Ciąg Fibonacciego

Ciąg liczb naturalnych spełniający zależność:

Początkowe wyrazy ciągu:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 itd.

Zapis definicji ciągu Fibonacciego

iteracyjny zapis definicji ciągu Fibonacciego

Przykładowy problem obliczenia populacji królików

Ile królików będzie po 24 miesiącach przy założeniu że:

Schemat liczebności królików ciąg fibonacciego
Źródło Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy Klasa II wyd. MiGra

Schemat algorytmu obliczającego n pierwszych wyrazów ciągu Fibonacciego- rozwiązanie iteracyjne

Schemat algorytmu obliczającego n pierwszych wyrazów ciągu Fibonacciego- rozwiązanie iteracyjne. Visual studio C#

Kod ciała funkcji realizujący iteracyjne wyznaczanie liczb ciągu Fibonacciego

Wskazówka:


	void fibIteracja(int n, TextBox tb)
	{
		Int64 a=0,b=1;
		for (int i = 0; i < n; i++)
		{
			tb.AppendText(b.ToString() + Environment.NewLine);
			b += a;
			a = b - a;
		}
	}

Schemat algorytmu obliczającego n pierwszych wyrazów ciągu Fibonacciego- rozwiązanie rekurencyjne

Schemat algorytmu obliczającego n pierwszych wyrazów ciągu Fibonaciego- rozwiązanie rekurencyjne. Visual studio C#

Kod ciała funkcji realizujący rekurencyjne wyznaczanie liczb ciągu Fibonacciego

Wskazówka:


	int fibRekurencja(int n)
	{
		if (n < 3) return 1;
		return fibRekurencja(n - 2) + fibRekurencja(n - 1);
	}

Przykładowa aplikacja zapisana w Visual Studio C# wyznaczająca n wyrazów ciągu Fibonacciego metodą iteracyjną i rekurencyjną

aplikacja zapisana w Visual Studio C# wyznaczająca n wyrazów ciągu Fibonacciego

Pełny kod klasy Form utworzonej formatki dla powyższej aplikacji

Wskazówka:

 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace _7AlgFibonacci
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    void fibIteracja(int n, TextBox tb)
    {
      Int64 a=0,b=1;
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        tb.AppendText(b.ToString() + Environment.NewLine);
        b += a;
        a = b - a;
      }
    }
    int fibRekurencja(int n)
    {
      if (n < 3) return 1;
      return fibRekurencja(n - 2) + fibRekurencja(n - 1);
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox2.Text.Length < 1) return;
      textBox1.Clear();
      int n = int.Parse(textBox2.Text);
      fibIteracja(n, textBox1);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox2.Text.Length < 1) return;
      textBox1.Clear();
      int n = int.Parse(textBox2.Text);
      for(int i=1;i<=n;i++)
        textBox1.AppendText(fibRekurencja(i).ToString()+Environment.NewLine);
    }

    private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (e.KeyChar == 8) return;//wyskocz jak BackSpace
      if(e.KeyChar<'0'||e.KeyChar>'9') e.Handled = true;
    }

    
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz