Algorytm badania pierwszości liczb

Liczba pierwsza to liczba naturalna większa od 1, która ma tylko dwa dzielniki naturalne: jedynkę i samą siebie. Przykład kilku liczb pierwszych to: 2, 3, 5, 7, 11, 13

Aby sprawdzić czy podana liczba jest pierwsza, to należy wyszukać wszystkie jej dzielniki większe od 1 i mniejsze od niej samej. Jeżeli się takich nie znajdzie, to znaczy, że badana liczba jest liczbą pierwszą.

Realizacja takiego algorytmu będzie polegać na wykonaniu pętli szukania reszty z dzielenia dla kolejnych kandydatów na dzielniki. Znalezienie dzielnika (czyli reszta z dzielenia wynosi 0) oznacza, że dana liczba nie jest liczbą pierwszą.

Zakres przeszukiwania można zmniejszyć (co przyspiesza działanie algorytmu), jeżeli górną granicę określimy na wartość pierwiastka kwadratowego z badanej liczby. Wynik pierwiastkowania zaokrąglamy w dół.

Schemat algorytmu sprawdzającego czy podana liczba jest liczbą pierwszą

Algorytm badania pierwszości liczb. Visual studio C#

Ciało funkcji realizującej powyższy algorytm (język C#)

Wskazówka:


private bool czy_jest_pierwsza(int n)
    {
      int m = (int)Math.Floor(Math.Sqrt(n));
      for (int i = 2; i <= m; i++)
        if (n % i == 0) return false;//nie jest pierwszą
      //jest pierwszą
      return true;
    }

Przykładowa aplikacja badająca pierwszość liczb napisana w Visual Studio

aplikacja badania pierwszości liczb. Visual studio C#

Pełny kod pliku klasy Form utworzonej formatki aplikacji

Form1.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace _2AlgCzyLiczbaJestPierwsz
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private bool czy_jest_pierwsza(int n)
    {
      int m = (int)Math.Floor(Math.Sqrt(n));
      for (int i = 2; i <= m; i++)
        if (n % i == 0) return false;//nie jest pierwszą
      //jest pierwszą
      return true;
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      //zabezpiecz przed znakami nienumerycznymi
      if (e.KeyChar == 8) return;//wyskocz jak BackSpace
      if (e.KeyChar < '0' || e.KeyChar > '9') e.Handled = true;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text.Length < 1) return;
      int liczba=Int32.Parse(textBox1.Text);
      if (czy_jest_pierwsza(liczba))
        MessageBox.Show("To jest liczba pierwsza",
                "Komunikat",
                MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Information);
      else
        MessageBox.Show("To nie jest liczba pierwsza",
        "Komunikat",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //wyskocz bo nie podano górnego zakresu
      if (textBox2.Text.Length < 1) return;
      textBox3.Clear();
      int i= 2,k= Int32.Parse(textBox2.Text);
      while (i < k)
      {
        if (czy_jest_pierwsza(i))
          textBox3.AppendText(i.ToString()+Environment.NewLine);
        i++;
      }
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play