Zamów podręcznik wydawnicta MiGra (sklep wydawnictwa)

Tworzenie formularzy w relacyjnej bazie danych

Proponowany czas: 2 lekcje

Formularz bazy danych programu Access służy do wprowadzania i przeglądania danych. Dane wprowadzane przez formularz są przypisany i zapisywany w polach odpowiednich tabel. Wprowadzenie nowych danych jest równoznaczne z dopisaniem nowego rekordu danych do bazy.

Zasady tworzenia formularzy

Krok 1. Wybierz opcję Formularze/ Utwórz formularz za pomocą kreatora

Zasady tworzenia formularzy

Krok2. Wybierz tabelę, dla której tworzysz formularz

Wybierz tabelę, dla której tworzysz formularz

Krok 3. Wybierz pola tabeli, które przewidujesz do wprowadzania/ edytowania w formularzu

pola tabeli, które przewidujesz do wprowadzania/ edytowania w formularzu

Krok 4. Wybierz układ formularza, na przykład kolumnowy

układ formularza, na przykład kolumnowy

Krok 5. Wybierz styl formularza

styl formularza

Krok 6. Podaj nazwę i zapisz formularz

podaj nazwę i zapisz formularz

Widok na gotowy formularz

widok na gotowy formularz

Ewentualne zmiany w formularzu wykonasz po wybraniu widoku Projektuj. Do dyspozycji masz narzędzia z Przybornika

zmiany w formularzu

Poważniejsze zmiany w wyglądzie, właściwościach elementów formularza wykonasz po wybraniu opcji Właściwości z menu prawego klawisza myszki

właściwościach elementów formularza

Dostępne możliwości zmian są pogrupowane w kategorie

możliwości zmian są pogrupowane w kategorie

Ćwiczenie
Korzystając z utworzonego formularza dopisz do swojej bazy co najmniej 10 zawodników.

Formularz z podformularzem

Formularz z podformularzem łączy w sobie pola z więcej niż jednej tabeli, co poszerza możliwości wprowadzania danych.

Ćwiczenie:
Tworzymy podformularz służący do wprowadzania informacji o startach naszych zawodników.

Krok 1. Z tabeli Zawodnicy wybierz pola Imie i Nazwisko. Z tabeli Starty wybierz pola DataZawodow, Styl, Dystans, Czas

Tworzymy podformularz

Krok 2. Po wybraniu w oknie kreatora klawisza Dalej, określ parametry podformularza i wciśnij klawisz Dalej

w oknie kreatora

Krok 3. Wybierz układ podformularza i wciśnij klawisz Dalej

układ podformularza

Krok 4. Wybierz styl podformularza i wciśnij klawisz Dalej

styl podformularza

Krok 5. Przypisz nazwę dla tworzonego podformularza

nazwę dla tworzonego podformularza

Gotowy formularz pozwala wprowadzać starty już zapisanych zawodników lub dopisywać nowych zawodników i ich starty

Gotowy formularz pozwala wprowadzać

Ćwiczenie:
Korzystając z utworzonego formularza wprowadź wyniki startów twoich zawodników.

Importowanie danych z innych dokumentów do tabeli bazy danych

Importowane dane na przykład z tabeli arkusza kalkulacyjnego lub z dokumentu tekstowego do istniejącej tabeli bazy danych muszą być tak przygotowane, aby pierwszy wiersz tabeli był przeznaczony na nazwy pól, które są identyczne jak nazwy pól tabeli bazy danych

Krok 1. Utwórz odpowiednią tabelę w programie Excel

importowanie danych z innych dokumentów do tabeli bazy danych

Krok 2. W programie Access wybierz Tabele i z menu prawego klawisza myszki wybierz opcję Importuj

w programie Access wybierz Tabele

Krok 3. Odszukaj właściwy plik i wybierz klawisz Importuj

wybierz klawisz Importuj

Krok 4. Postępuj zgodnie z poleceniami kolejnych okien dialogowych

kolejnych okien dialogowych

Ustal wiersz nagłówków kolumn

wiersz nagłówków kolumn

W zależności od potrzeb określ nową lub wybierz istniejącą tabelę

określ nową lub istniejącą tabelę

Wymuś kontrolę zgodności

kontrola zgodności

Krok 5. Sprawdź efekt importowania danych. Prawidłowy import sprawdzisz podglądając zawartość odpowiedniej tabeli

efekt importowania danych
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz