Zamów podręcznik wydawnicta MiGra (sklep wydawnictwa)

Iteracje. Pętla while C++

Schemat blokowy pętli while

schemat blokowy pętli while

Postać wywołania pętli while w języku c++


while(warunek)
{
zbiór instrukcji;
}

Ćwiczenie 5 str. 105

Napisz program obliczający sumę wpłat aż do osiągnięcia lub przekroczenia założonej kwoty. Zmodyfikuj program tak aby na ekranie wyświetlała się również bieżąca suma, uzyskana po każdej wpłacie, a na koniec ewentualna nadpłata.


#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
int kwota=0,wplata=0,suma_wplat=0;
cout << "Podaj wartosc potrzebnej kwoty: " << endl;
cin>>kwota;
while(suma_wplat<kwota){
cout<<"Wprowadz wplate: ";
cin>>wplata;
suma_wplat = suma_wplat + wplata;
cout<<"Brakuje: "<<kwota - suma_wplat<<endl;
}
cout<<"Suma wplat wynosi: "<<suma_wplat<<"zl"<<endl;
if(suma_wplat>kwota){
cout<<" Nadplata: "<<suma_wplat - kwota<<" zl";
}
getch();
return 0;
}

Ćwiczenie 7 str. 106

Napisz program, który będzie obliczał sumę liczb całkowitych wprowadzonych z klawiatury aż do wprowadzenia zera. Wprowadzenie zera kończy zliczanie. Wynik sumowania wyprowadź na ekran.


#include <iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;

int main()
{
int suma=0,wartosc=-1;
cout << "Sumowanie liczb calkowitych dopoki nie podano 0 (zero)" << endl;
while(wartosc!=0){
cout<<"Podaj wartosc: =";
cin>>wartosc;
suma=suma+wartosc;
cout<<"Suma ="<<suma<<endl;
}
return 0;
}

Ćwiczenie 3 str. 108

Napisz program obliczający i wyświetlający na ekranie iloraz dwóch liczb całkowitych wprowadzonych z klawiatury aż do wprowadzenia dzielnika równego zero. Podaj komunikat o dzieleniu przez zero.


#include <iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;

int main()
{
int licznik=0,mianownik=1;
float iloraz=0;
cout << "Iloraz dwoch liczb" << endl;
while(mianownik!=0){
cout<<"Podaj wartosc licznika, a =";
cin>>licznik;
cout<<"Podaj wartosc mianownika, b=";
cin>>mianownik;
if(mianownik!=0){
iloraz=(float)licznik/mianownik;
cout<<"Iloraz a/b= "<<iloraz<<endl;
}
else{cout<<"Dzielenie przez 0, koniec programu"<<endl;}
}
return 0;
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz