Zamów podręcznik wydawnicta MiGra (sklep wydawnictwa)

Stosowanie zmiennych. Klasa 1

Przez zmienne w językach programowania rozumie się zadeklarowane typy danych, które mogą być proste (liczby, wartości logiczne) oraz złożone (tekst, tablice, struktury). Typ danych określa rodzaj danych przechowywanych w zmiennych. Każda zmienna posiada własną unikatową nazwę i jest deklarowana do określonego typu danych. W zależności od sposobu deklaracji zmienna może być o zasięgu lokalnym lub globalnym.

Przykład dostępnych typów wartościowych i ich zakres

Typy zmiennych
TypReprezentacjaZakres
booltyp logicznytrue lub false
byte8-bitowa liczba całkowita0 do 255
char16-bitowy znak z tablicy UnicodeU +0000 do U +ffff
decimal128-bitowa wartość dziesiętna z dokładnością 28-29 cyfr znaczących(-7.9⋅1028 do 7.9⋅1028)/100 do 28
double64-bitowa wartość o podwójnej precyzji używana do obliczeń zmiennoprzecinkowych(+/-)5.0⋅10-324 do (+/-)1.7⋅10308
float32-bitowa wartość o pojedynczej prezycji używana do obliczeń zmiennoprzecinkowych-3.4⋅1038 do + 3.4⋅1038
int32-bitowa liczba całkowita-2 147 483 648 do 2 147 483 647
long64-bitowa liczba całkowita-9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807
sbyte8-bitowa liczba całkowita-128 do 127
short16-bitowa liczba całkowita-32 768 do 32 767
uint32-bitowa liczba całkowita (bez możliwości przechowywania liczb ujemnych)0 do 4 294 967 295
ulong64-bitowa liczba całkowita (bez możliwości przechowywania liczb ujemnych)0 do 18 446 744 073 709 551 615
ushort16-bitowa liczba całkowita (bez możliwości przechowywania liczb ujemnych)0 do 65 535

Zasady deklarowania zmiennych

Przykład deklarowania zmiennych typu całkowitego (int) i rzeczywistego (float)

przykład deklarowania zmiennych c++
Źródło Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy Klasa I wyd. MiGra

Zasady tworzenia nazw dla zmiennych

Nadawanie zmiennym wartości

Przypisanie wartości do zmiennej można wykonać na dwa sposoby. Wartość zmiennej możemy podać z klawiatury i służy do tego instrukcja cin

cin >> nazwa_zmiennej;

Drugim sposobem jest przypisanie wartości w kodzie programu

x=15;

Wykonywanie obliczeń

wykonywanie obliczeń
Źródło Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy Klasa I wyd. MiGra

Komunikat o otrzymanym wyniku lub dowolnej innej treści wysyła się na ekran monitora poleceniem cout


iloczyn=a*b;
cout<<"Wynik mnożenia: "<<iloczyn<<endl;

Ćwiczenie: Na podstawie ćwiczenia 7 str. 121 oraz tabeli 1 ze str. 119 z podręcznika zwróć na ekran monitora wyniki wszystkich podanych w tabeli działań

wykonywanie obliczeń
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz