Sortowanie przez scalanie

Sortowanie przez scalanie wykorzystuje metodę połowienia zbioru danych wejściowych (dziel i zwyciężaj). Ten typ sortowania jest dużo wydajniejszy niż sortowanie bąbelkowe, sortowanie przez wstawianie czy sortowanie przez selekcję, których złożoność jest kwadratowa O(n)2. Sortowanie przez scalanie cechuje złożoność logarytmiczna O(n⋅log2 n).

Wadą tego rozwiązania jest stosowanie pamięci buforowej dla kopii zbioru wejściowego, co podwaja zapotrzebowanie na pamięć przy sortowaniu. Nie jest to obojętne dla bardzo dużych zbiorów danych.

Ideę sortowania przez scalanie (merge sort) przedstawia poniższa ilustracja

idea sortowania przez scalanie (morgesort)
źródło pl.wikipedia.org

Algorytm dzieli dane wejściowe na dwie równe części, każda z części kopiuje do tablicy buforowej. Dla każdej z tych części stosuje oddzielne sortowanie, po czym scala posortowane elementy w jeden posortowany zbiór. Kroki są rekurencyjnie wywoływane, dopóki nie osiągnięto jednoelementowego zbioru wynikającego z podziału.

Schemat algorytmu sortowania przez scalanie

Schemat przedstawia rekurencyjne rozwiązanie

Schemat algorytmu sortowania przez scalanie (morgesort)

Kod funkcji sortującej przez scalanie

Wskazówka:


void sortScalanie(Int32[] t, Int32[] tB, int L,int P)
{
	//L, P- lewy i prawy zakres sortowanego przedzialu
	if (P <= L) return;
	//srodek zbioru
	int sr = (P + L) / 2;
	//podziel zbior na dwie czesci
	//rekurencyjne wykonanie sortowania
	sortScalanie(t,tB, L, sr);
	sortScalanie(t,tB, sr+1, P);
	//scal dwie sortowane tablice
	int i, j;
	//Lewą część zbioru przenies do bufora
	for (i = sr + 1; i > L; i--)
		tB[i - 1] = t[i - 1];
	//Prawą część zbioru przenies do bufora
	for (j = sr; j < P; j++)
		tB[P+sr - j] = t[j + 1];
	//scal obie tablice buforowe
	//w tablicę zbioru posortowanego
	for (int k = L; k <= P; k++)
		if (tB[j] < tB[i])//test sortowania
			t[k] = tB[j--];
		else
			t[k] = tB[i++];
	//działanie kończy się w rekurencyjnym wywołaniu
	//gdy L<=P
}

Aplikacja działa na zbiorze o podanym rozmiarze z wylosowanych elementów. Losowanie dopuszcza powtórzenia wylosowanych wartości. Patrz poniższa funkcja losująca

Losowanie z powtórzeniami:


void losujTablice(Int32[] t, int zakres)
{
	Random r = new Random();
	int i = 0;
	//mogą występować powtórzenia wylosowanych elementów
	while (i < t.Length)
	{
		t[i] = r.Next(zakres) + 1;
		i++;
	}
}

Przykładowa aplikacja wykorzystująca algorytm sortowania przez scalanie

aplikacja wykorzystująca algorytm sortowania przez scalanie Visual studio C#

Pełny kod klasy Form utworzonej formatki aplikacji sortującej przez scalania

Form1.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;

namespace _13AlgSortScalanie
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Int32[] tab1, //tablica glowna
        tabBufor;//tablica pomocnicza
    int rozmiar;//rozmiar zbioru
    void losujTablice(Int32[] t, int zakres)
    {
      Random r = new Random();
      int i = 0;
      //mogą występować powtórzenia wylosowanych elementów
      while (i < t.Length)
      {
        t[i] = r.Next(zakres) + 1;
        i++;
      }
    }
    void sortScalanie(Int32[] t, Int32[] tB, int L,int P)
    {
      //L, P- lewy i prawy zakres sortowanego przedzialu
      if (P <= L) return;
      //srodek zbioru
      int sr = (P + L) / 2;
      //podziel zbior na dwie czesci
      //rekurencyjne wykonanie sortowania
      sortScalanie(t,tB, L, sr);
      sortScalanie(t,tB, sr+1, P);
      //scal dwie sortowane tablice
      int i, j;
      //Lewą część zbioru przenies do bufora
      for (i = sr + 1; i > L; i--)
        tB[i - 1] = t[i - 1];
      //Prawą część zbioru przenies do bufora
      for (j = sr; j < P; j++)
        tB[P+sr - j] = t[j + 1];
      //scal obie tablice buforowe
      //w tablicę zbioru posortowanego
      for (int k = L; k <= P; k++)
        if (tB[j] < tB[i])//test sortowania
          t[k] = tB[j--];
        else
          t[k] = tB[i++];
      //działanie kończy się w rekurencyjnym wywołaniu
      //gdy L<=P
    }
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //losowanie nowej tablicy
      if (textBox3.Text.Length < 1) return;
      //wyczysc stara tablice
      if (tab1 != null) Array.Clear(tab1, 0, tab1.Length);
      if (tabBufor != null) Array.Clear(tabBufor, 0, tabBufor.Length);
      //ustaw nowy rozmiar
      rozmiar = int.Parse(textBox3.Text);
      tab1 = new int[rozmiar];
      tabBufor = new int[rozmiar];
      //przy losowaniu ustaw zakres na 2 razy większy od rozmiaru
      losujTablice(tab1, 2 * rozmiar);
      //pokaz wylosowany zbior
      textBox1.Clear();
      for (int i = 0; i < tab1.Length; i++)
        textBox1.AppendText(tab1[i].ToString() + Environment.NewLine);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (tab1 == null) return;
      sortScalanie(tab1, tabBufor, 0, rozmiar - 1);
      //wypisz posortowaną
      textBox2.Clear();
      for (int i = 0; i < tab1.Length; i++)
        textBox2.AppendText(tab1[i].ToString() + Environment.NewLine);
    }

    private void textBox3_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (e.KeyChar == 8) return;//wyskocz na Backspace
      if (e.KeyChar < '0' || e.KeyChar > '9') e.Handled = true;//ignoruj nienumeryczne
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz