Złożone warunki logiczne

Złożone warunki logiczne wykorzystują w swej konstrukcji alternatywę logiczną (logiczne lub) oraz koniunkcję logiczną (logiczne i). Przykładem złożonych warunków logicznych jest logiczna suma lub logiczny iloczyn.

Wynikiem logicznej sumy jest logiczna prawda gdy co najmniej jeden z warunków jest logicznie prawdziwy. Wynikiem logicznego iloczynu jest logiczna prawda gdy wszystkie warunki są logicznie prawdziwe.

Używając złożonych warunków logicznych w pseudokodzie stosujemy zapis:

Przykładowy złożony warunek logicznej sumy: a<-10 || a>10. Co czytamy: a mniejsze od -10 lub a większe od 10.

Przykładowy złożony warunek logicznego iloczynu: a>0 && a<10. Co czytamy: a większe od 0 i a mniejsze od 10.

Oblicz pole trójkąta stosując wzór Herona

Jedną z metod obliczenia pola dowolnego trójkąta jest zastosowanie wzoru Herona

wzór Herona pole trójkąta. Visual studio C#

Aby było możliwe zastosowanie wzoru Herona należy sprawdzić czy z podanych długości boków można zbudować trójkąt. Schemat algorytmu liczącego pole trójkąta przy wykorzystaniu wzoru Herona można przedstawić jak poniżej

Schemat algorytmu liczącego pole trójkąta. Visual studio C#

Prosta aplikacja desktopowa obliczająca pole trójkąta wzorem Herona

Użyte kontrolki

Proponowany układ formatki tworzonej aplikacji

pole trójkąta układ formatki. Visual studio C#

Kontrolkom przypisz tekst związany z ich przeznaczeniem

pole trójkąta układ formatki teskt kontrolek. Visual studio C#

Pole trójkąt obliczymy w zdarzeniu kliknięcia kontrolki Button. W ciele tej funkcji zadeklarujemy zmienne lokalne służące do przechowywania wartości boków, zmiennej pomocniczej oraz wyniku.

pole trójkąta zdarzenie kliknięcia w przycisk Visual studio C#

Kod ciała funkcji obsługującej zdarzenie kliknięcia w przycisk

Wskazówka:


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	float a, b, c, p, pole;
	a = float.Parse(textBox1.Text);
	b = float.Parse(textBox2.Text);
	c = float.Parse(textBox3.Text);
	if(a+b>c && b+c>a && c + a > b)
	{
		p=(a+b+c)/2;
		pole = (float)Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
		label4.Text = "Pole trójkąta = " + pole.ToString();
	}else
		label4.Text = "Dane nie utworzą trójkąta";
}

Widok na działającą aplikację

aplikacja licząca pole trójkąta Visual studio C#

Pełny kod klasy Form1 utworzonej aplikacji

Form1.cs:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace _1cZlozoneWarunkiLogiczne
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      float a, b, c, p, pole;
      a = float.Parse(textBox1.Text);
      b = float.Parse(textBox2.Text);
      c = float.Parse(textBox3.Text);
      if(a+b>c && b+c>a && c+a>b)
      {
        p=(a+b+c)/2;
        pole = (float)Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
        label4.Text = "Pole trójkąta = " + pole.ToString();
      }else
        label4.Text = "Podane dane nie utworzą trójkąta";
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz