Rekurencj

Rekurencja, to odwoływanie się funkcji (na przykład obliczającej, wyszukującej itp.) do samej siebie. Działanie rekurencji polega na utworzeniu stosu danych z kolejnych wywołań wchodzących w głąb w kolejności od n do 1. Powstaje stos danych i instrukcji), w których na górze stosu znajdują się dane i instrukcje odpowiadające rekurencji 1. W kolejnym etapie ze stosu są zdejmowane (pobierane) kolejne wywołania od 1 do n.

Rekurencje w przeciwieństwie do iteracji dla tego samego problemu wykonują więcej instrukcji. Ponieważ musza wejść w głąb wywołań- utworzyć stos, a następnie ze stosu zdejmować dane i instrukcje.

Zaletą rekurencji jest czytelność kodu, uproszczenie kodowania złożonych problemów algorytmicznych

Rekurencja na przykładzie silni

Czym jest silnia? Silnia liczby naturalnej n jest iloczynem kolejnych liczb naturalnych od 1 do n. Ogólnie silnię oznacza się symbolem n!. Na przykład silnia liczby 5 oznaczona jest symbolem 5!, a jej wartość wynosi

5!=1⋅2⋅3⋅4⋅5=120

Pamiętaj, silnia 0! wynosi 1

Rekurencyjna definicja silni

definicja silni

Schemat rekurencyjnego wywołania funkcji silni

Schemat rekurencyjnego wywołania funkcji silni
Źródło Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy Klasa III wyd. MiGra

Zadanie

Utwórz aplikację, która obliczy rekurencyjnie i iteracyjnie wartość silni oraz sumy kolejnych liczb naturalnych dla liczby podanej z klawiatury.

Proponowany układ kontrolek

aplikacj aobliczajaca silnie, Visual Studio C#

Schemat obliczenia silni metodą rekurencyjną

Schemat obliczenia silni metodą rekurencyjną, Visual Studio C#

Kod funkcji obliczającej wartość silni z wykorzystaniem rekurencji

Wskazówka:


long silnia_rekurencyjnie(int n)
{
	if (n == 0)
		return 1;
	else
		return n * silnia_rekurencyjnie(n - 1);
}

Funkcję wywołamy w zdarzeniu Click przycisku button1. Wynik wyślemy na ekran w postaci okna dialogowego

Wskazówka:


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	//rozwiązanie nie zabezpiecza przed błędem konwersji
	int n=Convert.ToInt16(textBox1.Text);
	MessageBox.Show("Silni arekurencyjnie = "
					+ silnia_rekurencyjnie(n).ToString(),
					"Komunikat",
					MessageBoxButtons.OK,
					MessageBoxIcon.Information
					); 
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania.

silnia metodą rekurencyjną, Visual Studio C#

Schemat obliczenia silni metodę iteracyjną

silnia metodą iteracyjną, Visual Studio C#

Kod funkcji obliczającej wartość silni z wykorzystaniem iteracji

Wskazówka:


long silnia_iteracyjnie(int n)
{
	int i = 1;
	long s = 1;
	while (i <= n)
	{
		s = s * i;
		i++;
	}
	return s;
}

Funkcję wywołamy w zdarzeniu Click przycisku button2. Wynik wyślemy na ekran w postaci okna dialogowego

Wskazówka:


private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
	//rozwiązanie nie zabezpiecza przed błędem konwersji
	int n = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
	MessageBox.Show("Silnia iteracyjnie = "
					+ silnia_iteracyjnie(n).ToString(),
					"Komunikat",
					MessageBoxButtons.OK,
					MessageBoxIcon.Information
					);
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania.

silnia iteracyjna, Visual Studio C#

Sumowanie rekurencyjne i iteracyjne

Poniżej przykład dwóch metod obliczenia sumy kolejnych liczb naturalnych. Pierwsza funkcja jest rozwiązaniem rekurencyjnym, druga- iteracyjnym. Porównaj złożoność obu metod

Wskazówka:


int suma_rekurencyjnie(int n)
{
	if (n == 0) return 0;
	return n + suma_rekurencyjnie(n - 1);
}

int suma_iteracyjnie(int n)
{
	int s = 0;
	if(n==0) return 0;
	for (int i = 1; i <= n; i++)
		s = s + i;
	return s;
}

Sprawdź jak działają obie metody. Funkcje wywołaj analogicznie jak dla silni. Wykorzystaj klawisze button3 i button4. Poniżej oczekiwany wynik działania aplikacji

suma rekurencyjna i iteracyjna, Visual Studio C#

Pełny kod utworzonej aplikacji

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace rekurencja
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    long silnia_rekurencyjnie(int n)
    {
      if (n == 0)
        return 1;
      else
        return n * silnia_rekurencyjnie(n - 1);
    }

    long silnia_iteracyjnie(int n)
    {
      int i = 1;
      long s = 1;
      while (i <= n)
      {
        s = s * i;
        i++;
      }
      return s;
    }

    int suma_rekurencyjnie(int n)
    {
      if (n == 0) return 0;
      return n + suma_rekurencyjnie(n - 1);
    }

    int suma_iteracyjnie(int n)
    {
      int s = 0;
      if(n==0) return 0;
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        s = s + i;
      return s;
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //rozwiązanie nie zabezpiecza przed błędem konwersji
      int n=Convert.ToInt16(textBox1.Text);
      MessageBox.Show("Silnia rekurencyjnie = "
              + silnia_rekurencyjnie(n).ToString(),
              "Komunikat",
              MessageBoxButtons.OK,
              MessageBoxIcon.Information
              ); 
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //rozwiązanie nie zabezpiecza przed błędem konwersji
      int n = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
      MessageBox.Show("Silnia iteracyjnie = "
              + silnia_iteracyjnie(n).ToString(),
              "Komunikat",
              MessageBoxButtons.OK,
              MessageBoxIcon.Information
              );
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //rozwiązanie nie zabezpiecza przed błędem konwersji
      int n = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
      MessageBox.Show("Suma rekurencyjnie = "
              + suma_rekurencyjnie(n).ToString(),
              "Komunikat",
              MessageBoxButtons.OK,
              MessageBoxIcon.Information
              );
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //rozwiązanie nie zabezpiecza przed błędem konwersji
      int n = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
      MessageBox.Show("Suma iteracyjnie = "
              + suma_iteracyjnie(n).ToString(),
              "Komunikat",
              MessageBoxButtons.OK,
              MessageBoxIcon.Information
              );
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz