aFizyka logo

Wybierz zakres tematów


Wstęp do programowania w C# - Visual Studio

Poniższe linki zawierają treści związane z kursem programowania w języku C#. Kolejne lekcje prowadzą od podstawowych pojęć i funkcji tego języka do metod zaawansowanych w programowaniu obiektowym.

Pierwsze lekcje pozwolą Ci poznać środowisko kompilatora Visual Studio, które jest darmowe w wersji Community


Temat 1

Instalacja i pierwsza aplikacja w Visual Studio

Instalacja i pierwsza aplikacja w Visual Studio
Zobacz
Temat 2

Obsługa klawisza

Obsługa klawisza
Zobacz
Temat 3

Przesyłanie komunikatu zwrotnego

Przesyłanie komunikatu zwrotnego
Zobacz
Temat 4

Reakcja na zawarte przyciski w oknie dialogowym w C#

Reakcja na zawarte przyciski w oknie dialogowym w C#
Zobacz
Temat 5

Typy wartościowe w C#

Typy wartościowe w C#
Zobacz
Temat 6

Operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne w języku C#

Operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne w języku C#
Zobacz
Temat 7

Łańcuch formatujący ToString()

Łańcuch formatujący ToString()
Zobacz
Temat 8

Przechwytywanie zdarzeń klawiatury

Przechwytywanie zdarzeń klawiatury
Zobacz
Temat 9

Przechwytywanie zdarzeń myszy

Przechwytywanie zdarzeń myszy
Zobacz
Temat 10

Zabezpieczenia edycyjne

Zabezpieczenia edycyjne
Zobacz
Temat 11

Opcje wyboru. Instrukcja warunkowa switch

Opcje wyboru. Instrukcja warunkowa switch
Zobacz
Temat 12

Menu aplikacji. Kontrolka MenuStrip

Menu aplikacji. Kontrolka MenuStrip
Zobacz
Temat 13

Aplikacja wielookienkowa MDI

Aplikacja wielookienkowa MDI
Zobacz
Temat 14

Komunikacja w aplikacji wielookienkowej

Komunikacja w aplikacji wielookienkowej
Zobacz
Temat 15

Graficzna reprezentacja funkcji menu

Graficzna reprezentacja funkcji menu
Zobacz
Temat 16

Okna dialogu zapisu i odczytu plików

Okna dialogu zapisu i odczytu plików
Zobacz
Temat 17

Kontrolka Timer w aplikacji i zmienna losowa

Kontrolka Timer w aplikacji i zmienna losowa
Zobacz
Temat 18

Kolor i okno dialogowe koloru

Kolor i okno dialogowe koloru
Zobacz
Temat 19

Okno dialogowe czcionek- FontDialog

Okno dialogowe czcionek- FontDialog
Zobacz
Temat 20

Pasek postępu- ProgressBar

Pasek postępu- ProgressBar
Zobacz
Temat 21

Iteracje. Pętla for, do-while, while

Iteracje. Pętla for, do-while, while
Zobacz
Temat 22

Pojęcie funkcji (metody) w C#

Pojęcie funkcji (metody) w C#
Zobacz
Temat 23

Pozycja znaku w łańcuchu znaków. Visual Studio C#

Pozycja znaku w łańcuchu znaków. Visual Studio C#
Zobacz
Temat 24

Format czasu. Zegar cyfrowy Visual Studio C#

Format czasu. Zegar cyfrowy Visual Studio C#
Zobacz
Temat 25

Zegar analogowy. Podstawowe funkcje graficzne.

Zegar analogowy. Podstawowe funkcje graficzne.
Zobacz
Temat 26

Jednowymiarowe tablice statyczne. Visual Studio C#

Jednowymiarowe tablice statyczne. Visual Studio C#
Zobacz
Temat 27

Statyczna tablica wielowymiarowa. C# Visual Studio

Statyczna tablica wielowymiarowa. C# Visual Studio
Zobacz
Temat 28

Tablice i klasa Array. Visual Studio C#

Tablice i klasa Array. Visual Studio C#
Zobacz
Temat 29

Struktury i listy w Visual Studio C#. Część 1

Struktury i listy w Visual Studio C#. Część 1
Zobacz
Temat 30

Operacje na liście w Visual Studio C#. Część 2

Operacje na liście w Visual Studio C#. Część 2
Zobacz

Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy

Wydawnictwo MiGra

Zakres materiału omawiany na lekcjach informatyki w szkole średniej. Tematy bazują na podręcznikach wydawnictwa MiGra z cyklu: TERAZ BAJTY. Dany podręcznik można zakupić na stronie wydawnictwa (zamów podręcznik)

Temat 1

Code Blocks- błąd kompilacji

Code Blocks- błąd kompilacji
Zobacz
Temat 2

Komputer i urządzenia peryferyjne. Klasa 1

Komputer i urządzenia peryferyjne. Klasa 1
Zobacz
Temat 3

Systemy operacyjne i inne oprogramowanie. Klasa 1

Systemy operacyjne i inne oprogramowanie. Klasa 1
Zobacz
Temat 4

Opracowanie dokumentów tekstowych o rozbudowanej strukturze. Klasa 1

Opracowanie dokumentów tekstowych o rozbudowanej strukturze. Klasa 1
Zobacz
Temat 5

Tworzenie konspektu dokumentu. Klasa 1

Tworzenie konspektu dokumentu. Klasa 1
Zobacz
Temat 6

Dzielenie dokumentu tekstowego. Klasa 1

Dzielenie dokumentu tekstowego. Klasa 1
Zobacz
Temat 7

Praca w trybie recenzji. Tabulatory i ich rodzaje. Klasa 1

Praca w trybie recenzji. Tabulatory i ich rodzaje. Klasa 1
Zobacz
Temat 8

Konwersja tekstu na tabelę. Edytor równań. Klasa 1

Konwersja tekstu na tabelę. Edytor równań. Klasa 1
Zobacz
Temat 9

Opracowywanie grafiki rastrowej. Klasa 1

Opracowywanie grafiki rastrowej. Klasa 1
Zobacz
Temat 10

Tworzenie obrazu w programie GIMP. Klasa 1

Tworzenie obrazu w programie GIMP. Klasa 1
Zobacz
Temat 11

Wybrane narzędzia programu GIMP. Klasa 1

Wybrane narzędzia programu GIMP. Klasa 1
Zobacz
Temat 12

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Klasa 1

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Klasa 1
Zobacz
Temat 13

Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej. Klasa 1

Dźwięk i film w prezentacji multimedialnej. Klasa 1
Zobacz
Temat 14

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania
Zobacz
Temat 15

Języki programowania. Klasa 1

Języki programowania. Klasa 1
Zobacz
Temat 16

Stosowanie zmiennych język c++. Klasa 1

Stosowanie zmiennych język c++. Klasa 1
Zobacz
Temat 17

Zapisywanie rozwiązania problemów. Klasa 1

Zapisywanie rozwiązania problemów. Klasa 1
Zobacz
Temat 18

Proste warunki logiczne. Klasa 1

Proste warunki logiczne. Klasa 1
Zobacz
Temat 19

Złożone warunki logiczne. Klasa 1

Złożone warunki logiczne. Klasa 1
Zobacz
Temat 20

Algorytmy z warunkami zagnieżdżonymi. Klasa 1

Algorytmy z warunkami zagnieżdżonymi. Klasa 1
Zobacz
Temat 21

Iteracja. Klasa 1

Iteracja. Klasa 1
Zobacz
Temat 22

Instrukcje iteracyjne zagnieżdżone. Klasa 1

Instrukcje iteracyjne zagnieżdżone. Klasa 1
Zobacz
Temat 23

Sieci komputerowe. Łączenie komputerów w sieć. Klasa 2

Sieci komputerowe. Łączenie komputerów w sieć. Klasa 2
Zobacz
Temat 24

Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach. Klasa 2

Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach. Klasa 2
Zobacz
Temat 25

Formuły, funkcje i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym. Klasa 2

Formuły, funkcje i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym. Klasa 2
Zobacz
Temat 26

Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2

Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2
Zobacz
Temat 27

Przedstawianie danych w postaci wykresu. Klasa 2

Przedstawianie danych w postaci wykresu. Klasa 2
Zobacz
Temat 28

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. Klasa 2
Zobacz
Temat 29

Filtry, tabele i wykresy przestawne. Klasa 2

Filtry, tabele i wykresy przestawne. Klasa 2
Zobacz
Temat 30

Opracowywanie grafiki wektorowej. Klasa 2

Opracowywanie grafiki wektorowej. Klasa 2
Zobacz
Temat 31

Edytor grafiki wektorowej- program Inkscape. Klasa 2

Edytor grafiki wektorowej- program Inkscape. Klasa 2
Zobacz
Temat 32

Iteracje. Pętla for C++. Klasa 2

Iteracje. Pętla for C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 33

Iteracje. Pętla while C++. Klasa 2

Iteracje. Pętla while C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 34

Pętla do wile C++. Klasa 2

Pętla do wile C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 35

Pojęcie funkcji w języku C++. Klasa 2

Pojęcie funkcji w języku C++. Klasa 2
Zobacz
Temat 36

Funkcje bez parametrów. Klasa 2

Funkcje bez parametrów. Klasa 2
Zobacz
Temat 37

Funkcja niezwracająca wartości. Klasa 2

Funkcja niezwracająca wartości. Klasa 2
Zobacz
Temat 38

Tablica jednowymiarowa. Klasa 2

Tablica jednowymiarowa. Klasa 2
Zobacz
Temat 39

Algorytm badania pierwszości liczb. Klasa 2

Algorytm badania pierwszości liczb. Klasa 2
Zobacz
Temat 40

Obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 2

Obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 2
Zobacz
Temat 41

Sortowanie bąbelkowe. Klasa 2

Sortowanie bąbelkowe. Klasa 2
Zobacz
Temat 42

Sortowanie przez wstawianie. Klasa 2

Sortowanie przez wstawianie. Klasa 2
Zobacz
Temat 43

Jak zapisana jest strona www ? Klasa 2

Jak zapisana jest strona www ? Klasa 2
Zobacz
Temat 44

Reprezentacja danych w komputerze. Klasa 3

Reprezentacja danych w komputerze. Klasa 3
Zobacz
Temat 45

Wybrane urządzenia cyfrowe. Klasa 3

Wybrane urządzenia cyfrowe. Klasa 3
Zobacz
Temat 46

Tworzenie baz danych. Klasa 3

Tworzenie baz danych. Klasa 3
Zobacz
Temat 47

Tworzenie formularzy w relacyjnej bazie danych. Klasa 3

Tworzenie formularzy w relacyjnej bazie danych. Klasa 3
Zobacz
Temat 48

Filtry i kwerendy bazy danych. Klasa 3

Filtry i kwerendy bazy danych. Klasa 3
Zobacz
Temat 49

Korespondencja seryjna. Klasa 3

Korespondencja seryjna. Klasa 3
Zobacz
Temat 50

Projektowanie modeli 2D i 3D. Klasa 3

Projektowanie modeli 2D i 3D. Klasa 3
Zobacz
Temat 51

Projekt ogrodu. Klasa 3

Projekt ogrodu. Klasa 3
Zobacz
Temat 52

Projekt własnego pokoju. Klasa 3

Projekt własnego pokoju. Klasa 3
Zobacz
Temat 53

Praca z danymi tekstowymi. Typ char i string. Klasa 3

Praca z danymi tekstowymi. Typ char i string. Klasa 3
Zobacz
Temat 54

Wyszukiwanie wzorca w tekście. Klasa 3

Wyszukiwanie wzorca w tekście. Klasa 3
Zobacz
Temat 55

Używanie danych tekstowych w języku C++. Klasa 3

Używanie danych tekstowych w języku C++. Klasa 3
Zobacz
Temat 56

Przetwarzanie tekstu- ćwiczenia utrwalające. Klasa 3

Przetwarzanie tekstu- ćwiczenia utrwalające. Klasa 3
Zobacz
Temat 57

Szyfr Cezara. Klasa 3

Szyfr Cezara. Klasa 3
Zobacz
Temat 58

Szyfrowanie przestawieniowe. Klasa 3

Szyfrowanie przestawieniowe. Klasa 3
Zobacz
Temat 59

Wyszukiwanie metodą połowienia. Klasa 3

Wyszukiwanie metodą połowienia. Klasa 3
Zobacz
Temat 60

Algorytm zachłanny- wydawanie reszty. Klasa 3

Algorytm zachłanny- wydawanie reszty. Klasa 3
Zobacz
Temat 61

Algorytm obliczania silni. Klasa 3

Algorytm obliczania silni. Klasa 3
Zobacz
Temat 62

Rekurencyjne obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 3

Rekurencyjne obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego. Klasa 3
Zobacz
Temat 63

Algorytmy na liczbach. Klasa 3

Algorytmy na liczbach. Klasa 3
Zobacz