Fizyka szkoła podstawowa

Karta wzorów fizyka. Wszystkie wzory z fizyki

Wzory klasa 7 i 8 oraz 1, 2 i 3 gimnazjum

Zestawienie wzorów z fizyki, praw i zasad obowiązujących w treściach nauczania fizyki w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej

Poniższa karta wzorów zawiera postać wzoru, krótki opis zastosowania wzoru fizycznego, opis symboli występujących we wzorze oraz jednostkę fizyczną podanej wielkości.

Pełniejszy opis znajdziesz tu wzory klasa 7 i 1,2 klasa gimnazjum oraz tu wzory klasa 8 i 3 gimnazjum

Karta wzorów

Przejdź do wybranych wzorów na skróty:

Wszystkie wzory z działu wykonujemy pomiary

Wzór na przyrost długości

wzór przyrost długości
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć dowolny przyrost długości. Jeżeli obliczony wynik ze wzoru jest mniejszy od zera, to oznacza, że ciało się skurczyło

Symbole:

Δl- przyrost długości
l2- długość końcowa
l1- długość początkowa

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na długość średnią z dwóch pomiarów

Wzór na długość średnią z dwóch pomiarów
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć średnią długość z dwóch pomiarów

Symbole:

lsr- średnia długość
l1- długość pomiaru pierwszego
l2- długość pomiaru drugiego

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na długość średnią z trzech pomiarów

Wzór na długość średnią z dwóch pomiarów
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć średnią długość z trzech pomiarów

Symbole:

lsr- średnia długość
l1- długość pomiaru pierwszego
l2- długość pomiaru drugiego
l3- długość pomiaru trzeciego

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na długość średnią z n pomiarów

Wzór na długość średnią z n pomiarów
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć średnią długość z n pomiarów

Symbole:

lsr- średnia długość
l1- długość pomiaru pierwszego
l2- długość pomiaru drugiego
ln- długość pomiaru n-tego

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na przedział czasu

Wzór na przedział czasu
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć przedział czasu, czyli upływ czasu na przykład od rozpoczęcia ruchu do zakończenia ruchu

Symbole:

Δt- przedział czasu
to- czas początkowy
tk- czas końcowy

Jednostka:

1s

Nazwa jednostki:

sekunda

Wzór na przyrost temperatury w skali Celsjusza

Wzór na przyrost temperatury w skali Celsjusza
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć zmianę temperatury. Jeżeli wynik z obliczeń ma wartość ujemną, to oznacza, że temperatura w danym zjawisku malała

Symbole:

Δt- przedział temperatury
to- temperatura początkowa
tk- temperatura końcowa

Jednostka:

1o C

Nazwa jednostki:

stopień Celsjusza

Wzór na przyrost temperatury w skali bezwzględnej (skala Kelvina)

Wzór na przyrost temperatury w skali bezwzględnej (skala Kelvina)
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć zmianę temperatury w skali bezwzględnej. Jeżeli wynik z obliczeń ma wartość ujemną, to oznacza, że temperatura w danym zjawisku malała

Symbole:

ΔT- przedział temperatury
To- temperatura początkowa
Tk- temperatura końcowa

Jednostka:

1K

Nazwa jednostki:

kelwin

Wzór na przeliczanie temperatury ze skali Celsjusza na skalę Kelvina

Wzór na przeliczanie temperatury ze skali Celsjusza na skalę Kelvina
Opis wzoru:

Wzór pozwala przeliczyć podaną temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina

Symbole:

T- temperatura w skali Kelvina
t- temperatura w skali Celsjusza
273- współczynnik przeliczania

Jednostka:

1K

Nazwa jednostki:

kelwin

Wzór na przeliczanie temperatury ze skali Kelvina na skalę CelsjuszaWzór na przeliczanie temperatury ze skali Kelvina na skalę Celsjusza

Opis wzoru:

Wzór pozwala przeliczyć podaną temperaturę w skali Kelvina na skalę Celsjusza

Symbole:

t- temperatura w skali Celsjusza
T- temperatura w skali Kelvina
273- współczynnik przeliczania

Jednostka:

1° C

Nazwa jednostki:

stopień Celsjusza

Wzór na przeliczanie temperatury ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza

Wzór na przeliczanie temperatury ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza
Opis wzoru:

Wzór pozwala przeliczyć temperaturę podaną w skali Fahrenheita na temperaturę w skali Celsjusza

Symbole:

t- temperatura w skali Celsjusza
tF- temperatura w skali Fahrenheita
32 oraz 5/9 współczynniki liczbowe przeliczania

Jednostka:

1° C
Nazwa jednostki:

stopień Celsjusza

Wzór na przyrost objętości

Wzór na przyrost objętości
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć przyrost objetości. Jeżeli otrzymany wynik jest ujemny, to oznacza, że objętości zmalała. Na przykład z widra wylano trochę wody

Symbole:

ΔV- przyrost objętości
Vk - objętość końcowa
Vp - objętość początkowa

Jednostka:

1m3

Nazwa jednostki:

metr sześcienny

Wzór na gęstość

Wzór na gęstość
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć gęstość dowolnej substancji, której znamy masę oraz objętość

Symbole:

d- gęstość
m- masa
V- objętość

Jednostka:

kg/m3

Nazwa jednostki:

kilogram na metr sześcienny

Wzór na ciężar ciała

Wzór na ciężar ciała
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć ciężar ciała gdy znamy jego masę oraz przyspieszenie grawitacyjne tuż przy powierzchni Ziemi lub innej dowolnej planety

Symbole:

F- ciężar
m- masa
g- przyspieszenie grawitacyjne (dla Ziemi g=9,81m/s2)

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na ciśnienie

Wzór na ciśnienie
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć ciśnienie wywierane przez siłę parcia na wybraną powierzchnię

Symbole:

p- ciśnienie
F- siła parcia
S- powierzchnia

Jednostka:

1pa

Nazwa jednostki:

paskal

Wszystkie wzory z kinematyki (ruch jednostajny prostoliniowy oraz ruch jednostajnie zmienny)

Wzór na przemieszczenie (przesunięcie ciała)

Wzór na przemieszczenie (przesunięcie ciała)
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć zmianę położenia ciała- czyli przemieszcenie ciała. Gdy przemieszczenie odbywa się po torze prostoliniowym, to przemieszczenie jest równe drodze przebytej przez ciało

Symbole:

s- droga
Δx- przemieszczenie
x k - położenie końcowe
x o - położenie początkowe

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość przebytej drogi w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Symbole:

s- droga
v- prędkość
t- czas ruchu

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość prędkości w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Symbole:

v- prędkość
s- droga
t- czas

Jednostka:

1m/s

Nazwa jednostki:

metr na sekundę

Wzór na czas trwania ruchu w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Wzór na czas trwania ruchu w ruchu jednostajnym prostoliniowym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć czast trwania ruchu jednostajnego prostoliniowego

Symbole:

t- czas
s- droga
v- prędkość

Jednostka:

1s

Nazwa jednostki:

sekunda

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym gdy prędkość początkowa wynosi 0m/s

Symbole:

v- prędkość
a- przyspieszenie
t- czas

Jednostka:

1m/s

Nazwa jednostki:

metr na sekundę

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym gdy prędkość początkowa jest większa od zera

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym gdy prędkość początkowa jest większa od zera
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym gdy prędkość początkowa jest większa od 0m/s

Symbole:

v- prędkość
vo - prędkość początkowa
a- przyspieszenie
t- czas

Jednostka:

1m/s

Nazwa jednostki:

metr na sekundę

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie opóźnionym

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie opóźnionym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć prędkość ciała w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym

Symbole:

v- prędkość
vo- prędkość początkowa
a- przyspieszenie
t- czas

Jednostka:

1m/s

Nazwa jednostki:

metr na sekundę

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć przyspieszenie ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym

Symbole:

a- przyspieszenie
vk- prędkość końcowa
vo
- prędkość początkowa

Jednostka:

1m/s2

Nazwa jednostki:

metr na sekundę do kwadratu

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie opóźnionym

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie opóźnionym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć przyspieszenie w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym. Obliczone przysieszenie jest przyspieszeniem hamowania

Symbole:

a- przyspieszenie
vo- prędkość początkowa
vk
- prędkość końcowa

Jednostka:

1m/s2

Nazwa jednostki:

metr na sekundę do kwadratu

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość przebytej drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym

Symbole:

s- droga
a- przyspieszenie
t- czas ruchu

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym, gdy prędkość końcowa wynosi 0m/s

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym, gdy prędkość końcowa wynosi 0
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym gdy prędkość końcowa wynosi 0m/s. Co oznacz, że ciało się zatrzymało. Tak obliczona droga jest drogą hamowania

Symbole:

s- droga
vo- prędkość początkowa
t- czas ruchu (czas hamowania)

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wszystkie wzory z dynamiki oraz siły w przyrodzie

Wzór na siłę wynikającą z drugiej zasady dynamiki

Wzór na siłę wynikającą z drugiej zasady dynamiki
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły, która działając na ciało o masie m nadała mu przyspieszenie o wartości a

Symbole:

F- siła
m- masa
a- przyspieszenie

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę ciężkości

Wzór na siłę ciężkości
Opis wzoru:

Wzór pozawla obliczyć siłę ciężkośći (ciężar ciałą), siłę z jaką Ziemia przyciąga ciało o mase m, siłę grawitacji

Symbole:

Fc- siła ciężkośći
m- masa
g- przyspieszenie grawitacyjne (9,81m/s2)

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę sprężystości

Wzór na siłę sprężystości
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć siłę sprężystośći na przykład rozciąganej sprężyny. Jeżeli z podanego wzoru obliczymy wartość bezwzględną siły, to mamy obliczoną wartość siły jaką musimy działać na sprężynę aby ją wydłużyć o Δx

Symbole:

Fs- siła sprężystoći
k- współczynnik sprężystości
Δx- wydłużenie

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę tarcia statycznego

Wzór na siłę tarcia statycznego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć maksymalną wartość siły tarcia statycznego

Symbole:

Ts- siła tarcia statycznego
fs- współczynnik tarcia statycznego
FN- siła nacisku

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę tarcia kinetycznego

Wzór na siłę tarcia kinetycznego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły tarcia kinetycznego

Symbole:

Tk- siła tarcia kinetycznego
fk- współczynnik tarcia kinetycznego
FN- siła nacisku

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę parcia

Wzór na siłę parcia
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły parcia

Symbole:

F- siła parcia
p- ciśnienie
S- powierzchnia

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na ciśnienie hydrostatyczne

Wzór na ciśnienie hydrostatyczne
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość ciśnienia hydrostatycznego na podanej głębokości

Symbole:

p- ciśnienie hydrostatyczne
dc- gęstość cieczy
g- przyspieszenie grawitacyjne
h- głębokość

Jednostka:

1pa

Nazwa jednostki:

paskal

Wzór na siłę wyporu

Wzór na siłę wyporu
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły wyporu działającej na ciało zanurzone w cieczy. Ta sama zależność pozwala obliczyć wartość siły wyporu działającej na ciało zanurzone w gazie, na przykład balon

Symbole:

Fw- siła wyporu
dc- gęstość cieczy
g- przyspieszenie grawitacyjne
Vzam- objętość części zanurzonej ciała

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na przekładnię sił wynikającą z prasy hydraulicznejWzór na przekładnię sił wynikającą z prasy hydraulicznej

Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły działającej przy większym ramieniu prasy hydraulicznej

Symbole:

F2- siła przy większym ramieniu
S2- powierzchnia większego ramienia
F1- siła przy mniejszym ramieniu
S1- powierzchnia mniejszego ramienia

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na dźwignię dwustronną

Wzór na dźwignię dwustronną
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartości sił działających na ramionach dźwigni dwustronnej lub długości ramion dźwigni

Symbole:

F1- siła w ramieniu krótszym
r1- długość ramienia krótszego
F2- siła w ramieniu dłuższym
r2- długość ramienia dłuższego

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na kołowrót

Wzór na kołowrót
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartości sił działających na krążkach kołowrotu lub długości promieni krążków

Symbole:

F1- siła w mniejszym krążku
r1- promień mniejszego krążka
F2- siła w większym krążku
r2- promień większego krążka

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę oddziaływania grawitacyjnego

Wzór na siłę oddziaływania grawitacyjnego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy na przykład planetą o masie M a ciałem o masie m

Symbole:

F- siła oddziaływania grawitacyjnego
G- stała grawitacji
M- masa źródła pola grawitacyjnego
m- masa umieszczona w polu źródła
r- odległość pomiędzy masami M i m

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę oddziaływania elektrycznego (wzór na siłę Coulomba)

Wzór na siłę oddziaływania elektrycznego (wzór na siłę Coulomba)
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły oddziaływania elektrycznego pomiędzy dwoma ładunkami elektrycznymi

Symbole:

F- siła oddziaływania elektrycznego
k- stała elektryczna
q1 i q2- ładunki elektryczne
r- odległość pomiędzy ładunkami

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę magnetyczną (wzór na siłę Lorentza)

Wzór na siłę magnetyczną
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły oddziaływania magnetycznego, gdy kąt pomiędzy prędkością naładowanego elektrycznie ciała, a wektorem indukcji magnetycznej wynosi 90 stopni

Symbole:

F- siła magnetyczna (siła Lorentza)
q- ładunek elektryczny
v- prędkość ładunku elektrycznego
B- indukcja magnetyczna

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę elektromagnetyczną

Wzór na siłę elektromagnetyczną
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły oddziaływania pola magnetycznego z przewodnikiem, przez który płynie prąd elektryczny, gdy kąt pomiędzy długością przewodnika, a wektorem indukcji magnetycznej wynosi 90 stopni

Symbole:

F- siła elektromagnetyczna
I- natężenie prądu elektrycznego
l- długość przewodnika
B- indukcja magnetyczna

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wszystkie wzory z działu praca, moc, energia mechaniczna

Wzór na pracę (wzór na pracę mechaniczną)

Wzór na pracę (wzór na pracę mechaniczną)
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość pracy wykonanej przez siłę F podczas przesunięcia ciała na drodze s

Symbole:

W- praca
F- siła
s- droga

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na moc

Wzór na moc
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć moc urządzenia
Niekiedy wzór określany jest wzorem na szybkość wykonywania pracy

Symbole:

P- moc
W- praca
t- czas

Jednostka:

1W

Nazwa jednostki:

wat

Wzór na zmianę energii mechanicznej

Wzór na zmianę energii mechanicznej
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć zmianę energii układu, gdy układ wykonał pracę lub nad układem wykonano pracę.
Określa również zdolność układu do wykonania pracy

Symbole:

ΔE- zmiana energii
W- praca

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na energię potencjalną grawitacji

Wzór na energię potencjalną grawitacji
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość energii potencjalnej grawitacji dla ciała wyniesionego na daną wysokość

Symbole:

Ep- energia potencjalna grawitacji
m- masa ciała
g- przyspieszenie grawitacyjne
h- wysokość

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na energię kinetyczną

Wzór na energię kinetyczną
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość energii kinetycznej ciała rozpędzonego do zadanej prędkości

Symbole:

Ek- energia kinetyczna
m- masa
v- prędkość

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na zasadę zachowania energii mechanicznej

Wzór na zasadę zachowania energii mechanicznej
Opis wzoru:

Wzór pozwala prześledzić zmianę jednej formy energii w drugą formę energii

Symbole:

m- masa
g- przyspieszenie grawitacyjne
h- wysokość
v- prędkość

Jednostka:

brak

Wzór na sprawność maszyn (wyrażony przez energię dostarczoną)

Wzór na sprawność maszyn (wyrażony przez energię dostarczoną)
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć sprawność układu jeżeli znamy pracę użyteczną otrzymaną z układu oraz wartość energii dostarczonej do układu

Symbole:

n- sprawność
Wu- praca użyteczna
Ed-energia dostarczona

Jednostka:

1%

Nazwa jednostki:

procent

Wzór na sprawność maszyn (wyrażony przez pracę dostarczoną)

Wzór na sprawność maszyn (wyrażony przez pracę dostarczoną)
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć sprawność układu jeżeli znamy pracę użyteczną otrzymaną z układu oraz wartość pracy dostarczonej do układu (wykonanej nad układem)

Symbole:

n- sprawność
Wu- praca użyteczna
Wd-praca dostarczona

Jednostka:

1%

Nazwa jednostki:

procent

Wzór na sprawność maszyn wyrażony przez moc

Wzór na sprawność maszyn wyrażony przez moc
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć sprawność układu jeżeli znamy moc użyteczną otrzymaną z układu oraz wartość mocy dostarczonej do układu

Symbole:

n- sprawność
Pu- moc użyteczna
Pd-moc dostarczona

Jednostka:

1%

Nazwa jednostki:

procent

Wszystkie wzory z działu: Przemiany energii w zjawiskach cieplnych

Wzór na pierwszą zasadę termodynamiki

wzór na pierwszą zasadę termodynamiki
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość zmiany energii wewnętrznej układu poprzez wykonanie parcy lub przez przekazanie ciepła, albo przez równoczesne wykonanie pracy nad układem lub przez układ i przekazanie ciepła do układu lub z układu

Symbole:

ΔEw- zmiana energii wewnętrznej
W- praca
Q- ciepło
Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na ciepło przekazywane przy zmianie temperatury

Wzór na ciepło przekazywane przy zmainie temperatury
Opis wzoru:

Pozwala obliczyć wartość ciepła przekazywanego w wyniku różnicy temperatury

Symbole:

Q- ciepło przekazane
m- masa ciała
cw- ciepło właściwe
ΔT- zmiana temperatury w skali Kelvina

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na ciepło właściwe

Wzór na ciepło właściwe
Opis wzoru:

Pozwala obliczyć ile ciepła należy dostarczyć (oddać), aby ogrzać (oziębić) 1kg substancji o 1K

Symbole:

cw- ciepło właściwe
Q- ciepło
m- masa
ΔT- różnica temperatury

Jednostka:

1J/(kg⋅K)

Nazwa jednostki:

dżul przez kilogram razy kelwin

Wzór na ciepło topnienia

Wzór na ciepło topnienia
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć ile ciepła należy dostarczyć aby stopić substancję o zadanej masie
Dla tej samej substancji ciepło topnienia jest rónwne ciepłu krzepnięcia

Symbole:

ct- ciepło topnienia
Q- ciepło
m- masa

Jednostka:

1J/kg

Nazwa jednostki:

dżul przez kilogram

Wzór na ciepło krzepnięcia

Wzór na ciepło krzepnięcia
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć ile ciepła należy dostarczyć aby substancja o zadanej masie skrzepła
Dla tej samej substancji ciepło krzepnięcia jest rónwne ciepłu topnienia

Symbole:

ck- ciepło krzepnięciaa
Q- ciepło
m- masa

Jednostka:

1J/kg

Nazwa jednostki:

dżul przez kilogram

Wzór na zmianę energii wewnętrznej w procesie topnienia

Wzór na zmianę energii wewnętrznej w procesie topnienie
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartośc zmiany energi wewnętrznej substancji w trakci eprocesu topnienia

Symbole:

ΔE- zmiana energii wewnętrznej
Q- ciepło
ct- ciepło topnienia
m- masa

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na zmianę energii wewnętrznej w procesie krzepnięcia

Wzór na zmianę energii wewnętrznej w procesie krzepnięcia
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartośc zmiany energi wewnętrznej substancji w trakci eprocesu krzepnięcia

Symbole:

ΔE- zmiana energii wewnętrznej
Q- ciepło
ck- ciepło krzepnięcia
m- masa

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na ciepło parowania

Wzór na ciepło parowania
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość ciepła potrzebnego do odparowania substancji o zadanej masie

Symbole:

Q- ciepło
cp- ciepło parowania
m- masa

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na ciepło skraplania

Wzór na ciepło skraplania
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość ciepła potrzebnego do skrolenia substancji o zadanej masie

Symbole:

Q- ciepło
cs- ciepło skraplania
m- masa

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na bilans cieplny

Wzór na bilans cieplny
Opis wzoru:

Wzór pozwala oszacować wartość ciepła wymienionego w trakcie procesów termicznych dla kilku ciał tworzących układ pomiarowy

Symbole:

Q1- ciepło oddane przez ciało nr 1
Q2- ciepło oddane przez ciało nr 2
Q3- ciepło pobrane przez ciało nr 3
Q4- ciepło pobrane przez ciało nr 4

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzory z działu drgania i fale

Wzór na częstotliwość drgań

Wzór na częstotliwość drgań
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć częstotliwośc drgań na podstawie znajomości czasu drgań i ilości wykonanych w tym czasie drgań

Symbole:

f- częstotliwość
n- ilość drgań
t- czas drgań

Jednostka:

1Hz

Nazwa jednostki:

herc

Wzór na związek częstotliwości z okresem drgań

Wzór na związek częstotliwości z okresem drgań
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć częstotliwość drgań gdy podany jest okres tych drgań

Symbole:

f- częstotliwość
T- okres

Jednostka:

1Hz

Nazwa jednostki:

herc

Wzór na okres drgań wahadła wyrażony przez ilość drgań

Wzór na okres drgań wahadła wyrażony przez ilość drgań
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć okres drgań wahadła gdy znany jest czas wykonywania n drgań

Symbole:

T- okres
t- czas wykonywania drgań
n- ilość drgań

Jednostka:

1s

Nazwa jednostki:

sekunda

Wzór na okres drgań wahadła wyrażony przez długość wahadła

Wzór na okres drgań wahadła wyrażony przez długość wahadła
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć okres drgań wahadła matematycznego gdy znamy jego długość oraz przyspieszenie grawitacyjne

Symbole:

T- okres
l- długość wahadłą
g- przyspieszenie grawitacyjne

Jednostka:

1s

Nazwa jednostki:

sekunda

Wzór na długość fali wyrażony przez okres fali

Wzór na długość fali wyrażony przez okres fali
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć długośc fali gdy podana jest prędkość rozchodzenia się fali oraz okres fali

Symbole:

λ- długość fali
v- prędkość fali
T- okres fali

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na długość fali wyrażony przez częstotliwość fali

Wzór na długość fali wyrażony przez częstotliwość fali
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć długośc fali gdy podana jest prędkość rozchodzenia się fali oraz częstotliwość fali

Symbole:

λ- długość fali
v- prędkość fali
f- częstotliwość fali

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzory z działu elektryczność statyczna (elektrostatyka) i prąd elektryczny

Wzór na siłę oddziaływania elektrostatycznego

Wzór na siłę oddziaływania elektrostatycznego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć siłę wzajemnego oddziaływania dwóch ciał naelektryzowanych ładunkiem elektrycznym
Wzór jest matematycznym zapisem prawa Coulomba

Symbole:

F- siła elektrostatyczna
k- współczynnik proporcjonalności
q1- ładunek elektryczny
q2- ładunek elektryczny
r- odległość pomiędzy ładunkami

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na napięcie elektryczne

Wzór na napięcie elektryczne
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość napięci aelektrycznego pomiędzy punktami A i B.
Zależność ta jest również wartością różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy punktem A i B

Symbole:

UAB- napięcie elektryczne
WA→B- wartość pracy potrzebnej na przesunięcie ładunku elektrycznego z punktu A do B
q- ładunek elektryczny

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na natężenie prądu elektrycznego

Wzór na natężenie prądu elektrycznego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość natężenia prędu elektrycznego

Symbole:

I- natężenie prądu
q- ładunek elektryczny
t- czas przepływu łądunku elektrycznego

Jednostka:

1A

Nazwa jednostki:

amper

Wzór na napięcie wynikający z prawa Ohma

Wzór na napięcie wynikający z prawa Ohma
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość napięcia na elemencie obwodu elektrycznego

Symbole:

U- napięciew
R- opór elektryczny
I- natężenie prądu elektrycznego

Jednostka:

1V

Nazwa jednostki:

wolt

Wzór na opór elektryczny odcinak obwodu

Wzór na opór elektryczny odcinak obwodu
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość oporu elektrycznego odcinka obwodu
Wzór jest równocześnie zapisem prawa Ohma

Symbole:

R- oprór elktryczny
U- napięcie
I- natężenie prądu

Jednostka:

Nazwa jednostki:

om

Wzór na opór zastępczy połączenia szeregowego

Wzór na opór zastępczy połączenia szeregowego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość oporu zastępczego dla połączenia szeregowego odbiorników energii elektrycznej

Symbole:

Rz-opór zastępczy
R1, R2, R3- kolejne opory odbiorników energii elektrycznej

Jednostka:

Nazwa jednostki:

om

Wzór na odwrotność oporu zastępczego połączenia równoległego

Wzór na odwrotność oporu zastępczego połączenia równoległego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość odwrotności oporu elektrycznego połączenia równoległego odbiorników energii elektrycznej

Symbole:

Rz-opór zastępczy
R1, R2, R3- kolejne opory odbiorników energii elektrycznej

Jednostka:

1/Ω

Nazwa jednostki:

jeden przez om

Wzór wynikający z I prawa Kirchhoffa

Wzór wynikający z I prawa Kirchhoffa
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość natężenia prądu elektrycznego wpływającego do węzła sieci elektrycznej

Symbole:

I, I1, I2, I3- kolejne natężania pradów elektrycznych

Jednostka:

1A

Nazwa jednostki:

amper

Wzór na pracę prądu elektrycznego

Wzór na pracę prądu elektrycznego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość pracy wykonanej przez prąd elektryczny

Symbole:

W- praca
U- napięcie
I- natężenie prądu
t- czas

Jednostka:

1J

Nazwa jednostki:

dżul

Wzór na moc odbiornika energii elektrycznej

Wzór na moc odbiornika energii elektrycznej
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość mocy wydzielonej na odbiorniku energii elektrycznej

Symbole:

P- moc
U- napięcie
I- natężenie

Jednostka:

1W

Nazwa jednostki:

wat

Wzory z działu pole magnetyczne

Wzór na siłę elektrodynamiczną

Wzór na siłę elektrodynamiczną
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem elektrycznym umieszczony w polu magnetycznym

Symbole:

F- siła elektrodynamiczna
I- natężenie prądu elektrycznego
l- długość przewodnika
B- indukcja magnetyczna

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na przekładnię transformatora

Wzór na przekładnię transformatora
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość zmiany napiecia lub natężani apradu elektrycznego w uzwojeniach transformatora

Symbole:

U2- napięcie w uzwojeniu wtórnym
U1- napięcie w uzwojeniu pierwotnym
z2- ilość zwojów w uzwojeniu wtórnym
z1- ilość zwojów w uzwojeniu pierwotnym
I2- natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym
I1- natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym

Jednostka:

brak

Wzór na długość fali elektromagnetycznej

Wzór na długość fali elektromagnetycznej
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć długość fali elektromagnetycznej

Symbole:

λ- długość fali elektromagnetycznej
c- prędkość światła
f- częstotliwość fali elektromagnetycznej

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzory z działu optyka

Wzór na powiększenie obrazu wyrażony przez wysokość obrazu

Wzór na powiększenie obrazu wyrażony przez wysokość obrazu
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość powiększenia obrazu przedmiotu uzyskanego przy zastosowaniu układu optycznego jeżeli znana jest wysokość przedmiotu i obrazu

Symbole:

p- powiększenie
h2- wysokość obrazu
h1- wysokość przedmiotu

Jednostka:

brak

Wzór na powiększenie obrazu wyrażony przez odległość obrazu

Wzór na powiększenie obrazu wyrażony przez odległość obrazu
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość powiększenia obrazu przedmiotu uzyskanego przy zastosowaniu układu optycznego jeżeli znana jest odległość przedmiotu i obrazu od układu optycznego

Symbole:

p- powiększenie
y- odległość obrazu od układu optycznego
x- odległość przedmiotu od układu optycznego

Jednostka:

brak

Wzór na ognisko zwierciadła sferycznego

Wzór na ognisko zwierciadła sferycznego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość ogniska zwierciadła sferycznego

Symbole:

f- ogniskowa zwierciadła
R- promień krzywizny zwierciadła

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Równanie zwierciadła sferycznego

Równanie zwierciadła sferycznego
Opis wzoru:

Wzór pozwala ustalić wzajemne zależności w zwierciadle sferycznym pomiędzy promieniem, odległością przedmiotu i obrazu od zwierciadła

Symbole:

x- odległość przedmiotu
y- odległość obrazu
R- promień krzywizny zwierciadła

Jednostka:

brak

Wzór na zdolność skupiającą soczewki

Wzór na zdolność skupiającą soczewki
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć zdolnośc skupiającą soczewki

Symbole:

Z- zdolnośc skupiająca
f- ogniskowa soczewki

Jednostka:

1D

Nazwa jednostki:

dioptria