Zamów podręcznik wydawnicta MiGra (sklep wydawnictwa)

Filtry i kwerendy bazy danych

proponowany czas: 2 lekcje

Filtry

Filtry w programie bazodanowym Access, to opcja służąca do prostego wyszukiwania danych, na przykład po imieniu lub nazwisku itp. Opcje filtrowania znajdują się na pasku menu Narzędzia główne

filtry Access

Wykonaj ćwiczenie 1 str. 70 z podręcznika

Tworzenie kwerend

Kwerenda, to pytanie skierowane do bazy danych zawierające określone kryteria

Tworzenie kwerend wybierających

Kwerenda wybierająca jest pytaniem wybierającym dane z jednej tabeli lub kilku tabel bazy danych. Wynikiem jest zbiór danych pokazany w formie arkusza danych. Jest to dynamiczny zestaw wyników, który nie jest przechowywany w bazie danych, przez co nie zwiększa się rozmiar bazy na dysku. W bazie danych przechowywana jest tylko kwerenda w postaci odpowiednich instrukcji.

Kolejne kroki tworzenia kwerendy wybierającej

Sprawdź efekt działania kwerendy wybierającej dla bazy Zawody (podręcznik str. 71)

Sprawdź efekt działania kwerendy

Wykonaj ćwiczenie 2 str. 72 z podręcznika

Tworzenie kwerend parametrycznych

Kwerenda parametryczna jest rodzajem kwerendy wybierającej z podanym parametrem wybierania danych. Aby zastosować w kwerendzie parametry, należy w polu Kryteria podać kryterium wybierania.

Na przykład dla bazy danych Zawody podanie kryterium w postaci pola komunikatu wyboru [Podaj styl], kwerenda wybierze te rekordy, dla których będzie spełnione kryterium w polu Styl. (patrz przykład na str. 73 w podręczniku)

kryterium w postaci pola komunikatu wyboru

Tworzenie raportów w bazie danych

Raporty służą do przedstawiania danych zawartych w tabelach w wyniku działania kwerendy. Raporty przygotowuje się na podobnych zasadach co formularz.

Zasady tworzenia raportu

Patrz przykład str. 75 z podręcznika

przykład str. 75 z podręcznika
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz