Reprezentacja liczb całkowitych w dowolnym systemie pozycyjnym

System pozycyjny

System pozycyjny to taki sposób reprezentowania liczby, w którym wartość liczby zależy od pozycji cyfry w ciągu cyfr.

Liczba zapisana w dowolnym systemie pozycyjnym

an-1 an-2... a1a0

gdzie:

Rozwinięcie dowolnej liczby zapisuje się według poniższego wzoru

an-1⋅pn-1+ an-2⋅pn-2+...+ a1⋅p1+ a0⋅p0

gdzie p, to podstawa systemu

Przykład rozwinięcia liczby dziesiętnej

532=5⋅100+3⋅10+2⋅1=5⋅102+3⋅101+2⋅100

Jak odczytać wartość liczby zapisanej w systemie dwójkowym?

Aby obliczyć wartość dziesiętną liczby zapisanej w systemie dwójkowym korzystamy ze wzoru na rozwinięcie, w którym podstawą systemu jest liczba 2 ( w systemie trójkowy jest 3 itd)

Liczba 101011(2)=?(10)

1⋅25+0⋅24+1⋅23+0⋅22+1⋅21+1⋅20=25+23+21+20=32+8+2+1=43

Ciąg bitów

Ciąg bitów jako impulsy prądu mogą być binarnym rozwinięciem liczby

ciąg bitów

Najbardziej znaczący bit stoi z lewej strony, a najmniej znaczący z prawej strony rozwinięcia. Możemy zadać pytanie: Jaka jest wartość ciągu bitów przedstawionych na drugim wykresie?

011010(2)=?(10)

0⋅25+1⋅24+1⋅23+0⋅22+1⋅21+0⋅20=24+23+21=16+8+2=26

System szesnastkowy

System szesnastkowy oprócz cyfr zawiera symbole pierwszych sześciu wielkich liter alfabetu, czyli A, B, C, D, E i F. Symbole te odpowiednio odpowiadają wartościom 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Przykładowo liczba szesnastkowa 4AD(16) w systemie dziesiętnym odpowiada wartości:

4AD=4⋅162+A⋅161+D⋅160=4⋅162+10⋅161+13⋅160=4⋅256+10⋅16+13⋅1=1197(10)

Schemat Hornera- zamiana z dowolnego systemu na dziesiętny

Liczba z dowolnego systemu pozycyjnego spełnia warunek wielomianu

warunek wielomianu

gdzie:

Możemy skorzystać ze schematu Hornera do obliczenia jej wartości w systemie dziesiętnym. Czyli sprowadzić liczbę z dowolnego systemu pozycyjnego do systemu dziesiętnego

schemat hornera

Przykładowy program, który to realizuje napisany w Visual Studio C#

program schemat hornera

Proponowany kod funkcji zamieniającej liczbę z dowolnego systemu na dziesiętny wykorzystuje funkcję zamieniajacą wasrtość symbolu lietrowego na wartość liczbową. Na przykład A to 10... F to 16.

Poniżej kod funkcji ustalającej wartość symbolu A, B ... F

Wskazówka:


private byte Wartosc(Char znak)
{
	byte a = 0;
	switch (znak)
	{
		case 'A': a = 10; break;
		case 'B': a = 11; break;
		case 'C': a = 12; break;
		case 'D': a = 13; break;
		case 'E': a = 14; break;
		case 'F': a = 15; break;
		default: a = Convert.ToByte(znak - '0'); break;
	}
	return a;
}

Kod funkcji zamieniającej liczbę z dowolnego systemu na dziesiętny wykorzystujacy schemat Hornera

Wskazówka:


//s- to łańcuch znaków podanej liczby
//p- podstawa systemu
private long DowolnyNaDziesietny(String s, byte p)
{
	long wynik = 0;
	int i = 0;
	while (i < s.Length - 1)
	{
		wynik = (wynik + Wartosc(s[i])) * p;
		i++;
	}
	wynik += Wartosc(s[i]);
	return wynik;
}

Poniżej pełny kod źródłowy klasy Form głównej formatki aplikacji

Form1.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace _1AlgPozycyjneReprezentacjeliczb
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }    private byte Wartosc(Char znak)
    {
      byte a = 0;
      switch (znak)
      {
        case 'A': a = 10; break;
        case 'B': a = 11; break;
        case 'C': a = 12; break;
        case 'D': a = 13; break;
        case 'E': a = 14; break;
        case 'F': a = 15; break;
        default: a = Convert.ToByte(znak - '0'); break;
      }
      return a;
    }
    //s- to łańcuch znaków podanej liczby
    //p- podstawa systemu
    private long DowolnyNaDziesietny(String s, byte p)
    {
      long wynik = 0;
      int i = 0;
      while (i < s.Length - 1)
      {
        wynik = (wynik + Wartosc(s[i])) * p;
        i++;
      }
      wynik += Wartosc(s[i]);
      return wynik;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //ustaw pierwszy indeks w combobox na aktywny
      comboBox1.SelectedIndex = 0;
      comboBox2.SelectedIndex = 0;
    }

    private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      //zabezpiecz przed znakami nienumerycznymi
      if (e.KeyChar == 8) return;//wyskocz jak BackSpace
      if (e.KeyChar < '0' || e.KeyChar > '9') e.Handled = true;
    }    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //zamień z dwolonego na dziesietny
      if (textBox2.Text.Length < 1)
      {
        MessageBox.Show("Nie podano liczby!", 
                "Komunikat",
                MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Warning);
        return;
      }
      byte p = Convert.ToByte(comboBox2.Text);
      label4.Text = DowolnyNaDziesietny(textBox2.Text, p).ToString();
    }
  }
}

Kod programu w C#

Zwróć uwagę, że metody opisujące funkcje są zdefiniowane jako statyczne (patrz słowo kluczowe static). Podstawa systemu jest zapisywana w zmiennej lokalnej o nazwie p, zdefiniowanej jako typ byte. Wartość podawanej liczby zapisana jest w zmiennej lokalnej o nazwie sLiczba, zdefiniowanej jako typ String

Wskazówka:


using System;
using System.Reflection.PortableExecutable;

namespace MyApp // Note: actual namespace depends on the project name.
{
  internal class Program
  {
    static byte Wartosc(Char znak)
    {
      byte a = 0;
      switch (znak)
      {
        case 'A':a=10; break;
        case 'B': a = 11; break;
        case 'C': a = 12; break;
        case 'D': a = 13; break;
        case 'E': a = 14; break;
        case 'F': a = 15; break;
        //dla pozostałych znaków zwróć różnice z kodu ASCII
        //'0' to pozycja 48, czyli znak '2'-'0' odpowiada
        //50-48=2, co zapewnia uniwersalność konwersji znaków
        default: a=Convert.ToByte(znak-'0'); break;
      }
      return a;
    }

    static long DowolnyNaDziesietny(String s, byte p)
    {
      //s to podana liczba jako łańcuch znaków
      //p to podstawa systemu
      long wynik = 0;
      int i=0;
      while (i < s.Length-1)
      {
        wynik = (wynik + Wartosc(s[i])) * p;
        i++;
      }
      wynik += Wartosc(s[i]);
      return wynik;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Witaj w CzD!");
      Console.WriteLine("Zamiana liczby z dowolnego systemu na dziesiętny");
      Console.WriteLine("Podaj podstawę systemu (2<=p<=16)");
      byte p=Convert.ToByte(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Podaj liczbę z wybranego systemu");
      String sLiczba=Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Wartość liczby po zamianie na system dziesiętny:");
      Console.WriteLine(DowolnyNaDziesietny(sLiczba, p));
    }
  }
}

Wynik działania programu

zamian z dowolnego sytemu na dziesietny c# konsola

Kod programu w C++

Ten sam program napisany pod konsolę w C++ nieznacznie się różni. Pierwsze zauważalne różnice dotyczą użytych bibliotek i przestrzeń nazw modułu std

Wskazówka:


#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

Pozostałe główne różnice to zmiana typu z byte na int dla funkcji Wartosc (patrz kod programu)

Wskazówka:


#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

int Wartosc(char znak) {
  int a = 0;
  switch (znak)
    {
    case 'A':a = 10; break;
    case 'B': a = 11; break;
    case 'C': a = 12; break;
    case 'D': a = 13; break;
    case 'E': a = 14; break;
    case 'F': a = 15; break;
      //dla pozostałych znaków zwróć różnice z kodu ASCII
      //'0' to pozycja 48, czyli znak '2'-'0' odpowiada
      //50-48=2, co zapewnia uniwersalność konwersji znaków
    default: a = (int)(znak - '0'); break;
    }
  return a;
}
long DowolnyNaDziesietny(string s, int p)
{
  //s to podana liczba jako łańcuch znaków
  //p to podstawa systemu
  long wynik = 0;
  int i = 0;
  while (i < s.length() - 1)
  {
    wynik = (wynik + Wartosc(s[i])) * p;
    i++;
  }
  wynik += Wartosc(s[i]);
  return wynik;
}

int main()
{
  cout << "Witaj w CzD!\n";
  cout << "Zamiana liczby z dowolnego systemu na dziesietny\n";
  cout << "Podaj podstawe systemu (2<=p<=16)\n";
  int p;
  cin >> p;
  cout << "Podaj liczbe \n";
  string sLiczba = "";
  cin >> sLiczba;
  cout<<"Wartosc liczby po zamianie na system dziesietny:\n";
  cout << DowolnyNaDziesietny(sLiczba, p);
  return 0;
}

Wynik działania programu

zamian z dowolnego sytemu na dziesietny c++

Przedstawione trzy rozwiązania tego samego problemu nieznacznie się różnią. Różnice wynikają z właściwości metod użytych języków. Ciało algorytmu zamieniającego dowolną liczbę z dowolnego sytemu liczbowego na system dziesiętny pozostało bez zmian.

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz