aFizyka logo
Szukaj rozwiązania zadania:

Ceramika na zamówienie

warsztaty ceramiczne

prezent z klasą, warsztaty ceramiczne, rodzinne spotkania z gliną...

Fizyka z zakresu szkoły podstawowej

Serwis aFizyka.pl zawiera omówienie rozwiązań zadań z fizyki ze szkoły podstawowej. Znajdziesz tu rozwiązania zadań z fizyki, teorię z fizyki, wzory i prawa, które poznajesz na lekcjach fizyki. Portal zawiera również symulacje fizyczne dostępne poprzez stronę www. Aby z tych symulacji i animacji fizycznych w pełni skorzystać, musisz mieć zainstalowany w swoim komputerze darmowy program Adobe Flash Player

fizyka teoria klasa 7 i 8

Fizyka teoria klasa 7 i 8

Tu znajdziesz teorię z fizyki obowiązującą w klasie siódmej i ósmej szkoły podstawowej. Teoria jest pogrupowana według działów, które rozbite są na poszczególne podrozdziały

Zadania z fizyki z rozwiązaniami

Tu znajdziesz rozwiązania zdań z fizyki z zakresu szkoły podstawowej, każde rozwiązanie zawiera komentarz, który ułatwi Ci zrozumienie poznawanych treści nauczania. Pełną treść zadań masz w swoim podręczniku do fizyki lub zbiorze zadań z fizyki.

Fizyka- rozwiązania zadań

fizyka rozwiązania zadań klasa 7 i 8
  • W klasie siódmej szkoły podstawowej, rozwiązujesz zadania z fizyki związane z wykonywaniem pomiarów fizycznych, zadania dotyczące właściwości fizycznych ciał, cząsteczkowej budowy ciał oraz zadania z kinematyki, dynamiki, zadania związane z pracą i energią mechaniczną, zadania z termodynamiki.
  • W klasie ósmej szkoły podstawowej, stopień trudności rozwiązywanych zadań z fizyki jest większy niż w klasie siódmej. Rozwiązujesz zadania z fizyki dotyczące elektrostatyki, prądu elektrycznego, magnetyzmu, drgań i fal oraz optyki.

Fizyka wzory

karta wzorów fizyka

Karta wzorów fizyka (wszystkie wzory fizyka)

Zestawienie wszystkich wzorów z fizyki obowiązujących w szkole podstawowej i gimnazjum. Wzory są podane z krótkim opisem ich przeznaczenia, jednostką liczonej wilekości fizycznej oraz opisem symboli wystepujących we wzorze

fizyka wzory klasa 7

Wzory fizyka obowiazujące w klasie siódmej

Zestawienie wszystkich wzorów z fizyki obowiązujących w klasie 7 szkoły podstawowej. Wzory są podane z krótkim opisem ich przeznaczenia, jednostką liczonej wilekości fizycznej oraz opisem symboli wystepujących we wzorze. Opis zawiera jednostki wszystkich wielkości występujących we wzorze. Takiego opisu nie ma karta wzorów z fizyki

fizyka wzory klasa 8

Wzory fizyka obowiazujące w klasie ósmej

Zestawienie wszystkich wzorów z fizyki obowiązujących w klasie 8 szkoły podstawowej. Wzory są podane z krótkim opisem ich przeznaczenia, jednostką liczonej wilekości fizycznej oraz opisem symboli wystepujących we wzorze. Opis zawiera jednostki wszystkich wielkości występujących we wzorze. Takiego opisu nie ma karta wzorów z fizyki