Zamów podręcznik wydawnicta MiGra (sklep wydawnictwa)

Tworzenie baz danych

Podstawowe pojęcia związane z bazami danych

Dane na podstawie których uzyskamy przetworzone informacje tworzą bazę danych. Przetwarzanie danych to uporządkowane wykonywanie operacji na danych:

Elektroniczne bazy danych są zorganizowane w tabele, pomiędzy którymi istnieją relacje. Wiersze tabeli tworzą rekordy danych. Kolejne kolumny to pola danych, które często maja zdefiniowany format przechowanych informacji (np. data, waluta, tekst)

Etapy tworzenia bazy danych

Obiekty bazy danych na przykładzie programu do tworzenia baz danych Microsoft Access

Wszystkie obiekty i dane umieszczone w bazie programu Access są zapisywane w jednym pliku o rozszerzeniu mdb

Schemat prostej relacyjnej bazy danych

Schemat prostej relacyjnej bazy danych
(źródło Informatyka dla szkół ponadpodstawowych Klasa 3 wyd. MiGra)

Projekt bazy ZawodyPlywackie

Wstępny projekt wprowadzania danych poprzez formularz i wyprowadzania raportów pozwala na zorientować się jakie dane należy gromadzić w bazie i jakie dane udostępniać w raportach.

Przykładowy podział informacji na kategorie

przykładowy podział informacji na kategorie
(źródło Informatyka dla szkół ponadpodstawowych Klasa 3 wyd. MiGra)

Tworzenie tabel w bazie danych ZawodyPlywackie

Krok 1. Utwórz nowy dokument z polecenia menu: Plik/ Nowy/ Pusta baza danych. Bazę zapisz nadając nazwę na przykład ZawodyPlywackie itp.

Plik/ Nowy/ Pusta baza danych
Pobierz

Krok 2. Utwórz dwie tabele o nazwie Zawodnicy i Starty korzystając z opcji Utwórz tabelę w widoku projektu

Utwórz tabelę w widoku projektu

Krok 3. W tabelach dodaj pola i określ ich typ. Uwaga: W tabeli Zawodnicy jedno z pól musi przechowywać niepowtarzalną wartość taka zwany klucz identyfikatora. Ustaw w tym polu właściwość Autonumerowanie

W tabelach dodaj pola i określ ich typ

Krok 4. Do tabel dodaj pozostałe pola i przypisz im odpowiedni typ danych tak jak pokazują to poniższe rysunki

typy póla baza danych Zawodnicy
(źródło Informatyka dla szkół ponadpodstawowych Klasa 3 wyd. MiGra)
typy póla baza danych Starty
(źródło Informatyka dla szkół ponadpodstawowych Klasa 3 wyd. MiGra)

Krok 5. Zapisz projekt bazy. Sprawdź tabele.

Relacje w bazie danych

Relacja w bazie danych, to powiązania pomiędzy głównym rekordem danych, a rekordami mu podrzędnymi. Jedną z przykładowych relacji jest relacja "jeden do wielu", która występuje wtedy gdy rekord z jednej tabeli jest powiązany z wieloma rekordami drugiej tabeli. Inne typy relacji to "jeden do jednego" i "wiele do wielu".

Krok 6. Utwórz relację "jeden do wielu" dla tabel Zawodnicy- Starty. Wybierasz opcję z menu Narzędzia/ Relacje

Relacje w bazie danych

Przeciągnij myszką pole NrZawodnika z tabeli Zawody do pola NrZawodnika z tabeli Starty. Ustaw opcje jak poniżej, tak aby uzyskać relację "jeden do wielu"

Relacje w bazie danych

Zapisz projekt bazy danych

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz