Sortowanie przez wybór (selekcję)

Sortowanie przez wybór podobnie jak sortowanie bąbelkowe nie jest wydajnym algorytmem przy sortowaniu dużych zbiorów.

Działanie tego algorytmu opiera się na szukaniu najmniejszego elementu w zbiorze i zamienienie z elementem przechowywanym na pierwszej pozycji. W kolejnym obrocie pętli instrukcji szukania najmniejszego elementu zamiana miejsc pominie pierwszą pozycję. Podmiana elementów odbędzie się na pozycji drugiej. Instrukcje powtarza się do momentu otrzymania jednoelementowego zbioru.

Schemat algorytmu porządkowania przez wybór

Schemat algorytmu porządkowania przez wybór Visual studio C#

Kod algorytmu sortowania przez wybór zapisany w języku C# wygląda jak poniżej

Wskazówka:


    void sortWybor(Int32[] t, int rozmiar)
    {
      int id;
      for(int i = 0; i < rozmiar; i++)
      {
        id = i;//zapamietaj biezacy indeks
        for (int j = i + 1; j < rozmiar; j++)//szukaj min'a
          if (t[j] < t[id])
            id = j;
        int bufor = t[i];
        t[i] = t[id];
        t[id] = bufor;
      }
    }

Przykładowa aplikacja wykorzystująca sortowanie przez wybór.

aplikacja wykorzystująca sortowanie przez wybór, Visual studio C#

Pełny kod klasy Form utworzonej aplikacji wykorzystującej algorytm sortowani przez wybór

Form1.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;

namespace _11AlgSortPrzezWybor
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Int32[] tab;
    int rozmiar;
    void losujTablice(Int32[] t, int zakres)
    {
      Random r = new Random();
      int i = 0;
      while (i < t.Length)
      {
        t[i] = r.Next(zakres) + 1;
        i++;
      }
    }

    void sortWybor(Int32[] t, int rozmiar)
    {
      int id;
      for(int i = 0; i < rozmiar; i++)
      {
        id = i;//zapamietaj biezacy indeks
        for (int j = i + 1; j < rozmiar; j++)//szukaj min'a
          if (t[j] < t[id])
            id = j;
        int bufor = t[i];
        t[i] = t[id];
        t[id] = bufor;
      }
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (e.KeyChar == 8) return;//wyskocz jak BackSpace
      if(e.KeyChar<'0'||e.KeyChar>'9') e.Handled = true;//ignoru nienumeryczne
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //losowanie nowej tablicy
      if (textBox1.Text.Length < 1) return;
      //wyczysc stara tablice
      if (tab != null) Array.Clear(tab, 0, tab.Length);
      //ustaw nowy rozmiar
      rozmiar = int.Parse(textBox1.Text);
      tab = new int[rozmiar];
      //przy losowaniu ustaw zakres na 2 razy większy od rozmiaru
      losujTablice(tab, 2 * rozmiar);
      //pokaz wylosowany zbior
      textBox2.Clear();
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
        textBox2.AppendText(tab[i].ToString() + Environment.NewLine);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (tab==null) return;
      sortWybor(tab, rozmiar);
      //wypisz posortowaną
      //pokaz wylosowany zbior
      textBox3.Clear();
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
        textBox3.AppendText(tab[i].ToString() + Environment.NewLine);
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz