Algorytm szybkiego sortowania (Quick sort)

Quick sort, to jeden z najszybszych algorytmów sortowania. Pracuje bezpośrednio na tablicy, liście wprowadzonych danych. Jego działanie nie wymaga dodatkowej tablicy na buforowanie sortowanych danych. Wykorzystuje zasadę ?dziel i zwyciężaj?. Złożoność algorytmu jest typu O(n log n).

Opis działania algorytmu szybkiego sortowania

W pierwszym kroku wybierany jest element ze środka zbioru. Wybór tego elementu określa podział zbioru na dwie części- lewa i prawą. Lewa część jest od indeksu zerowego do środkowego, prawy od środkowego do prawego.

Kolejnym krokiem jest przenoszenie mniejszych elementów do lewej części zbioru, a większych do prawej. Wynikiem przeniesienia nie muszą być równoliczne zbiory. Lewa lub prawa część po przenosinach może być mniejsza/ większa jedna od drugiej.

Lewa część zbioru w każdym kroku zawiera elementy mniejsze niż elementy zapisane w prawej części. Kolejnym krokiem jest osobne sortowanie lewej i prawej części.

Schemat algorytmu szybkiego sortowania

Algorytm szybkiego sortowania zapisany rekurencyjnie

Schemat algorytmu szybkiego sortowania Visual studio C#

Kod funkcji algorytmu sortowania szybkiego zapisany w języku C#

Wskazówka:


void qSort_A_Z(Int32[] t,int L,int P)
{
	Int32 bufor, sr, i, j;
	i = L;
	j = P;
	sr = t[(L + P) / 2];//wybierz element ze srodka
	do{
		while (t[i] < sr) i++;
		while (sr < t[j]) j--;
		if (i <= j)
		{
			bufor = t[i];
			t[i] = t[j];
			t[j] = bufor;
			i++;
			j--;
		}//koniec if
	}while (i < j);//koniec do- while i<j
	if (L < j) qSort_A_Z(t, L, j);
	if (i < P) qSort_A_Z(t, i, P);
}

Przykładowa aplikacja wykorzystująca algorytm szybkiego sortowania.

aplikacja wykorzystująca algorytm szybkiego sortowania Visual studio C#

Pełny kod klasy Form utworzonej formatki aplikacji sortującej algorytmem szybkiego sortowania.

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;

namespace _14AlgQsort
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Int32[] tab; //tablica glowna
          
    int rozmiar;//rozmiar zbioru
    void losujTablice(Int32[] t, int zakres)
    {
      Random r = new Random();
      int i = 0;
      //mogą występować powtórzenia wylosowanych elementów
      while (i < t.Length)
      {
        t[i] = r.Next(zakres) + 1;
        i++;
      }
    }

    void qSort_A_Z(Int32[] t,int L,int P)
    {
      Int32 bufor, sr, i, j;
      i = L;
      j = P;
      sr = t[(L + P) / 2];//wybierz element ze srodka
      do{
        while (t[i] < sr) i++;
        while (sr < t[j]) j--;
        if (i <= j)
        {
          bufor = t[i];
          t[i] = t[j];
          t[j] = bufor;
          i++;
          j--;
        }//koniec if
      }while (i < j);//koniec do- while i<j
      if (L < j) qSort_A_Z(t, L, j);
      if (i < P) qSort_A_Z(t, i, P);
    }

    void qSort_Z_A(Int32[] t, int L, int P)
    {
      Int32 bufor, sr, i, j;
      i = L;
      j = P;
      sr = t[(L + P) / 2];//wybierz element ze s?rodka
      do{
        while (t[i] > sr) i++;
        while (sr > t[j]) j--;
        if (i <= j)
        {
          bufor = t[i];
          t[i] = t[j];
          t[j] = bufor;
          i++;
          j--;
        }//koniec if
      }while (i < j);//koniec do- while i<j
      if (L < j) qSort_Z_A(t, L, j);
      if (i < P) qSort_Z_A(t, i, P);
    }
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox3_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (e.KeyChar == 8) return;//wyskocz na Backspace
      if (e.KeyChar < '0' || e.KeyChar > '9') e.Handled = true;//ignoruj nienumeryczne
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //losowanie nowej tablicy
      if (textBox3.Text.Length < 1) return;
      //wyczysc stara tablice
      if (tab != null) Array.Clear(tab, 0, tab.Length);
      //ustaw nowy rozmiar
      rozmiar = int.Parse(textBox3.Text);
      tab = new int[rozmiar];
      //przy losowaniu ustaw zakres na 2 razy większy od rozmiaru
      losujTablice(tab, 2 * rozmiar);
      //pokaz wylosowany zbior
      textBox1.Clear();
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
        textBox1.AppendText(tab[i].ToString() + Environment.NewLine);

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ajk pusta tablica to wyskocz
      if (tab == null) return;
      qSort_A_Z(tab, 0, rozmiar - 1);
      //wypisz posortowaną
      //pokaz wylosowany zbior
      textBox2.Clear();
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
        textBox2.AppendText(tab[i].ToString() + Environment.NewLine);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ajk pusta tablica to wyskocz
      if (tab == null) return;
      qSort_Z_A(tab, 0, rozmiar - 1);
      //wypisz posortowaną
      //pokaz wylosowany zbior
      textBox2.Clear();
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
        textBox2.AppendText(tab[i].ToString() + Environment.NewLine);
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz