aFizyka logo
Szukaj rozwiązania zadania:

Ceramika na zamówienie

warsztaty ceramiczne

prezent z klasą, warsztaty ceramiczne, rodzinne spotkania z gliną...

Fizyka z zakresu szkoły podstawowej realizowana w klasie siódmej i ósmej. Teoria i prawa fizyki

Zasady wykonywania pomiarów

Wielkości fizyczne mierzone na co dzień (więcej)

 1. Przedrostki wielkości fizycznych
 2. Pomiar długości
 3. Pomiar temperatury
 4. Pomiar czasu
 5. Pomiar szybkości
 6. Pomiar masy

Siła ciężkości i jej pomiar (więcej)

 1. Czym jest siła?
 2. Pomiar siły siłomierzem
 3. Podsumowanie: Co wiemy o sile?

Gęstość substancji. Wyznaczanie gęstości (więcej)

 1. Czym jest gęstość?
 2. Wyznaczanie gęstości ciała
 3. Podsumowanie: Co wiemy o gęstości?

Ciśnienie. Pomiarciśnienia (więcej)

 1. Czym jest ciśnienie?
 2. Cechy ciśnienia
 3. Podsumowanie: Co wiemy o ciśnieniu?

Podsumowanie: Wykonujemy pomiary

 1. Wybrane wielkości fizyczne, które umiemy mierzyć
 2. Pojęcia i właściwości fizyczne poznanych wielkości

Właściwości fizyczne ciał

Trzy stany skupienia ciał

 1. Pojęcia
 2. Podsumowanie :Co wiemy o trzech stanach skupienia ciał (materii)?

Zmiany stanów skupienia ciał (substancji)

 1. Zmiana stanu skupienia
 2. Temperatury topnienie (krzepnięcia) wybranych substancji
 3. Temperatury wrzenia wybranych substancji
 4. Podsumowanie :Co wiemy o zmianie stanu skupienia substancji?

Rozszerzalność temperaturowa ciał

 1. Rozszerzalność termiczna substancji
 2. Szczególna właściwość wody
 3. Podsumowanie: Co wiemy o rozszerzalności ciał?

Cząsteczkowa budowa ciał

Cząsteczkowa teoria budowy materii. Skala Celsjusza, Kelvina i Fahrenheita

 1. Cząsteczkowa teoria budowy materii
 2. Skala Celsjusza, Kelvina i Fahrenheita
 3. Podsumowanie: Co wiemy o cząsteczkowej budowie materii?

Siły międzycząsteczkowe

 1. Siły spójności
 2. Siły przylegania
 3. Napięcie powierzchniowe
 4. Podsumowanie: Co wiemy o siłach międzycząsteczkowych

Budowa ciał stałych, cieczy i gazów

 1. Czym jest pierwiastek chemiczny?
 2. Związek chemiczny
 3. Budowa gazów
 4. Budowa cieczy
 5. Budowa ciał stałych
 6. Podsumowanie: Co wiemy o budowie ciał stałych, cieczy i gazów?

Ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniuku

 1. Skąd się bierze ciśnienie w zamkniętym zbiorniku?
 2. Jak zmienić ciśnienie w zamkniętym zbiorniku?
 3. Jak zmienić ciśnienie, gdy zbiornik nie zmienia objętości?

Ruch i jego opis

Siły w przyrodzie

Praca, moc, energia mechaniczna


Fizyka z zakresu szkoły podstawowej realizowana w klasie ósmej