa 1
Zobacz
Temat 23

Sieci komputerowe. Łączenie komputerów w sieć. Klasa 2

Sieci komputerowe. Łączenie komputerów w sieć. Klasa 2
Zobacz
Temat 24

Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach. Klasa 2

Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach. Klasa 2
Zobacz
Temat 25

Formuły, funkcje i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym. Klasa 2

Formuły, funkcje i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym. Klasa 2
Zobacz
Temat 26

Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2

Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2
Zobacz
Temat 27

Przedstawianie danych w postaci wykresu. Klasa 2

Przedstawianie danych w postaci wykresu. Klasa 2
Zobacz
Temat 28

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2
Zobacz
Temat 29

Filtry, tabele i wykresy przestawne. Klasa 2

Filtry, tabele i wykresy przestawne. Klasa 2
Zobacz
Temat 30

Opracowywanie grafiki wektorowej. Klasa 2

Opracowywanie grafiki wektorowej. Klasa 2
Zobacz
Temat 31

Edytor grafiki wektorowej- program Inkscape. Klasa 2

Edytor grafiki wektorowej- program Inkscape. Klasa 2
Zobacz
Temat 32

Iteracje. Pętla for C++. Klasa 2

Iteracje. Pętla for C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 33

Iteracje. Pętla while C++. Klasa 2

Iteracje. Pętla while C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 34

Pętla do wile C++. Klasa 2

Pętla do wile C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 35

Pojęcie funkcji w języku C++. Klasa 2

Pojęcie funkcji w języku C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 36

Funkcje bez parametrów. Klasa 2

Funkcje bez parametrów. Klasa 2
Zobacz
Temat 37

Funkcja niezwracająca wartości. Klasa 2

Funkcja niezwracająca wartości. Klasa 2
Zobacz
Temat 38

Tablica jednowymiarowa. Klasa 2

Tablica jednowymiarowa. Klasa 2
Zobacz
Temat 39

Algorytm badania pierwszości liczb. Klasa 2

Algorytm badania pierwszości liczb. Klasa 2
Zobacz
Temat 40

Obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 2

Obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 2
Zobacz
Temat 41

Sortowanie bąbelkowe. Klasa 2

Sortowanie bąbelkowe. Klasa 2
Zobacz
Temat 42

Sortowanie przez wstawianie. Klasa 2

Sortowanie przez wstawianie. Klasa 2
Zobacz
Temat 43

Jak zapisana jest strona www ? Klasa 2

Jak zapisana jest strona www ? Klasa 2
Zobacz
Temat 44

Reprezentacja danych w komputerze. Klasa 3

Reprezentacja danych w komputerze. Klasa 3
Zobacz
Temat 45

Wybrane urządzenia cyfrowe. Klasa 3

Wybrane urządzenia cyfrowe. Klasa 3
Zobacz
Temat 46

Tworzenie baz danych. Klasa 3

Tworzenie baz danych. Klasa 3
Zobacz
Temat 47

Tworzenie formularzy w relacyjnej bazie danych. Klasa 3

Tworzenie formularzy w relacyjnej bazie danych. Klasa 3
Zobacz
Temat 48

Filtry i kwerendy bazy danych. Klasa 3

Filtry i kwerendy bazy danych. Klasa 3
Zobacz
Temat 49

Korespondencja seryjna. Klasa 3

Korespondencja seryjna. Klasa 3
Zobacz
Temat 50

Projektowanie modeli 2D i 3D. Klasa 3

Projektowanie modeli 2D i 3D. Klasa 3
Zobacz
Temat 51

Projekt ogrodu. Klasa 3

Projekt ogrodu. Klasa 3
Zobacz
Temat 52

Projekt własnego pokoju. Klasa 3

Projekt własnego pokoju. Klasa 3
Zobacz
Temat 53

Praca z danymi tekstowymi. Typ char i string. Klasa 3

Praca z danymi tekstowymi. Typ char i string. Klasa 3
Zobacz
Temat 54

Wyszukiwanie wzorca w tekście. Klasa 3

Wyszukiwanie wzorca w tekście. Klasa 3
Zobacz
Temat 55

Używanie danych tekstowych w języku C++. Klasa 3

Używanie danych tekstowych w języku C++. Klasa 3
Zobacz
Temat 56

Przetwarzanie tekstu- ćwiczenia utrwalające. Klasa 3

Przetwarzanie tekstu- ćwiczenia utrwalające. Klasa 3
Zobacz
Temat 57

Szyfr Cezara. Klasa 3

Szyfr Cezara. Klasa 3
Zobacz
Temat 58

Szyfrowanie przestawieniowe. Klasa 3

Szyfrowanie przestawieniowe. Klasa 3
Zobacz
Temat 59

Wyszukiwanie metodą połowienia. Klasa 3

Wyszukiwanie metodą połowienia. Klasa 3
Zobacz
Temat 60

Algorytm zachłanny- wydawanie reszty. Klasa 3

Algorytm zachłanny- wydawanie reszty. Klasa 3
Zobacz
Temat 61

Algorytm obliczania silni. Klasa 3

Algorytm obliczania silni. Klasa 3
Zobacz
Temat 62

Rekurencyjne obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 3

Rekurencyjne obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 3
Zobacz
Temat 63

Algorytmy na liczbach. Klasa 3

Algorytmy na liczbach. Klasa 3
Zobacz
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz