Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia przedziałów

Kolejnym algorytmem wykorzystującym metodę binarną (tu połowienie na dwa podzbiory) poszukiwania elementu w uporządkowanym ciągu (a tym są kolejne argumenty funkcji z przedziału [a,b]) jest wyznaczanie miejsc zerowych funkcji ciągłych.

Omawiany przykład bazuje na funkcji f(x)=x2-2

Kroki algorytmu wyznaczania miejsc zerowych

Podstawowe kroki algorytmu można zapisać jak poniżej:

Powyższe kroki powtarzaj dopóki różnica granic przedziałów jest większa od zadanej dokładności.

Schemat algorytmu wyznaczania miejsc zerowych metoda połowienia przedziałów

W algorytmie tym występuje instrukcja obliczająca wartość badanej funkcji dla podanego argumentu (badanaFunkcja(x)). Funkcję tę należy wcześniej zaimplementować.

Schemat algorytmu wyznaczania miejsc zerowych metoda połowienia przedziałów Visual studio C#

Przykładowy kod funkcji realizujący podany algorytm wyznaczani miejsc zerowych metodą połowienia przedziałów

Wskazówka:


float miejscaZerowe(float a,float b,float dokladnosc)
{
	float fa,fs,//posrednie wartości dla funkcji f(a) i f(sr)
		sr=0;//srodek przedzialu
	fa = badanaFunkcja(a);
	while (b - a > dokladnosc)
	{
		sr=(a+b)/ 2;
		fs = badanaFunkcja(sr);
		if (fa * fs < 0){
			a = a - dokladnosc;
			b = sr;
		}
		else
		{
			a = sr;
			b = b - dokladnosc;
			fa = fs;
		}
	}
	return sr;
}

Przykład aplikacji obliczającej miejsca zerowe funkcji f(x)=x2-2

aplikacja badająca miejsca zerowe funkcji, Visual studio C#

Pełny kod klasy Form utworzonej formatki aplikacji liczącej miejsca zerowe

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace _19AlgMiejscaZerowe
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    float badanaFunkcja(float x)
    {
      //postac x^2-2
      return x*x-2;  
    }

    float miejscaZerowe(float a,float b,float dokladnosc)
    {
      float fa,fs,//posrednie wartości dla funkcji f(a) i f(sr)
        sr=0;//srodek przedzialu
      fa = badanaFunkcja(a);
      while (b - a > dokladnosc)
      {
        sr=(a+b)/ 2;
        fs = badanaFunkcja(sr);
        if (fa * fs < 0){
          a = a - dokladnosc;
          b = sr;
        }
        else
        {
          a = sr;
          b = b - dokladnosc;
          fa = fs;
        }
      }
      return sr;
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      //wyskocz na BackSpcae, Enter lub minus
      if (e.KeyChar == 8 || e.KeyChar == 13 || e.KeyChar == '-') return;
      if (e.KeyChar < '0' || e.KeyChar > '9') e.Handled = true;//blokuj nienumeryczne
    }

    private void textBox4_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      //zamień kropkę na przecinek (seperator dziesiętny)
      //przecinek jest ustawiony jako znak separatora na Polskę
      if (e.KeyChar == '.' || e.KeyChar == ',') { e.KeyChar = ','; return; }
      //wyskocz na BackSpcae
      if (e.KeyChar == 8) return;
      if (e.KeyChar < '0' || e.KeyChar > '9') e.Handled = true;//blokuj nienumeryczne
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text.Length < 1 
        || textBox2.Text.Length < 1
        || textBox3.Text.Length < 1) return;
      float a = float.Parse(textBox1.Text), 
         b = float.Parse(textBox2.Text),
         d = float.Parse(textBox3.Text),
         sAB=(a+b)/2;
      //szukaj pierwszego miejsca zerowego
      float x1 = miejscaZerowe(a, sAB, d);
      //szukaj drugiego miejsca zerowego
      float x2 = miejscaZerowe(sAB, b, d);
      //wyswietl wynik z dokladnoscia do n miejsc po przecinku
      int n = textBox3.Text.Length - 2;//bo zapis 0,001
      MessageBox.Show("x1=" + x1.ToString("F" + n.ToString())
        + ", x2=" + x2.ToString("F" + n.ToString()),
        "Szukane miejsca zerowe:",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information
        );
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz