Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

Wszystkie wzory z fizyki pogrupowane tematycznie obowiązjujące w klasie 7

Poniżej znajdziesz spis wzorów obowiązujących w klasie siódmej szkoły podstawowej. Wzory są pogrupowane w kolejności działów fizyki omawianych na lekcjach

Teorię do przedstawianych wzorów znajdziesz pod tym linkiem:
Teoria z fizyki omawiana w klasie 7


Wzory z fizyki z klasy 7 szkoły podstawowej


Dział: Wielkości fizyczne i ich pomiary

Przedrostki wielkości fizycznych

Przedrostki
NazwaSymbolMnożnikNazwa
mnożnika
jotta (gr. okto - osiem)Y1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024kwadrylion
zetta (łac. septem - siedem)Z1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021tryliard
eksa (gr. heks - sześć)E1 000 000 000 000 000 000 = 1018trylion
peta (gr. pente - pięć)P1 000 000 000 000 000 = 1015biliard
tera (gr. teras - potwór) T 1 000 000 000 000= 1012 bilion
giga (gr. gigas - olbrzymi) G 1 000 000 000= 109 miliard
mega (gr. megas - wielki) M 1 000 000= 106 milion
kilo (gr. chilioi - tysiąc) k 1000= 103 tysiąc
hekto (gr. hekaton - sto) h 100= 102 sto
deka (gr. deka - dziesięć) da 10= 101 dziesięć
1= 100 jeden
decy (łac. decimus - dziesiąty) d 0,1= 10-1 jedna dziesiąta
centy (łac. centum - sto) c 0,01= 10-2 jedna setna
mili (łac. mille - tysiąc) m 0,001= 10-3 jedna tysięczna
mikro (gr. mikros - mały) μ 0,000 001= 10-6 jedna milionowa
nano (gr. nanos - karzeł) n 0,000 000 001= 10-9 jedna miliardowa
piko (wł. piccolo - mały) p 0,000 000 000 001= 10-12 jedna bilionowa
femto (duń. femten - piętnaście) f 0,000 000 000 000 001= 10-15 jedna biliardowa
atto (duń. atten - osiemnaście) a 0,000 000 000 000 000 001= 10-18 jedna trylionowa
zepto (fr. sept, gr. hepta - siedem) z 0,000 000 000 000 000 000 001= 10-21 jedna tryliardowa
jokto (gr. okto - osiem) y 0,000 000 000 000 000 000 000 001= 10-24 jedna kwadrylionowa

Polecamy darmowy program do przeliczania jednostek fizycznych do pobrania na smartfon lub tablet z systemem Android

Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja

Długość

zobacz więcej

długość, symbol: l

jednostka: mm- milimetr, cm- centymetr, m- metr, km- kilometr

średnia długość, symbol: lsr

jest to wielkość wyznaczona z kilku pomiarów i jest równa ich średniej arytmetycznej, czyli sumy wszystkich pomiarów długości podzielonej przez ilość pomiarów

jednostka: mm- milimetr, cm- centymetr, m- metr, km- kilometr

wzór na długość, długość średnia

Czas

zobacz więcej

czas, symbol: t

jednostka: s- sekunda, min- minuta, h- godzina, d- doba

Przeliczanie czasu

pzykład sposobu przeliczania podstawowych jednostek czasu

czas przeliczanie czasu sekundy na minuty i godziny

Przedział czasu, symbol Δt

jest to różnica pomiędzy czasem końcowym a początkowym;
na przykład czasu jazdy pociągiem, to przedział czasu obliczony z różnicy czasu przyjazdu pociągu do celu, a czasem wyjazdu pociągu z przyjętego punktu startu

wzór przedział czasu

Temperatura

zobacz więcej

temperatura, symbol: t lub T

Dla temperatury (w zależności o jakiej skali mówimy) przyjęto dwa symbole:
mała litera t- dla temperatury wyrażonej w skali Celsjusza
wielka litera T- dla temperatury wyrażonej w skali Kelvina (jednostka to K, na przykład T= 300K, czyli t=(300-273)°C=27°C)

skale temperatur- zobacz więcej
temperatura w skali Celsjusza przeliczona na skalę Kelvina (z °C na K)
przeliczanie temperatury ze skali Celsjusza na skalę Kelvina
temperatura w skali Celsjusza przeliczona na skalę Fahrenheita (z °C na °F)
przeliczanie temperatury ze skali celsjusza na fahrenheita
temperatura ze skali Kelvina na skale Celsjusza (z K na °C)
przeliczani etemperatury ze skali kelvina na celsjusza
temperatura ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza (z °F na °C)
przeliczani etemperatury ze skali fahrenheita na skalę celsjusza

Siła ciężkości (ciężar ciała)

zobacz więcej

siła (siła ciężkości, ciężar ciała), symbol: F

jednostka: N (czytaj niuton)

wzór na siłę

obliczanie masy, gdy znamy ciężar ciała

wzór na masę gdy znamy ciężar ciała

Gęstość substancji

zobacz więcej

Gęstość substancji, symbol: d

jednostka: kg/m3

wzór na gęstość substancji

Ciśnienie

zobacz więcej

ciśnienie, symbol: p

jednostka: Pa (czytaj paskal)

wzór na cisnienie

Rozszerzalność termiczna substancji

zobacz więcej

Poniższe wzory są konsekwencją zmian jakie zachodzą w substancjach pod wpływem temperatury. Pełne zależnoći poznasz w szkole średniej

przyrost długości, symbol: Δl

jednostka: m (metr)

wzór na przysrost długości

przyrost objętości, symbol: ΔV

jednostka: m3

wzór na przyrost objętości

Ruch jednostajny wzory

czyli taki ruchu, w którym wartość prędkości w każdej sekundzie ruchu jest jednakowa (stała w czasie)

Droga

Droga, symbol: s

jednostka: m (metr), km, cm, mm

Droga w najprostrzym rozumieniu, odpowiada przebytej odległości pomiędzy punktem początkowym a końcowym.
Jeżeli torem ruchu jest linia prosta, to powyższe zdanie zapiszemy w postaci wzoru

wzór na drogę

Wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym

wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Wykres drogi w ruchu jednostajnym prostoliniowym s(t)

wykres drogi w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Wartość prędkości (szybkość) w ruchu jednostajnym prostoliniowym

W zależności od rodzaju ruchu, rozróżnia się kila rodzajów wzorów na wartość prędkości. Najprostrzym wzorym opisana jest wartość prędkości dla ruchu jednostajnego prostoliniowego

Wartość prędkości (szybkość), symbol: v

jednostka: m/s, km/h

wzór na prędkość w ruchu jednostajnym

Wykres prędkości w ruchu jednostajnym prostoliniowym. Wartośc wielkości pola pod wykresem v(t) odpowiada wartości przebytej drogi w zadanym przedziale czasu. Na rysunku poglądowo zaznaczono pole oraz naniesiono wzór na drogę

wykres predkosi ruch jednostajny prostoliniowy

Wzór na czas w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Czas, symbol: t

jednostka: s (sekunda), h (godzina)

wzór na czas w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Ruch jednostajnie zmienny wzory

czyli taki ruchu, w którym wartość prędkości w każdej sekundzie wzrasta o tę samą wartość

Wzór na prędkość w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej (w chwili startu, prędkośc ciała wynosi 0m/s)

Prędkość, symbol: v

jednostka: m/s, km/h, cm/s

wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Wzór na prędkość w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym z prędkoścą początkową (w chwili startu, prędkośc ciała jest większa od 0m/s)

Prędkość, symbol: v

jednostka: m/s, km/h, cm/s

wzór na prędkośc w ruchu jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową

Wykres prędkości w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

wykres predkości w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Wzór na przyspieszenie (definicja)

Przyspieszenie, symbol: a

jednostka: m/s2

wzór na przyspieszenie definicja przyspieszenia

Jeżeli znana jest wratość prędkości końcowje i początkowej oraz czas końca ruchu i rozpoczęcia ruchu, to powyższy wzór zastąpić można tym:

wzór na przyspieszenie

W przedstawionym wzorze na przyspieszenie, różnica czasu tk-to odpowiada czasowi trwania ruchu, więc wzór przejdzie w taki zapis:

wzór na przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

Wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

droga, symbol: s

jednostka: m, km, cm

wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

Powyższy wzór, wynika z tego, że wartość wielkości pola pod wykresem v(t) odpowiada wartości przebytej drogi. Pole pod wykresem jest polem trójkąta, stąd ta zależność

Wykres prędkośći od czasu w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

pole pod wykresem predkosci w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym wyrażony przez przyspieszenie

droga, symbol: s

jednostka: m, km, cm

wzór na droge w ruchu jednostajnie przyspieszonym wyrażony przez przyspieszenie

Wzory dotyczące ruchu jednostjnie opóźnionego prostoliniowego

Czyli takiego ruchu, w którym wartość prędkości w każdej sekundzie maleje o tę samą wartość

Wzór na prędkość w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym (w chwili początkowej, prędkośc początkowa ciała jest większa od 0m/s)

Prędkość, symbol: v

jednostka: m/s, km/h, cm/s

wzór na prędkość w ruchu prostoliniowym jednostajnie opoóźnionym

Wykres prędkości od czasu v(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym

wykres prędkości w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym

Wzór na przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym

Przyspieszenie, symbol: a

jednostka: m/s2

wzór na przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym

Wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym

droga, symbol: s

jednostka: m, km, cm

wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie opoźnionym

Powyższa zależność odpowiada wartości pola pod wykresem prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie opóźnionego

pole pod wykresem v(t) w ruchu prostoliniowym jednostajnie opóźnionym

Wzór na siłę wynikającą z drugiej zasady dynamiki Newtona

siła, symbol: F

jednostka: N (czytaj niuton)

wzór na siłę druga zasada dynamiki Newtona

Wzór na przyspieszenie wynikające z drugiej zasady dynamiki Newtona

przyspieszenie, symbol: a

jednostka: m/s2

wzór na przyspieszenie druga zasada dynamiki Newtona

Wzór na ciśnienie wynikające z prawa Pascala

ciśnienie, symbol: p

jednostka: Pa (czytaj paskal)

wzór na ciśnienie prawo Pascala

Wzór na siłę parcia

siła, symbol: F

jednostka: N (czytaj niuton)

wzór na siłę parcia

Wzór na ciśnienie hydrostatyczne

ciśnienie, symbol: p

jednostka: Pa (czytaj paskal)

wzór na ciśnienie hydrostatyczne klasa 7

Wzór na siłę uzyskaną w prasie hydraulicznej

siła, symbol: F2

jednostka: N (czytaj niuton)

Poniższy wzór, wynika z prawa Pasckala i pozwala obliczyć siłę działającą na większą powierzchnię prasy hydraulicznej poprzez działanie mniejszej siły na mniejszą powierzchnię

wzór na siłę w prasie hydraulicznej

Wzór na siłę wyporu (prawo Archimedesa)

siła, symbol: F

jednostka: N (czytaj niuton)

wzór na siłę wyporu prawo Archimedesa

Warunki pływania ciał stałych w cieczach

Co musi być spełnione aby
Warunek gęstościWarunek siłSkutek
d>dcieczyFciężar ciała>Fsiła wyporuciało tonie (idzie na dno)
d=dcieczyFciężar ciała=Fsiła wyporuciało pływa całkowicie zanurzone (może pływać na dowolnej głębokości)
d<dcieczyFciężar ciała<Fsiła wyporuciało pływa częściowo zanurzone

Wzór na pracę (praca mechaniczna)

praca, symbol: W

jednostka: J (czytaj dżul)

wzór na pracę praca mechaniczna

Pamiętaj, wartość wielkości pola pod wykresem działającej siły F w czasie przesuwania ciała na drodze s, jest równa wartości pracy wykonanej przez tę siłę w trakcie przesuwania ciała

ole pod wykresem siły od przesunięcia praca mechaniczna

Wzór na moc

moc, symbol: P

jednostka: W (czytaj wat)

Moc, to wartość ilorazu wykonanej pracy, do czasu trwania wykonywania tej pracy

wzór na moc

Wzór na zmianę energii mechanicznej

zmiana energii, symbol: ΔE

jednostka: J (czytaj dżul)

wzór na zmianę energii mechanicznej

Wzór na energię potencjalną grawitacji

energia potencjalna, symbol: Ep

jednostka: J (czytaj dżul)

wzor na energie potencjalna grawitacji

Wzór na energię kinetyczą

energia kinetyczna, symbol: Ek

jednostka: J (czytaj dżul)

wzór na energię kinetyczną

Wzór na sprawność maszyn

sprawnośc maszyn, symbol: n

jednostka: %

wzór-na-sprawnosc-maszyn


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl