Okno dialogowe czcionek- FontDialog

Czcionkę dowolnej kontrolki można zmienić w momencie projektowania formatki lub programowo w kodzie w trakcie działania aplikacji. Przy drugim sposobie ułatwieniem jest posłużenie się oknem dialogowym formatującym czcionkę.

Cel: Napisz aplikację przy pomocy, której będzie można zmienić czcionkę w komponencie TextBox oraz przywrócić poprzednie ustawienie czcionki

zmiana czcionki Visual studio c#

Krok 1. Układ komponentów

Kontrolka FontDialog jest kontrolką niewizualną i znajduje się w grupie Okna dialogowe

FontDialog visual studio C#

Kontrolkę TextBox ustawiamy w trybie pracy Multiline - przypisujemy wartość True

kontrolka textbox visual studio

Dokujemy ją do lewego boku okna formatki. Właściwość Dock ustawiamy na Left

Dock left

Dodajemy możliwość przewijania zawartości TextBox'a. Właściwość ScrollBars ustawiamy na Both

scrollBars both

Skompiluj i uruchom program. Na tym etapie działania aplikacji można pisać w kontrolce TextBox w kolejnych wierszach oraz przewijać zawartość

Krok 2. Deklarujemy zmienne do przechowywania nowej jak i starej czcionki

Zmienne są typu Font

public partial class Form1 : Form
{
Font fontStary,
fontNowy;
public Form1()

W zdarzeniu Load okna formatki przypisujemy im początkowe wartości. Czyli zapamiętujemy początkową czcionkę kontrolki TextBox


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
fontStary = textBox1.Font;
fontNowy = fontStary;
}

Sprawdź czy program się kompiluje

Krok 3. Deklarujemy zmienną logiczną pamiętającą stan zmiany

Proponowany cel ćwiczenia między innymi wymaga przywrócenie początkowych parametrów czcionki. Aby ułatwić zadanie przywracania czcionki w zdarzeniu Click przycisku Button zadeklarujemy logiczną flagę zmiany- fZmienNaStary

public partial class Form1 : Form
{
Font fontStary,
fontNowy;
bool fZmienNaStary = false;
public Form1()

Krok 4. Wywołujemy okno dialogowe zmiany czcionki

Aby wywołać okno dialogowe zmiany czcionki - FontDialog i zmienić czcionkę wybranej kontrolce w zdarzeniu Click przycisku button1 zapiszemy poniższe linie kodu


private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult wynik = fontDialog1.ShowDialog();
if (wynik == DialogResult.OK)
{
fontNowy = fontDialog1.Font;
textBox1.Font = fontNowy;
textBox1.Focus();
fZmienNaStary = !fZmienNaStary;
button2.Text = "Zmień na stary";
}
}

Polecenie textBox1.Focus() ma za zadanie przeniesienie aktywności do kontrolki textBox1, tak aby bez zbędnego klikania można było edytować tekst. Powyższy kod podmienia również tytuł w klawiszu button2

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Prawidłowo działająca aplikacja na tym etapie wygląda jak poniżej

FontDialog show visual studio c#

Krok 5. Dodajemy możliwość przywracania starej czcionki

Przywracanie starej czcionki wykonamy w zdarzeniu Click drugiego przycisku. Oprócz przywracania starej czcionki również będziemy zmieniać tekst w jego tytule. Proponowany kod zdarzenia Click znajduje się poniżej


private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (fZmienNaStary)
{
button2.Text = "Zmień na nowy";
textBox1.Font = fontStary;
}
else
{
button2.Text = "Zmień na stary";
textBox1.Font = fontNowy;
}
textBox1.Focus();
fZmienNaStary = !fZmienNaStary;
}

Skompiluj i uruchom program

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz