Obsługa klawisza

Klasa Button

Reprezentuje kontrolkę przycisku systemu Windows.

Cel: Napisz aplikację z aktywnym klawiszem zamykającym program, klawiszem zwijającym aplikację i klawiszem rozwijającym aplikację do maksymalnych rozmiarów.

aplikacja klawisz zamknij

Krok 1 . Inicjujemy projekt jako Aplikacja Windows Forms (.NET Framework)

projekt jako Aplikacja Windows Forms

Podajemy jego nazwę, lokalizację... (zgodnie z opisem w temacie Instalacja i pierwsza aplikacja w Visual Studio)

Prawidłowo wykonanie tych czynności prowadzi do uzyskania pustej formatki

Visual Studio pierwsza aplikacja

Krok 2. Nadajemy tytuł formatce

W oknie Właściwości odszukujemy pole Text i wpisujemy tytuł naszego głównego okna tworzonego projektu

tytuł formatki

Jest to jedna z wielu właściwości obiektu Form, która można łatwo zmienić. Innym przykładem zmiany podstawowych właściwości okna aplikacji może być nadanie początkowej pozycji na ekranie monitora. Wystarczy, że zmienisz parametry we właściwości StartPosition

pozycja okna formatki

Efekt zmian sprawdź poprzez kompilację i uruchomienie projektu

Krok 3: Osadzamy kontrolkę przycisku

Wybieram zakładkę Przybornik. Zaznaczamy na niej kontrolkę komponentu Button

komponent Button Visual Studio

W wybranym obszarze formatki rysujemy myszką przewidywany rozmiar tworzonego klawisza.

button na formatce visual studio

Podobnie jak w przypadku zmiany tytułu formatki możemy w zakładce Właściwości przypisać tekst widoczny w obszarze tworzonego klawisza. Uwaga: Komponent tworzonego klawisza na formatce musi być aktywny

button Text zamknij

Krok 4: Dodajemy instrukcję zamykającą aplikację

Przy aktywnej kontrolce przycisku Zamknij przechodzimy do okna Właściwości i wybieramy zakładkę Zdarzeń (patrz poniższy rysunek)

Visual Studio zdarzenia

Po szybkim dwukrotnym kliknięciu zostaniemy przeniesieni do okna kodu tworzonego programu. Przy standardowym nazewnictwie będziemy w funkcji Button1_Click. W ciele tej funkcji wpisujemy polecenie Close();

Close() Visual Studio

Krok 5. Skompiluj projekt i sprawdź efekt działania.

Poprawnie utworzony kod powinien po kliknięciu w klawisz Zamknij zamknąć tworzoną aplikację.

Polecane ćwiczenie sprawdzające

Dodaj dwa klawisze, które zmienią rozmiar formatki na maksymalny oraz zwiną na pasek zadań

Wskazówka:


private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	this.Close();
}

private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
	//zwija okno formatki do minimum
	this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
}

private void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
	//rozwiń okno formatki do maksimum
	this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
}

Tworzenie prostego programu- zliczanie kliknięć

Ta część ćwiczenia ma na celu przedstawienie deklaracji zmiennej lokalnej służącej do zliczania kliknięć w wybrany klawisz. Wynik zliczania będzie wyświetlany w kontrolce Label. Zdarzenie rejestrujące kliknięcie obsłużymy w zdarzeniu Click nowododanego klawisza.

Do formatki dodaj kolejny komponent Button i Label

komponent Button i Label Visual studio C#

Do nowododanych kontrolek wprowadź tekst informujący o przeznaczeniu dodanej kontrolki

tekst informujący o przeznaczeniu dodanej kontrolki Button i Label Visual studio C#

Utwórz deklarację zmiennej licznik. Typ zmiennej ustaw na całkowity (int) z przypisaniem początkowej wartość na zero

Wskazówka:


public partial class Form1 : Form
{
	int licznik = 0;

	public Form1()
	{
		InitializeComponent();
	}

Wykonaj inkrementację zliczania (inkrementacja polega na zwiększeniu wartości o jeden) z zdarzeniu Click dodanego klawisza. Inkrementację możesz przeprowadzić instrukcją licznik=licznik +1 lub licznik++

Zainicjuj zdarzenie Click

zdarzenie Click Visual studio C#

W kodzie funkcji button4_Click(object sender, EventArgs e) wprowadź instrukcję sumowania oraz instrukcje uaktualnienia wyniku sumowanie (patrz poniższy kod)

Wskazówka:


private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      licznik++;
      label1.Text= "Suma kliknięć: " + licznik.ToString(); 
    }

Skompiluj program i sprawdź efekt działania

inkrementacja i++ Visual studio C#

Pełny kod programu po wykonaniu inkrementacji wygląda jak poniżej

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace btZamknij
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int licznik = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //zwija okno formatki do minimum
      this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
    }

    private void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //rozwiń okno formatki do maksimum
      this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      licznik++;
      label1.Text= "Suma kliknięć: " + licznik.ToString(); 
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz