Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

Pozycja znaku w łańcuchu znaków. Visual Studio C#

Łańcuch znaków w języku C# jest reprezentowany przez typ string. Kolejne znaki tak przechowywane, mają tak zwany indeks odpowiadający pozycji znaku w danym łańcuchu. Typ string (konkretnie klasa String) ma kilka zaimplementowanych metod, na przykład zmianę wystąpień podciągu znaków Replace, usunięcie ilości znaków począwszy od zadanej pozycji - Remove i wiele innych. Nie ma zaimplementowanej metody podmiany pojedynczego znaku z podanej pozycji.

Cel :Napisz funkcję, która pokaż znak z zadanej pozycji oraz funkcję, która podmieni znak z wybranej pozycji w zadanym łańcuchu znaków.

klasa string visual studio c#

Krok 1. Układ komponentów

  • GroupBox- sztuk 1
  • TextBox- sztuk 3
  • Label- sztuk 3
  • Button- sztuk 2

Proponowane ułożenie komponentów przedstawia poniższa ilustracja

ułożenie komponentów visual studio c#

Krok 2. Funkcja pokazująca znak z zadanej pozycji

Funkcja będzie o dwóch argumentach. Pierwszy, to tekst źródłowy, drugi, to zadana pozycja. Funkcja będzie zwracać typ znakowy char. Proponowany kod funkcji:


char pokazZnak_z_Pozycji(string tekst,int id)
{
char z =(char)0;//przypisz znak pusty
z = tekst[id];//odczytaj znak z pozycji id
return z;
}

Krok 3. Odczytujemy znak z zadanej pozycji

Wywołanie powyższej funkcji przeprowadzimy w zdarzeniu Click przycisku button1

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i = Convert.ToInt16(textBox2.Text);
label3.Text = pokazZnak_z_Pozycji(textBox1.Text, i).ToString();
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Prawidłowo działająca na tym etapie aplikacja zachowuje się jak poniżej

Skompiluj program i sprawdź efekt działania visual studio c#

Krok 4. Funkcja podmieniająca znak na zadanej pozycji

Funkcję zrealizujemy przy pomocy pętli for. Funkcja będzie o trzech argumentach. Pierwszy, to ciąg znaków źródłowych. Drugi argument, to nowy znak. Trzeci argument, to pozycja. Funkcja będzie zwracać typ łańcuchowy- nowy zmieniony łańcuch znaków. Proponowany kod ma postać:


string zmienZnak(string zrodlo,char znak,int poz)
{
string sNowy = "";
for (int i = 0; i < zrodlo.Length; i++)
{
char z = zrodlo[i];
if (i == poz) z = znak;
sNowy += z.ToString();
}
return sNowy;
}

Krok 5. Podmieniamy znak na zadanej pozycji

Utworzoną funkcję wywołamy w zdarzeniu Click przycisku button2

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
int poz = Convert.ToInt16(textBox2.Text);
label3.Text = zmienZnak(textBox1.Text, textBox3.Text[0],poz);
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Prawidłowo działająca na tym etapie aplikacja zachowuje się jak poniżej

visual studio c# button2_click


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry