Algorytm badania pierwszości liczb

Liczba pierwsza to liczba naturalna większa od 1, która ma tylko dwa dzielniki naturalne: jedynkę i samą siebie. Przykład kilku liczb pierwszych to: 2, 3, 5, 7, 11, 13

Aby sprawdzić czy podana liczba jest pierwsza, to należy wyszukać wszystkie jej dzielniki większe od 1 i mniejsze od niej samej. Jeżeli się takich nie znajdzie, to znaczy, że badana liczba jest liczbą pierwszą.

Realizacja takiego algorytmu będzie polegać na wykonaniu pętli szukania reszty z dzielenia dla kolejnych kandydatów na dzielniki. Znalezienie dzielnika (czyli reszta z dzielenia wynosi 0) oznacza, że dana liczba nie jest liczbą pierwszą.

Zakres przeszukiwania można zmniejszyć (co przyspiesza działanie algorytmu), jeżeli górną granicę określimy na wartość pierwiastka kwadratowego z badanej liczby. Wynik pierwiastkowania zaokrąglamy w dół.

Schemat algorytmu sprawdzającego czy podana liczba jest liczbą pierwszą

Algorytm badania pierwszości liczb. Visual studio C#

Ciało funkcji realizującej powyższy algorytm (język C#)

Wskazówka:


private bool czy_jest_pierwsza(int n)
    {
      int m = (int)Math.Floor(Math.Sqrt(n));
      for (int i = 2; i <= m; i++)
        if (n % i == 0) return false;//nie jest pierwszą
      //jest pierwszą
      return true;
    }

Przykładowa aplikacja badająca pierwszość liczb napisana w Visual Studio

aplikacja badania pierwszości liczb. Visual studio C#

Pełny kod pliku klasy Form utworzonej formatki aplikacji

Form1.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace _2AlgCzyLiczbaJestPierwsz
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private bool czy_jest_pierwsza(int n)
    {
      int m = (int)Math.Floor(Math.Sqrt(n));
      for (int i = 2; i <= m; i++)
        if (n % i == 0) return false;//nie jest pierwszą
      //jest pierwszą
      return true;
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      //zabezpiecz przed znakami nienumerycznymi
      if (e.KeyChar == 8) return;//wyskocz jak BackSpace
      if (e.KeyChar < '0' || e.KeyChar > '9') e.Handled = true;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text.Length < 1) return;
      int liczba=Int32.Parse(textBox1.Text);
      if (czy_jest_pierwsza(liczba))
        MessageBox.Show("To jest liczba pierwsza",
                "Komunikat",
                MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Information);
      else
        MessageBox.Show("To nie jest liczba pierwsza",
        "Komunikat",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //wyskocz bo nie podano górnego zakresu
      if (textBox2.Text.Length < 1) return;
      textBox3.Clear();
      int i= 2,k= Int32.Parse(textBox2.Text);
      while (i < k)
      {
        if (czy_jest_pierwsza(i))
          textBox3.AppendText(i.ToString()+Environment.NewLine);
        i++;
      }
    }
  }
}

Rozwiązanie w C# pod konsolę

Wynik działania programu

Algorytm badania pierwszości liczb kod pod konsolę. Visual studio C#

Kod programu

Wskazówka:

 
using System;

namespace _2AlgCzyLiczbaJestPierwsz_c_h
{
  class Program
  {
    static bool czy_jest_pierwsza(int n)
    {
      int m = (int)Math.Floor(Math.Sqrt(n));
      for (int i = 2; i <= m; i++)
        if (n % i == 0) return false;
      return true;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Witaj w CzD!");
      Console.WriteLine("Program sprawdza czy podana liczba jest liczba pierwszą");
      Console.WriteLine("Podaj liczbę całkowitą dodatnią");
      int liczba= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      if (czy_jest_pierwsza(liczba))
        Console.WriteLine("Podana liczba jest liczbą pierwszą");
      else
        Console.WriteLine("Podana liczba nie jest liczbą pierwszą");
      Console.WriteLine("Wypisz liczby niewiększe niż górny zakres");
      Console.WriteLine("Podaj górny zakres");
      int granica = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      int i = 2;
      while (i <= granica)
      {
        if(czy_jest_pierwsza(i))
          Console.WriteLine(i);
        i++;
      }
    }
  }
}

Rozwiązanie C++ kod pod konsolę

Wynik działania programu

Algorytm badania pierwszości liczb kod pod konsolę kod c++

Kod programu

Wskazówka:


#include <iostream>
#include <string.h>
#include <cmath>
using namespace std;

bool czy_jest_pierwsza(int n) {
  int m = floor(sqrt(n));
  for (int i = 2; i <=m; i++)
    if (n % i == 0)return false;
  return true;
}

int main()
{
  cout << "Witaj w CzD!\n";
  cout << "Program sprawdza czy podana liczba jest liczba pierwsza\n";
  cout << "Podaj liczbe calkowita dodatnia\n";
  int liczba;
  cin >> liczba;
  if (czy_jest_pierwsza(liczba))
    cout << "Podana liczba jest liczba pierwsza\n";
  else
    cout << "Podana liczba nie jest liczba pierwsza\n";
  cout << "Wypisz liczby niewieksze niz podany gorny zakres\n";
  cout << "Podaj gorny zakres\n";
  int granica;
  cin >> granica;
  int i = 2;
  while (i <= granica) {
    if (czy_jest_pierwsza(i))
      cout << i << endl;
    i++;
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz