Wszystkie wzory z fizyki pogrupowane tematycznie obowiązjujące w klasie 7

Poniżej znajdziesz spis wzorów obowiązujących w klasie siódmej szkoły podstawowej. Wzory są pogrupowane w kolejności działów fizyki omawianych na lekcjach

Teorię do przedstawianych wzorów znajdziesz pod tym linkiem:
Teoria z fizyki omawiana w klasie 7


Wzory z fizyki z klasy 7 szkoły podstawowej


Dział: Wielkości fizyczne i ich pomiary

Przedrostki wielkości fizycznych

Przedrostki
NazwaSymbolMnożnikNazwa
mnożnika
jotta (gr. okto - osiem)Y1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024kwadrylion
zetta (łac. septem - siedem)Z1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021tryliard
eksa (gr. heks - sześć)E1 000 000 000 000 000 000 = 1018trylion
peta (gr. pente - pięć)P1 000 000 000 000 000 = 1015biliard
tera (gr. teras - potwór) T 1 000 000 000 000= 1012 bilion
giga (gr. gigas - olbrzymi) G 1 000 000 000= 109 miliard
mega (gr. megas - wielki) M 1 000 000= 106 milion
kilo (gr. chilioi - tysiąc) k 1000= 103 tysiąc
hekto (gr. hekaton - sto) h 100= 102 sto
deka (gr. deka - dziesięć) da 10= 101 dziesięć
1= 100 jeden
decy (łac. decimus - dziesiąty) d 0,1= 10-1 jedna dziesiąta
centy (łac. centum - sto) c 0,01= 10-2 jedna setna
mili (łac. mille - tysiąc) m 0,001= 10-3 jedna tysięczna
mikro (gr. mikros - mały) μ 0,000 001= 10-6 jedna milionowa
nano (gr. nanos - karzeł) n 0,000 000 001= 10-9 jedna miliardowa
piko (wł. piccolo - mały) p 0,000 000 000 001= 10-12 jedna bilionowa
femto (duń. femten - piętnaście) f 0,000 000 000 000 001= 10-15 jedna biliardowa
atto (duń. atten - osiemnaście) a 0,000 000 000 000 000 001= 10-18 jedna trylionowa
zepto (fr. sept, gr. hepta - siedem) z 0,000 000 000 000 000 000 001= 10-21 jedna tryliardowa
jokto (gr. okto - osiem) y 0,000 000 000 000 000 000 000 001= 10-24 jedna kwadrylionowa

Polecamy darmowy program do przeliczania jednostek fizycznych do pobrania na smartfon lub tablet z systemem Android

Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja

Długość

zobacz więcej

długość, symbol: l

jednostka: mm- milimetr, cm- centymetr, m- metr, km- kilometr

średnia długość, symbol: lsr

jest to wielkość wyznaczona z kilku pomiarów i jest równa ich średniej arytmetycznej, czyli sumy wszystkich pomiarów długości podzielonej przez ilość pomiarów

jednostka: mm- milimetr, cm- centymetr, m- metr, km- kilometr

wzór na długość, długość średnia

Czas

zobacz więcej

czas, symbol: t

jednostka: s- sekunda, min- minuta, h- godzina, d- doba

Przeliczanie czasu

pzykład sposobu przeliczania podstawowych jednostek czasu

czas przeliczanie czasu sekundy na minuty i godziny

Przedział czasu, symbol Δt

jest to różnica pomiędzy czasem końcowym a początkowym;
na przykład czasu jazdy pociągiem, to przedział czasu obliczony z różnicy czasu przyjazdu pociągu do celu, a czasem wyjazdu pociągu z przyjętego punktu startu

wzór przedział czasu

Temperatura

zobacz więcej

temperatura, symbol: t lub T

Dla temperatury (w zależności o jakiej skali mówimy) przyjęto dwa symbole:
mała litera t- dla temperatury wyrażonej w skali Celsjusza
wielka litera T- dla temperatury wyrażonej w skali Kelvina (jednostka to K, na przykład T= 300K, czyli t=(300-273)°C=27°C)

skale temperatur- zobacz więcej
temperatura w skali Celsjusza przeliczona na skalę Kelvina (z °C na K)
przeliczanie temperatury ze skali Celsjusza na skalę Kelvina
temperatura w skali Celsjusza przeliczona na skalę Fahrenheita (z °C na °F)
przeliczanie temperatury ze skali celsjusza na fahrenheita
temperatura ze skali Kelvina na skale Celsjusza (z K na °C)
przeliczani etemperatury ze skali kelvina na celsjusza
temperatura ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza (z °F na °C)
przeliczani etemperatury ze skali fahrenheita na skalę celsjusza

Siła ciężkości (ciężar ciała)

zobacz więcej

siła (siła ciężkości, ciężar ciała), symbol: F

jednostka: N (czytaj niuton)

wzór na siłę

obliczanie masy, gdy znamy ciężar ciała

wzór na masę gdy znamy ciężar ciała

Gęstość substancji

zobacz więcej

Gęstość substancji, symbol: d

jednostka: kg/m3

wzór na gęstość substancji

Ciśnienie

zobacz więcej

ciśnienie, symbol: p

jednostka: Pa (czytaj paskal)

wzór na cisnienie

Rozszerzalność termiczna substancji

zobacz więcej

Poniższe wzory są konsekwencją zmian jakie zachodzą w substancjach pod wpływem temperatury. Pełne zależnoći poznasz w szkole średniej

przyrost długości, symbol: Δl

jednostka: m (metr)

wzór na przysrost długości

przyrost objętości, symbol: ΔV

jednostka: m3

wzór na przyrost objętości

Ruch jednostajny wzory

czyli taki ruchu, w którym wartość prędkości w każdej sekundzie ruchu jest jednakowa (stała w czasie)

Droga

Droga, symbol: s

jednostka: m (metr), km, cm, mm

Droga w najprostrzym rozumieniu, odpowiada przebytej odległości pomiędzy punktem początkowym a końcowym.
Jeżeli torem ruchu jest linia prosta, to powyższe zdanie zapiszemy w postaci wzoru

wzór na drogę

Wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym

wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Wykres drogi w ruchu jednostajnym prostoliniowym s(t)

wykres drogi w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Wartość prędkości (szybkość) w ruchu jednostajnym prostoliniowym

W zależności od rodzaju ruchu, rozróżnia się kila rodzajów wzorów na wartość prędkości. Najprostrzym wzorym opisana jest wartość prędkości dla ruchu jednostajnego prostoliniowego

Wartość prędkości (szybkość), symbol: v

jednostka: m/s, km/h

wzór na prędkość w ruchu jednostajnym

Wykres prędkości w ruchu jednostajnym prostoliniowym. Wartośc wielkości pola pod wykresem v(t) odpowiada wartości przebytej drogi w zadanym przedziale czasu. Na rysunku poglądowo zaznaczono pole oraz naniesiono wzór na drogę

wykres predkosi ruch jednostajny prostoliniowy

Wzór na czas w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Czas, symbol: t

jednostka: s (sekunda), h (godzina)

wzór na czas w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Ruch jednostajnie zmienny wzory

czyli taki ruchu, w którym wartość prędkości w każdej sekundzie wzrasta o tę samą wartość

Wzór na prędkość w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej (w chwili startu, prędkośc ciała wynosi 0m/s)

Prędkość, symbol: v

jednostka: m/s, km/h, cm/s

wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Wzór na prędkość w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym z prędkoścą początkową (w chwili startu, prędkośc ciała jest większa od 0m/s)

Prędkość, symbol: v

jednostka: m/s, km/h, cm/s

wzór na prędkośc w ruchu jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową

Wykres prędkości w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

wykres predkości w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Wzór na przyspieszenie (definicja)

Przyspieszenie, symbol: a

jednostka: m/s2

wzór na przyspieszenie definicja przyspieszenia

Jeżeli znana jest wratość prędkości końcowje i początkowej oraz czas końca ruchu i rozpoczęcia ruchu, to powyższy wzór zastąpić można tym:

wzór na przyspieszenie

W przedstawionym wzorze na przyspieszenie, różnica czasu tk-to odpowiada czasowi trwania ruchu, więc wzór przejdzie w taki zapis:

wzór na przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

Wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

droga, symbol: s

jednostka: m, km, cm

wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

Powyższy wzór, wynika z tego, że wartość wielkości pola pod wykresem v(t) odpowiada wartości przebytej drogi. Pole pod wykresem jest polem trójkąta, stąd ta zależność

Wykres prędkośći od czasu w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

pole pod wykresem predkosci w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym wyrażony przez przyspieszenie

droga, symbol: s

jednostka: m, km, cm

wzór na droge w ruchu jednostajnie przyspieszonym wyrażony przez przyspieszenie

Wzory dotyczące ruchu jednostjnie opóźnionego prostoliniowego

Czyli takiego ruchu, w którym wartość prędkości w każdej sekundzie maleje o tę samą wartość

Wzór na prędkość w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym (w chwili początkowej, prędkośc początkowa ciała jest większa od 0m/s)

Prędkość, symbol: v

jednostka: m/s, km/h, cm/s

wzór na prędkość w ruchu prostoliniowym jednostajnie opoóźnionym

Wykres prędkości od czasu v(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym

wykres prędkości w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym

Wzór na przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym

Przyspieszenie, symbol: a

jednostka: m/s2

wzór na przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym

Wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym

droga, symbol: s

jednostka: m, km, cm

wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie opoźnionym

Powyższa zależność odpowiada wartości pola pod wykresem prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie opóźnionego

pole pod wykresem v(t) w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym

Wzór na siłę wynikającą z drugiej zasady dynamiki Newtona

siła, symbol: F

jednostka: N (czytaj niuton)

wzór na siłę druga zasada dynamiki Newtona

Wzór na przyspieszenie wynikające z drugiej zasady dynamiki Newtona

przyspieszenie, symbol: a

jednostka: m/s2

wzór na przyspieszenie druga zasada dynamiki Newtona

Wzór na ciśnienie wynikające z prawa Pascala

ciśnienie, symbol: p

jednostka: Pa (czytaj paskal)

wzór na ciśnienie prawo Pascala

Wzór na siłę parcia

siła, symbol: F

jednostka: N (czytaj niuton)

wzór na siłę parcia

Wzór na ciśnienie hydrostatyczne

ciśnienie, symbol: p

jednostka: Pa (czytaj paskal)

wzór na ciśnienie hydrostatyczne klasa 7

Wzór na siłę uzyskaną w prasie hydraulicznej

siła, symbol: F2

jednostka: N (czytaj niuton)

Poniższy wzór, wynika z prawa Pasckala i pozwala obliczyć siłę działającą na większą powierzchnię prasy hydraulicznej poprzez działanie mniejszej siły na mniejszą powierzchnię

wzór na siłę w prasie hydraulicznej

Wzór na siłę wyporu (prawo Archimedesa)

siła, symbol: F

jednostka: N (czytaj niuton)

wzór na siłę wyporu prawo Archimedesa

Warunki pływania ciał stałych w cieczach

Co musi być spełnione aby
Warunek gęstościWarunek siłSkutek
d>dcieczyFciężar ciała>Fsiła wyporuciało tonie (idzie na dno)
d=dcieczyFciężar ciała=Fsiła wyporuciało pływa całkowicie zanurzone (może pływać na dowolnej głębokości)
d<dcieczyFciężar ciała<Fsiła wyporuciało pływa częściowo zanurzone

Wzór na pracę (praca mechaniczna)

praca, symbol: W

jednostka: J (czytaj dżul)

wzór na pracę praca mechaniczna

Pamiętaj, wartość wielkości pola pod wykresem działającej siły F w czasie przesuwania ciała na drodze s, jest równa wartości pracy wykonanej przez tę siłę w trakcie przesuwania ciała

ole pod wykresem siły od przesunięcia praca mechaniczna

Wzór na moc

moc, symbol: P

jednostka: W (czytaj wat)

Moc, to wartość ilorazu wykonanej pracy, do czasu trwania wykonywania tej pracy

wzór na moc

Wzór na zmianę energii mechanicznej

zmiana energii, symbol: ΔE

jednostka: J (czytaj dżul)

wzór na zmianę energii mechanicznej

Wzór na energię potencjalną grawitacji

energia potencjalna, symbol: Ep

jednostka: J (czytaj dżul)

wzor na energie potencjalna grawitacji

Wzór na energię kinetyczą

energia kinetyczna, symbol: Ek

jednostka: J (czytaj dżul)

wzór na energię kinetyczną

Wzór na sprawność maszyn

sprawnośc maszyn, symbol: n

jednostka: %

wzór-na-sprawnosc-maszyn
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz