aFizyka logo

Wybierz zakres tematów


Aplikacje desktopowe. Wstęp do programowania w C# - Visual Studio

Poniższe linki zawierają treści związane z kursem programowania w języku C# opartym na tworzeniu aplikacji desktopowych. Kolejne lekcje prowadzą od podstawowych pojęć i funkcji tego języka do metod zaawansowanych w programowaniu obiektowym.

Pierwsze lekcje pozwolą Ci poznać środowisko kompilatora Visual Studio, które jest darmowe w wersji Community


Temat 1 3

Instalacja i pierwsza aplikacja w Visual Studio

Instalacja i pierwsza aplikacja w Visual Studio
Zobacz
Temat 2 2

Obsługa klawisza

Obsługa klawisza
Zobacz
Temat 3 118

Prosty program- dodawanie dwóch liczb

Prosty program- dodawanie dwóch liczb
Zobacz
Temat 4 121

Proste warunki logiczne

Proste warunki logiczne
Zobacz
Temat 5 122

Złożone warunki logiczne

Złożone warunki logiczne
Zobacz
Temat 6 4

Przesyłanie komunikatu zwrotnego

Przesyłanie komunikatu zwrotnego
Zobacz
Temat 7 5

Reakcja na zawarte przyciski w oknie dialogowym w C#

Reakcja na zawarte przyciski w oknie dialogowym w C#
Zobacz
Temat 8 6

Typy wartościowe w C#

Typy wartościowe w C#
Zobacz
Temat 9 7

Operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne w języku C#

Operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne w języku C#
Zobacz
Temat 10 8

Łańcuch formatujący ToString()

Łańcuch formatujący ToString()
Zobacz
Temat 11 9

Przechwytywanie zdarzeń klawiatury

Przechwytywanie zdarzeń klawiatury
Zobacz
Temat 12 10

Przechwytywanie zdarzeń myszy

Przechwytywanie zdarzeń myszy
Zobacz
Temat 13 11

Zabezpieczenia edycyjne

Zabezpieczenia edycyjne
Zobacz
Temat 14 12

Opcje wyboru. Instrukcja warunkowa switch

Opcje wyboru. Instrukcja warunkowa switch
Zobacz
Temat 15 13

Menu aplikacji. Kontrolka MenuStrip

Menu aplikacji. Kontrolka MenuStrip
Zobacz
Temat 16 14

Aplikacja wielookienkowa MDI

Aplikacja wielookienkowa MDI
Zobacz
Temat 17 15

Komunikacja w aplikacji wielookienkowej

Komunikacja w aplikacji wielookienkowej
Zobacz
Temat 18 16

Graficzna reprezentacja funkcji menu

Graficzna reprezentacja funkcji menu
Zobacz
Temat 19 17

Okna dialogu zapisu i odczytu plików

Okna dialogu zapisu i odczytu plików
Zobacz
Temat 20 18

Kontrolka Timer w aplikacji i zmienna losowa

Kontrolka Timer w aplikacji i zmienna losowa
Zobacz
Temat 21 19

Kolor i okno dialogowe koloru

Kolor i okno dialogowe koloru
Zobacz
Temat 22 20

Okno dialogowe czcionek- FontDialog

Okno dialogowe czcionek- FontDialog
Zobacz
Temat 23 21

Pasek postępu- ProgressBar

Pasek postępu- ProgressBar
Zobacz
Temat 24 22

Iteracje. Pętla for, do-while, while

Iteracje. Pętla for, do-while, while
Zobacz
Temat 25 23

Pojęcie funkcji (metody) w C#

Pojęcie funkcji (metody) w C#
Zobacz
Temat 26 24

Pozycja znaku w łańcuchu znaków. Visual Studio C#

Pozycja znaku w łańcuchu znaków. Visual Studio C#
Zobacz
Temat 27 25

Format czasu. Zegar cyfrowy Visual Studio C#

Format czasu. Zegar cyfrowy Visual Studio C#
Zobacz
Temat 28 26

Zegar analogowy. Podstawowe funkcje graficzne.

Zegar analogowy. Podstawowe funkcje graficzne.
Zobacz
Temat 29 27

Jednowymiarowe tablice statyczne. Visual Studio C#

Jednowymiarowe tablice statyczne. Visual Studio C#
Zobacz
Temat 30 28

Statyczna tablica wielowymiarowa. C# Visual Studio

Statyczna tablica wielowymiarowa. C# Visual Studio
Zobacz
Temat 31 29

Tablice i klasa Array. Visual Studio C#

Tablice i klasa Array. Visual Studio C#
Zobacz
Temat 32 30

Struktury i listy w Visual Studio C#. Część 1

Struktury i listy w Visual Studio C#. Część 1
Zobacz
Temat 33 32

Operacje na liście w Visual Studio C#. Część 2

Operacje na liście w Visual Studio C#. Część 2
Zobacz
Temat 34 97

Algorytmy maturalne

Algorytmy maturalne
Zobacz
Temat 35 98

Reprezentacja liczb całkowitych w dowolnym systemie pozycyjnym

Reprezentacja liczb całkowitych w dowolnym systemie pozycyjnym
Zobacz
Temat 36 99

Zamiana z systemu dziesiętnego na dowolny

Zamiana z systemu dziesiętnego na dowolny
Zobacz
Temat 37 100

Algorytm badania pierwszości liczb

Algorytm badania pierwszości liczb
Zobacz
Temat 38 101

Czy liczba jest liczbą doskonałą?

Czy liczba jest liczbą doskonałą?
Zobacz
Temat 39 102

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Rozkład liczby na czynniki pierwsze
Zobacz
Temat 40 103

Największy wspólny dzielnik (NWD) algorytm Euklidesa

Największy wspólny dzielnik (NWD) algorytm Euklidesa
Zobacz
Temat 41 104

Ciąg Fibonacciego. Rozwiązanie iteracyjne i rekurencyjne

Ciąg Fibonacciego. Rozwiązanie iteracyjne i rekurencyjne
Zobacz
Temat 42 105

Algorytm wydawania reszty (metoda zachłanna)

Algorytm wydawania reszty (metoda zachłanna)
Zobacz
Temat 43 106

Jednoczesne znajdowanie max i min w zbiorze

Jednoczesne znajdowanie max i min w zbiorze
Zobacz
Temat 44 107

Sortowanie bąbelkowe

Sortowanie bąbelkowe
Zobacz
Temat 45 108

Sortowanie przez wybór (selekcję)

Sortowanie przez wybór (selekcję)
Zobacz
Temat 46 109

Sortowanie przez wstawianie liniowe

Sortowanie przez wstawianie liniowe
Zobacz
Temat 47 110

Sortowanie przez scalanie

Sortowanie przez scalanie
Zobacz
Temat 48 111

Algorytm szybkiego sortowania (Quick sort)

Algorytm szybkiego sortowania (Quick sort)
Zobacz
Temat 49 112

Algorytm sortowania kubełkowego

Algorytm sortowania kubełkowego
Zobacz
Temat 50 113

Algorytm pierwiastkowania (algorytm Newtona- Raphsona)

Algorytm pierwiastkowania (algorytm Newtona- Raphsona)
Zobacz
Temat 51 114

Obliczanie wartości wielomianu- schemat Hornera

Obliczanie wartości wielomianu- schemat Hornera
Zobacz
Temat 52 115

Algorytm szybkiego potęgowania

Algorytm szybkiego potęgowania
Zobacz
Temat 53 116

Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia przedziałów

Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia przedziałów
Zobacz
Temat 54 117

Obliczanie pola obszarów zamkniętych- algorytm całkowania

Obliczanie pola obszarów zamkniętych- algorytm całkowania
Zobacz
Temat 55 119

Czy palindrom, czy anagram?

Czy palindrom, czy anagram?
Zobacz
Temat 56 120

Porządkowanie alfanumeryczne (porządkowanie leksykograficzne)

Porządkowanie alfanumeryczne (porządkowanie leksykograficzne)
Zobacz
Temat 57 123

Algorytm wyszukiwania wzorca w tekście

Algorytm wyszukiwania wzorca w tekście
Zobacz
Temat 58 125

Kody znaków o zmiennej długości- alfabet Morse'a

Kody znaków o zmiennej długości- alfabet Morse'a
Zobacz
Temat 59 96

Podstawy obiektowości. Własności metody get, set

Podstawy obiektowości. Własności metody get, set
Zobacz

Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy

Wydawnictwo MiGra

Zakres materiału omawiany na lekcjach informatyki w szkole średniej. Tematy bazują na podręcznikach wydawnictwa MiGra z cyklu: TERAZ BAJTY. Dany podręcznik można zakupić na stronie wydawnictwa (zamów podręcznik)

Temat 1

Code Blocks- błąd kompilacji

Code Blocks- błąd kompilacji
Zobacz
Temat 2

Komputer i urządzenia peryferyjne. Klasa 1

Komputer i urządzenia peryferyjne. Klasa 1
Zobacz
Temat 3

Systemy operacyjne i inne oprogramowanie. Klasa 1

Systemy operacyjne i inne oprogramowanie. Klasa 1
Zobacz
Temat 4

Opracowanie dokumentów tekstowych o rozbudowanej strukturze. Klasa 1

Opracowanie dokumentów tekstowych o rozbudowanej strukturze. Klasa 1
Zobacz
Temat 5

Tworzenie konspektu dokumentu. Klasa 1

Tworzenie konspektu dokumentu. Klasa 1
Zobacz
Temat 6

Dzielenie dokumentu tekstowego. Klasa 1

Dzielenie dokumentu tekstowego. Klasa 1
Zobacz
Temat 7

Praca w trybie recenzji. Tabulatory i ich rodzaje. Klasa 1

Praca w trybie recenzji. Tabulatory i ich rodzaje. Klasa 1
Zobacz
Temat 8

Konwersja tekstu na tabelę. Edytor równań. Klasa 1

Konwersja tekstu na tabelę. Edytor równań. Klasa 1
Zobacz
Temat 9

Opracowywanie grafiki rastrowej. Klasa 1

Opracowywanie grafiki rastrowej. Klasa 1
Zobacz
Temat 10

Tworzenie obrazu w programie GIMP. Klasa 1

Tworzenie obrazu w programie GIMP. Klasa 1
Zobacz
Temat 11

Wybrane narzędzia programu GIMP. Klasa 1

Wybrane narzędzia programu GIMP. Klasa 1
Zobacz
Temat 12

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Klasa 1

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Klasa 1
Zobacz
Temat 13

Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej. Klasa 1

Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej. Klasa 1
Zobacz
Temat 14

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania
Zobacz
Temat 15

Języki programowania. Klasa 1

Języki programowania. Klasa 1
Zobacz
Temat 16

Stosowanie zmiennych język c++. Klasa 1

Stosowanie zmiennych język c++. Klasa 1
Zobacz
Temat 17

Zapisywanie rozwiązania problemów. Klasa 1

Zapisywanie rozwiązania problemów. Klasa 1
Zobacz
Temat 18

Proste warunki logiczne. Klasa 1

Proste warunki logiczne. Klasa 1
Zobacz
Temat 19

Złożone warunki logiczne. Klasa 1

Złożone warunki logiczne. Klasa 1
Zobacz
Temat 20

Algorytmy z warunkami zagnieżdżonymi. Klasa 1

Algorytmy z warunkami zagnieżdżonymi. Klasa 1
Zobacz
Temat 21

Iteracja. Klasa 1

Iteracja. Klasa 1
Zobacz
Temat 22

Instrukcje iteracyjne zagnieżdżone. Klasa 1

Instrukcje iteracyjne zagnieżdżone. Klasa 1
Zobacz
Temat 23

Sieci komputerowe. Łączenie komputerów w sieć. Klasa 2

Sieci komputerowe. Łączenie komputerów w sieć. Klasa 2
Zobacz
Temat 24

Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach. Klasa 2

Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach. Klasa 2
Zobacz
Temat 25

Formuły, funkcje i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym. Klasa 2

Formuły, funkcje i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym. Klasa 2
Zobacz
Temat 26

Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2

Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2
Zobacz
Temat 27

Przedstawianie danych w postaci wykresu. Klasa 2

Przedstawianie danych w postaci wykresu. Klasa 2
Zobacz
Temat 28

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2
Zobacz
Temat 29

Filtry, tabele i wykresy przestawne. Klasa 2

Filtry, tabele i wykresy przestawne. Klasa 2
Zobacz
Temat 30

Opracowywanie grafiki wektorowej. Klasa 2

Opracowywanie grafiki wektorowej. Klasa 2
Zobacz
Temat 31

Edytor grafiki wektorowej- program Inkscape. Klasa 2

Edytor grafiki wektorowej- program Inkscape. Klasa 2
Zobacz
Temat 32

Iteracje. Pętla for C++. Klasa 2

Iteracje. Pętla for C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 33

Iteracje. Pętla while C++. Klasa 2

Iteracje. Pętla while C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 34

Pętla do wile C++. Klasa 2

Pętla do wile C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 35

Pojęcie funkcji w języku C++. Klasa 2

Pojęcie funkcji w języku C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 36

Funkcje bez parametrów. Klasa 2

Funkcje bez parametrów. Klasa 2
Zobacz
Temat 37

Funkcja niezwracająca wartości. Klasa 2

Funkcja niezwracająca wartości. Klasa 2
Zobacz
Temat 38

Tablica jednowymiarowa. Klasa 2

Tablica jednowymiarowa. Klasa 2
Zobacz
Temat 39

Algorytm badania pierwszości liczb. Klasa 2

Algorytm badania pierwszości liczb. Klasa 2
Zobacz
Temat 40

Obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 2

Obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 2
Zobacz
Temat 41

Sortowanie bąbelkowe. Klasa 2

Sortowanie bąbelkowe. Klasa 2
Zobacz
Temat 42

Sortowanie przez wstawianie. Klasa 2

Sortowanie przez wstawianie. Klasa 2
Zobacz
Temat 43

Jak zapisana jest strona www ? Klasa 2

Jak zapisana jest strona www ? Klasa 2
Zobacz
Temat 44

Reprezentacja danych w komputerze. Klasa 3

Reprezentacja danych w komputerze. Klasa 3
Zobacz
Temat 45

Wybrane urządzenia cyfrowe. Klasa 3

Wybrane urządzenia cyfrowe. Klasa 3
Zobacz
Temat 46

Tworzenie baz danych. Klasa 3

Tworzenie baz danych. Klasa 3
Zobacz
Temat 47

Tworzenie formularzy w relacyjnej bazie danych. Klasa 3

Tworzenie formularzy w relacyjnej bazie danych. Klasa 3
Zobacz
Temat 48

Filtry i kwerendy bazy danych. Klasa 3

Filtry i kwerendy bazy danych. Klasa 3
Zobacz
Temat 49

Korespondencja seryjna. Klasa 3

Korespondencja seryjna. Klasa 3
Zobacz
Temat 50

Projektowanie modeli 2D i 3D. Klasa 3

Projektowanie modeli 2D i 3D. Klasa 3
Zobacz
Temat 51

Projekt ogrodu. Klasa 3

Projekt ogrodu. Klasa 3
Zobacz
Temat 52

Projekt własnego pokoju. Klasa 3

Projekt własnego pokoju. Klasa 3
Zobacz
Temat 53

Praca z danymi tekstowymi. Typ char i string. Klasa 3

Praca z danymi tekstowymi. Typ char i string. Klasa 3
Zobacz
Temat 54

Wyszukiwanie wzorca w tekście. Klasa 3

Wyszukiwanie wzorca w tekście. Klasa 3
Zobacz
Temat 55

Używanie danych tekstowych w języku C++. Klasa 3

Używanie danych tekstowych w języku C++. Klasa 3
Zobacz
Temat 56

Przetwarzanie tekstu- ćwiczenia utrwalające. Klasa 3

Przetwarzanie tekstu- ćwiczenia utrwalające. Klasa 3
Zobacz
Temat 57

Szyfr Cezara. Klasa 3

Szyfr Cezara. Klasa 3
Zobacz
Temat 58

Szyfrowanie przestawieniowe. Klasa 3

Szyfrowanie przestawieniowe. Klasa 3
Zobacz
Temat 59

Wyszukiwanie metodą połowienia. Klasa 3

Wyszukiwanie metodą połowienia. Klasa 3
Zobacz
Temat 60

Algorytm zachłanny- wydawanie reszty. Klasa 3

Algorytm zachłanny- wydawanie reszty. Klasa 3
Zobacz
Temat 61

Algorytm obliczania silni. Klasa 3

Algorytm obliczania silni. Klasa 3
Zobacz
Temat 62

Rekurencyjne obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 3

Rekurencyjne obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 3
Zobacz
Temat 63

Algorytmy na liczbach. Klasa 3

Algorytmy na liczbach. Klasa 3
Zobacz