Operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne w języku C#

Cel: Napisz aplikację, przy pomocy której wykonasz podstawowe działania matematyczne, w tym znajdziesz część całkowitą i resztę z dzielenia dla dwóch dowolnych liczb całkowitych podanych z klawiatury

działąnia matematyczne visual studio c#

Przy realizacji postawionego celu będziemy wykorzystywać operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne

Operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne w języku C#

Ogólnie, przez pojęcie operatora arytmetycznego w języku programowania rozumiemy operator, który działając na wprowadzonych argumentach liczbowych w wyniku działania arytmetycznego zwraca wartość liczbową. Podobnie jest w przypadku operatorów logicznych. Argumentami operatora logicznego są wartości logiczne, a wynikiem działania jest wartość logiczna. Operatory relacyjne służą do porównania ze sobą dwóch argumentów. Wynikiem działania operatora relacyjnego jest wartość logiczna.

Operatory arytmetyczne
OperatorDziałaniePrzykład
+dodawaniez=x+y;
-odejmowaniez=x-y;
*mnożeniez=x*y
/dzielenie
gdy oba argumenty są typu całkowitego, to zwraca część całkowitą z dzielenia
z=x/y
%reszta z dzielenia
typ całkowity
z=x%y

 
Operatory relacyjne i logiczne
OperatorDziałaniePrzykład
&&logiczne ANDx&&y
||logiczne ORx||y
!logiczne NOT!x
<mniejsze odx<0
<=mniejsze lub równe odx<=0
>większe odx>0
>=większe lub równe odx>=0
==równex==0
!=różnex!=0

Operatory relacyjne i logiczne

Operatory relacyjne i logiczne są używane w prostej instrukcji warunkowej if lub złożonej instrukcji warunkowej if-else.

Prosta instrukcja warunkowa ma składnię jak poniżej

(wyrażenie logiczne){instrukcja wykonania;}

Na przykład sprawdzamy czy wprowadzona wartość x jest mniejsza od 10, jeżeli tak, to ma się pojawić w komponencie Label, tekst: Tak, podana liczba jest mniejsza od 10

if(x<10){label1.Text="Tak, podana liczba jest mniejsza od 10";}

Składnia złożonej instrukcji warunkowej ma postać

if(wyrażenie logiczne){pierwsza instrukcja wykonania;}
else {druga instrukcja wykonania;}

Na przykład wykonujemy dzielenie liczby x przez liczbę y i chcemy sprawdzić czy liczba y jest różna od zera. Jeżeli jest różna, to wykonujemy dzielenie, w przeciwnym wypadku podajemy stosowny komunikat w komponencie Label

if(y!=0){wynik=x/y;}
else {label1.Text="Dzielenie przez zero! Podaj wartość różną od zera";}

Krok 1. Układ komponentów na formatce

układ komponentów

Krok 2. Zmiana właściwości Text komponentów formatki

Komponenty GroupBox w tym przypadku będą pełnić rolę wizualną- pogrupują pozostałe komponenty pod względem informacyjnym dla użytkownika aplikacji. Zmienimy im zawartość właściwości Text odpowiednio na "Wprowadź dane (dwie wartości całkowite)" oraz "Wybierz działanie".Pole Text komponentów TextBox wypełnimy zerem

zmiana właściwości Text w GroupBox

Krok 3. Deklaracja zmiennych

W działaniu tej aplikacji przewidujemy cztery zmienne. Z postawionego warunku zadania będą to zmienne typu całkowitego int. Zmienne mogą być zasięgu lokalnego dla klasy naszej formatki.

public partial class Form1 : Form
{
private int a=0, b=0, wynik=0, reszta=0;
public Form1()...

Krok 4. Wykonujemy działanie dodawania

Wykonanie działania dodawania będzie polegać na odczytaniu wartości wprowadzonych do komponentów TextBox. Wyliczeniu ich sumy i wyświetleniu informacji zwrotnej. Przykładowy kod bez zabezpieczenia ( z góry zakładamy, że użytkownik wprowadził dane) może wyglądać jak poniżej

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
a = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
b = Convert.ToInt16(textBox2.Text);
wynik = a + b;
label3.Text = "Wynik dodawania: " + wynik.ToString();
}

wynik dodawania

Ćwiczenia sprawdzające

1. Oprogramuj pozostałe wybrane działania matematyczne: odejmowanie, mnożenie, część całkowita z dzielenia, reszta z dzielenia.

2. Zabezpiecz odpowiednie działania przed dzieleniem przez zero

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz