Łańcuch formatujący ToString()

Cel: Napisz aplikację, która poda wynik z dzielenia do zadanej ilości miejsc po przecinku

łańcuch formatujący

Argumenty łańcucha formatującego- działanie jest zgodne z ustawieniami regionalnymi sytemu. Na przykład w Polsce standardowo symbol waluty ustawiony jest na zł, co oznacza, że użycie łańcuch formatującego walutę przypisze automatycznie do wartości symbol waluty.

Przykładowy kod

float c=2.45f
label1.Text=c.ToString("C")

Spowoduje wyświetlenie w komponencie label1 tego tekstu: 2,45 zł

Argumenty łańcucha formatującego (działanie jest zgodne z ustawieniami regionalnymi systemu)
ZawartośćDziałanie
Cwartość liczbowa jest przedstawiana z symbolem waluty
2,45zł
Dnliczba całkowita konwertowana jest do podanej ilości cyfr
np. parametr D8 spowoduje, że wartość 45 przedstawiona będzie jako 00000045
Enliczba przedstawiona jest w notacji naukowej
np. parametr E5 liczbę 234 przedstawi jako 2,34000E+002
Fnliczba przedstawiona jest do podanej ilości miejsc po przecinku
np. parametr F3 liczbę 12,3 przedstawi jako 12,300
Nnliczba będzie przedstawiona z separatorem rzędów wielkości i podaną ilością miejsc po przecinku
np. parametr N2 liczbę 2342354 przedstawi jako 2 342 354,00
Pliczba przedstawiona jest jako procent
np. parametr P liczbę 0.123 przedstawi jako 12,30%
Xnliczba zostanie przedstawiona w systemie szesnastkowym (n oznacza ilość cyfr w reprezentacji)
np. parametr X5 liczbę 234 przedstawi jako 000EA

Krok 1. Układ komponentów

Na formatce umieścimy poniższe komponenty

Układ komponentów

Krok 2. Wypełniamy właściwość Text poszczególnych komponentów

Wypełniamy właściwość Text poszczególnych komponentów

Krok 3. Deklaracja zmiennych

Realizacja postawionego zadania wymaga podania co najmniej dwóch zmiennych typu rzeczywistego (float) Zmienne typu rzeczywistego użyjemy do przechowywania licznika i mianownika. Odczyt i zastosowanie zadanej ilości miejsc po przecinku wykorzystamy bezpośrednio z właściwości Text.

Zmiennym nadamy zakres prywatny w klasie tworzonej formatki public partial class Form1 : Form
{
private float x, y;
public Form1()

Krok 4. Formatujemy wynik- działanie klawisza Podziel

Aplikacja nie jest zabezpieczona przed wprowadzeniem błędnych danych, stąd przed wykonaniem dzielenia należy zwrócić uwagę czy nie dzielimy przez zero oraz czy pola tekstowe zawierają wprowadzone wartość. Brak wprowadzenia wartości będzie wywoływać błąd konwersji danych

Przykładowy kod formatowania wyniku i ilustracja jego działania

ToString() visual studio
private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
x = (float)Convert.ToDouble(textBox1.Text);
y = (float)Convert.ToDouble(textBox2.Text);
label4.Text = "Wynik: " + (x / y).ToString();
label5.Text = "Format: " + (x / y).ToString("F"+textBox3.Text);
}

Powyższy kod przedstawia wynik dzielenia dwóch liczb w sposób niesformatowany i sformatowany. Parametr formatowania jest argumentem funkcji ToString() i podajemy go z godnie ze standardem podanym w przedstawionej tabeli argumentów łańcucha formatującego

Ćwiczenie sprawdzające

1. Sprawdź działanie pozostałych argumentów łańcucha formatującego

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz