Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

Opcje wyboru. Instrukcja warunkowa switch

Instrukcja warunkowa switch, to instrukcja wielokrotnego wyboru, która po sprawdzeniu wyrażenia dopasowania do wzorca wybiera jedną z sekcji case

switch (wyrażenie)
{
case wzorzec1: instrukcja-1; break;
case wzorzec2: instrukcja-2; break;
case wzorzec3: instrukcja-3; break;
.
.
.
.
default: instrukcja-braku-dopasowania; break;//konstrukcja nie jest wymagana
}

Cel: Napisz aplikację z zastosowaniem kontrolki RadioButton i użyciem instrukcji warunkowej switch zrealizuje podstawowe działania mateamtyczne

radiobutton visual studio c#

Krok 1. Układ komponentów

  • GroupBox- sztuk 1
  • RadioButton- sztuk 4
  • Label- sztuk 3
  • TextBox- sztuk 2
  • Button- sztuk 1

visula studio c#

Krok 2. Zmiana zawartości właściwości Text poszczególnych kontrolek

zmiana zawartości Text visual studio c#

Skompiluj program i sprawdź zachowanie się kontrolek RadioButton

Krok 3. Przypisujemy kontrolki RadioButton do jednego zdarzenia CheckedChanged

Komponenty RadioButton wprowadź w stan aktywności edycyjnej

Komponenty RadioButton wprowadź w stan aktywności edycyjnej

Każdemu z komponentów RadioButton przypisz jedną i tą samą funkcję zdarzenia CheckedChanged

zdarzenie checkedchanged visual studio c#

Krok 4. Zastosuj instrukcję wielokrotnego wyboru switch w funkcji zdarzenia CheckedChanged

W tym zdarzeniu ustalimy rodzaj wybranego działania matematycznego. Wybór zapamiętamy w zmiennej lokalnej klasy Form typu byte. Przyjmiemy, że wartość 0 to brak wyboru, 1 to dodawanie, 2 to odejmowanie, 3 to mnożenie, 4 to dzielenie

private void RadioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
RadioButton rb = sender as RadioButton;
if (rb.Checked)
{
switch (rb.Text)
{
case "+": dzialanie = 1; break;
case "-": dzialanie = 2; break;
case "*": dzialanie = 3; break;
case "/": dzialanie = 4; break;
default: dzialanie = 0; break;
}
}
}

Gdzie zmienna dzialanie jest zadeklarowana jak poniżej

public partial class Form1 : Form
{
byte dzialanie = 0;

Sprawdź czy program się kompiluje

Krok 5. Wykonujemy obliczenie w zdarzeniu Click komponentu Button

Odczyt zmiennych wprowadzonych z klawiatury potraktujemy jako prawidłowe i nie będziemy robić zabezpieczenia konwersji. Użyjemy trzech zmiennych lokalnych typu rzeczywistego private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
float a = Convert.ToInt16(textBox1.Text),
b = Convert.ToInt16(textBox2.Text),
wynik = 0;
}

Instrukcja switch realizująca nasz problem przyjmie poniższą postać (wyniki działań wyślemy do komponentu label3)

switch (dzialanie)
{
case 1:wynik = a + b;break;
case 2: wynik = a - b; break;
case 3: wynik = a * b; break;
case 4: wynik = a / b; break;
dafault: wynik = 0; break;
}
label3.Text = wynik.ToString();

RadioButton rb = sender as RadioButton

Uwaga: Bardziej eleganckim rozwiązaniem zastosowania zmiennej przechowującej informację o wybranym działaniu matematycznym jest zastosowanie typu wyliczeniowego

public partial class Form1 : Form
{
enum DZIALANIE { BRAK, DODAWANIE, ODEJMOWANIE, MNOZENIE, DZIELENIE };
private DZIALANIE dzialanie=DZIALANIE.BRAK;

Ćwiczenie sprawdzające

1. Zabezpiecz aplikację przed błędami konwersji i dzieleniem przez zero.Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry