Zamów podręcznik wydawnicta MiGra (sklep wydawnictwa)

Pętla do wile. Klasa 2

Kolejna instrukcja iteracyjna to pętla do- wile. Ta pętla różni się od pętli while, tym że najpierw wykonywana jest instrukcja lub blok instrukcji, a dopiero potem jest sprawdzany warunek.

Wywołanie pętli do while

do{
blok instrukcji
}while(warunek końca pętli)

Wykonaj ćwiczenie 8 strona 107 z podręcznika

Program zlicza wprowadzone znaki z klawiatury. Warunkiem zakończenia programu jest wprowadzenie znaku kropki ( . )


#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string.h>

using namespace std;

int main()
{

char znak;
char znak_koniec='.';
int ile_znakow=0;
do{
cout<<"Podaj znak zklawiatury: ";
cin>>znak;
if(znak!=znak_koniec)ile_znakow++;
}while(znak!=znak_koniec);
cout<<"Liczba wprowadzonych znakow wynosi: "<<ile_znakow;
getch();
return 0;
}

Wykonaj ćwiczenie 9 strona 107 z podręcznika

Program oblicza różnicę kolejnych wprowadzonych liczb z klawiatury. Gdy wynik jest ujemny to następuje koniec programu


#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string.h>

using namespace std;

int main()
{
int a=0,b=0,ile_roznic=0;
cout << "Roznica dwoch liczb a-b. Koniec, gdy wynik jest mniejszy od zera"<< endl;
do{
cout<<"a= ";
cin>>a;
cout<<"b= ";
cin>>b;
cout<<"a-b="<<a-b<<endl;
ile_roznic++;
}while(a-b>-1);
cout<<"Obliczono roznic: "<<ile_roznic;
getch();
return 0;
}

Wykonaj ćwiczenie 6 strona 109 z podręcznika

Program symuluje kupowanie upominków. Koniec programu nastąpi po wydaniu dostępnej kwoty


#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string.h>

using namespace std;

int main()
{
int maxKwota=0,suma=0,cena=0,wydano=0;
cout << "Podaj maksymalna kwote na wydatki: " << endl;
cin>>maxKwota;
do{
cout<<"Cena kolejnego upominku: ";
cin>>cena;
suma+=cena;
if(maxKwota-suma>=0){
wydano=suma;
cout<<"Pozostalo do wydania: "<<maxKwota-suma<<endl;
}

}while(suma<maxKwota);
cout<<"Wydano :"<<wydano<<" Pozostalo: "<<maxKwota-wydano<<endl;
getch();
return 0;
}

Wykonaj ćwiczenie 7 strona 109 z podręcznika

Program oblicza część całkowitą pierwiastka kwadratowego z podanej liczby naturalnej n


#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main()
{
int n=0,k=0,wynik=0;
cout << "Podaj liczbe calkowita >0, n= ";
cin>>n;
do{
k++;
if(k*k<n)wynik=k;
}while(k*k<n);
cout<<"Czesc calkowita pierwiastka liczby n= "<<n<<" wynosi k="<<wynik;
getch();
return 0;
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz