Sprawdzanie monotoniczności ciągu liczbowego

Ciąg jest monotoniczny, jeśli każda para kolejnych wyrazów tego ciągu spełnia określone warunki dotyczące uporządkowania

Typ ciągu monotonicznegoWarunekPrzykład ciągu liczbowego
rosnącyai<ai+1 (czyli ai+1-ai>0)(a6)=(1, 2, 7, 9, 11, 15)
malejącyai>ai+1 (czyli ai+1-ai<0)(a7)=(8, 7, 6, 4, 3, 1, 0)
nierosnącyai≥ai+1 (czyli ai+1-ai≤0)(a8)=(11, 7, 7, 6, 5, 4, 4, 2)
niemalejącyai≤ai+1 (czyli ai+1-ai≥0)(a9)=(2, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 8)

Przykładowy algorytm sprawdzający, czy n- wyrazowy ciąg liczb całkowitych jest ciągiem rosnącym

Specyfikacja

Dane:
Liczba naturalna: n>1 (liczba elementów tablicy T)
n- elementowa tablica jednowymiarowa zawierająca liczby całkowite T[0,..,n-1]

Wynik:
Komunikat informujący, czy ciąg zapisany w tablicy T jest rosnący

schemat blokowy monotoniczność ciągu. Visual Studio C#
Źródło: Informatyka Europejczyka Wyd. Helion

Przykładowa funkcja sprawdzająca czy ciąg jest rosnący

Funkcja zwraca komunikat w formie łańcucha znaków typu string

Wskazówka:


string CzyRosnacy(int[] t)
{
  for(int i=0;i<t.GetLength(0)-1; i++)
    if (t[i] >= t[i+1])
      return "CIĄG NIE JEST ROSNĄCY";
  return "CIĄG JEST ROSNĄCY"; ;
}

Projekt aplikacji desktopowej

monotoniczność ciągu. Visual Studio C#

Pełny kod rozwiązania

Wskazówka:


using System;
using System.Windows.Forms;

namespace monotonicznosc_ciagu
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int[] t;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] lancuchy = textBox1.Text.Split(' ');
      //rozmiar tablict odpowiada rozmiarowi tablicy lancychy
      int n = lancuchy.GetLength(0);
      t = new int[n];
      //wczytaj dane do tablicy
      for (int i = 0; i < n; i++)
        t[i] = Convert.ToInt32(lancuchy[i]);
      Text = "Rozmiar tablicy zbioru " + n.ToString();
      MessageBox.Show(CzyRosnacy(t),
                    "Komunikat",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Information);
    }

    string CzyRosnacy(int[] t)
    {
      for(int i=0;i<t.GetLength(0)-1; i++)
        if (t[i] >= t[i+1])
          return "CIĄG NIE JEST ROSNĄCY";
      return "CIĄG JEST ROSNĄCY"; ;
    }
  }
}

ZADANIA

1. Rozbuduj podaną aplikację o możliwość sprawdzania, czy podany ciąg jest malejący, nierosnący, niemalejący

2. Zadanie 1 przedstaw jako aplikację konsolową

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz