Sortowanie przez wstawianie liniowe

Idea sortowania przez wstawianie przypomina układanie oddanej książki na półkę w bibliotece. Taka książka musi trafić na miejsce zgodnie z przyjętym sortowaniem.

Algorytm sortowania przez wstawianie liniowe, polega na rozpoczęciu sortowania od drugiego elementu zbioru. Element ten porównywany jest z elementem go poprzedzającym.

Jeżeli jest to element o wartości większej, to zostaje przesunięty o jedną pozycję w prawo. Czynność przesuwania trwa do momentu napotkania liczby mniejszej lub gdy skończą się pozycje do przeglądnięcia.

Kolejny krok, to wstawienie bieżącej liczby w wyznaczona pozycję.

Powyższe czynności ponownie są wykonywane dla kolejnych elementów zbioru nieposortowanego.

Schemat algorytmu sortowania przez wstawianie liniowe

Schemat algorytmu sortowania przez wstawianie liniowe Visual studio C#

Kod funkcji realizującej sortowani przez wstawianie liniowe zapisany w języku C# znajduje się poniżej

Wskazówka:


    void sortPrzezWstawianieLiniowe(Int32[] t, int rozmiar)
    {
      int bufor, j;
      for(int i = 1; i < rozmiar; i++)
      {
        bufor = t[i];
        j = i - 1;
        while(j>=0 && t[j] > bufor)
        {
          t[j + 1] = t[j];//przesun elemety;
          j--;//zmniejsz licznik pozycji do przeglądnięcia
        }
        t[j + 1] = bufor;//wstaw element 
      }
    }

Przykładowa aplikacja wykorzystująca algorytm sortowania liniowego przez wstawianie

Przykładowa aplikacja wykorzystująca algorytm sortowania liniowego przez wstawianie Visual studio C#

Pełny kod klasy Form dla formatki utworzonej aplikacji. Kod zawiera funkcję losującą elementy zbioru z powtórzeniami.

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Alg12SortWstawianie
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Int32[] tab;
    int rozmiar;
    void losujTablice(Int32[] t, int zakres)
    {
      Random r = new Random();
      int i = 0;
      //mogą występować powtórzenia wylosowanych elementów
      while (i < t.Length)
      {
        t[i] = r.Next(zakres) + 1;
        i++;
      }
    }
    void sortPrzezWstawianieLiniowe(Int32[] t, int rozmiar)
    {
      int bufor, j;
      for(int i = 1; i < rozmiar; i++)
      {
        bufor = t[i];
        j = i - 1;
        while(j>=0 && t[j] > bufor)
        {
          t[j + 1] = t[j];//przesun elemety;
          j--;//zmniejsz licznik pozycji do przeglądnięcia
        }
        t[j + 1] = bufor;//wstaw element 
      }
    }
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (e.KeyChar == 8) return;//wyskocz jak BackSpace
      if (e.KeyChar < '0' || e.KeyChar > '9') e.Handled = true;//ignoruj nienumeryczne
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //losowanie nowej tablicy
      if (textBox2.Text.Length < 1) return;
      //wyczysc stara tablice
      if (tab != null) Array.Clear(tab, 0, tab.Length);
      //ustaw nowy rozmiar
      rozmiar = int.Parse(textBox2.Text);
      tab = new int[rozmiar];
      //przy losowaniu ustaw zakres na 2 razy większy od rozmiaru
      losujTablice(tab, 2 * rozmiar);
      //pokaz wylosowany zbior
      textBox1.Clear();
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
        textBox1.AppendText(tab[i].ToString() + Environment.NewLine);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (tab == null) return;
      sortPrzezWstawianieLiniowe(tab, rozmiar);
      //wypisz posortowaną
      //pokaz wylosowany zbior
      textBox3.Clear();
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
        textBox3.AppendText(tab[i].ToString() + Environment.NewLine);
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz