Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

Pasek postępu- ProgressBar

Cel: Wykorzystując kontrolkę Timer oraz ProgressBar zasymuluj postęp ładowania danych z możliwością zatrzymania, wznowienia i przerwania postępu.

ProgressBar Visual Studio C#

Krok 1. Układ komponentów

  • GroupBox- sztuk 1
  • Button- sztuk 4
  • Label- sztuk 1
  • ProgressBar- sztuk 1
  • Timer- sztuk 1

Proponowane ułożenie komponentów przedstawia poniższa ilustracja

kontrolka ProgressBar

Ustawiając komponent Timer wprowadź poniższe ustawienia właściwości Enabled na False i Interval na 100

kontrolka timer visual studio c#

Kontrolce ProgressBar ustaw właściwość Maximum na 100 (przyjmujemy, że jeden krok postępu odpowiada jednemu procentowi)

progressBar maximum 100

Krok 2. Zawartość zdarzenia Tick kontrolki Timer

To zdarzenie jest wywoływane cyklicznie z przerwami odpowiadającymi ustawionemu interwałowi i jest odpowiedzialne za przyrost długości paska postępu. Proponowany kod ma postać


private void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
if (progressBar1.Value == 100){
timer1.Stop();
return;
}
progressBar1.Increment(1);
label1.Text = (progressBar1.Value*0.01f).ToString("P0");
}

W przedstawionym kodzie, występuje zastosowanie łańcucha formatującego wartość liczbową na procent (ToString("P0")). Na tę chwilę po skompilowaniu i uruchomieniu programu nic wizualnego nie będzie się dziać.

Krok 3. Uruchamiamy symulację postępu ładowania

Aby zaobserwować przyrost długości paska postępu w zdarzeniu Click przycisku button1 wystarczy uruchomić działanie zdarzenia Tick kontrolki Timer

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
timer1.Start();
}

Skompiluj i uruchom program. Sprawdź efekt działania.

Krok 4. Przerywamy symulację postępu ładowania

W zdarzeniu Click przycisku button2 należy zatrzymać działanie zdarzenia Tick kontrolki Timer

private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
timer1.Stop();
}

Skompiluj i uruchom program. Sprawdź efekt działania.

Krok 4. Wznawiamy symulację postępu ładowania

W celach dydaktycznych wznowienie postępu ładowania jest inicjowane osobną kontrolką Button. Działanie zdarzenia Click przycisku button1 i button3 jest jednakowe i zawiera tę samą instrukcję

private void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
timer1.Start();
}

Sprawdź efekt działania.

Krok 5. Resetowania paska postępu

Zdarzenie Click przycisku button4 realizuje wyczyszczenia właściwości związanych z przyrostem długości paska postępu oraz tekstu informacyjnego dla użytkownika (kontrolka label1). Proponowany kod ma postać


private void Button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
timer1.Stop();
progressBar1.Value = 0;
label1.Text = (progressBar1.Value * 0.01f).ToString("P0");
}

Skompiluj i uruchom program

ProgressBar Visual Studio C#


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry