Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

Komunikacja w aplikacji wielookienkowej. Znaczenie zmiennych globalnych (publicznych)

Materiał jest kontynuacją tematu poprzedniego Aplikacja wielookienkowa, stąd sposobu dodawania kolejnych formatek okien nie będę w tym temacie opisywać. Temat obejmuje zagadnienia wykorzystania zmiennych publicznych w aplikacji wielookienkowej MDI.

Cel: Napisz aplikację wielookienkową przy pomocy której będzie można zamykać lub otwierać okna dzieci z innych okien potomnych oraz wykonując działania na zmiennych publicznych zadeklarowanych w różnych oknach.

Krok 1. Układ komponentów w oknach dzieci

Ze względu na tematyczne podzielenie okien potomnych na dwie grupy w poprzednim temacie układ komponentów w oknach dzieci będzie dobrany pod metodę ich wywołania. Czyli wywołanie bezpośrednie i poprzez instancję klasy okna formatki dziecka.

Okna wywoływane bezpośrednio powinny zawierać układ komponentów jak poniżej

Okno numer 1 (formatka Form2) zawiera dwa komponenty Button. Przy ich pomocy będzie można otwierać okno 2 (Form3) i okno 4 (Form4)

button form2

Okno numer 2 (formatka Form3) zawiera jeden komponent Button, przy pomocy którego zamknie się okno 1 (Form2)

button form3 visual studio

Okno numer 3 (formatka Form4) zawiera jeden komponent Button, przy pomocy którego zamknie się okno 2 (Form3)

button form4

Układ komponentów na formatkach okien wywoływanych przez instancję klasy

Okno pierwsze instancji (formatka Form5) zawiera dwa komponenty Button, przy pomocy których można otworzyć okno 2 instancji (Form6) i okno 4 instancji (Form7)

Okno pierwsze instancji (formatka Form5

Okno 2 instancji (formatka Form6) zawiera po dwa komponenty Label, TextBox i Button.

W komponentach TextBox będzie można wprowadzić zmienne publiczne zapisane w oknie 3 instancji (Form7).

komponentach TextBox

Komponenty Button pozwolą wykonać odpowiednie działanie i pokazać wynik w oknie 3 po jego wywołaniu. Sposób przeprowadzenia tych działań będzie bazować na różnych sposobach obsługi zmiennych publicznych.

Okno 3 instancji (formatka Form7) zawiera dwa komponenty Label. Komponent label1 zawiera statyczny tekst "Wynik działania z okna II". Komponent label2 będzie służyć do przedstawienia tego wyniku

Komponent label

Krok 2. Polecenie otwarcia okna dziecka z innego okna dziecka w metodzie wywołania bezpośredniego

Rozwiązanie oparte jest na wywołaniu publicznej funkcji RobOkno zapisanej w kodzie klasy okna głównego (ojca aplikacji wielookienkowej). Ciało funkcji RobOkno znajduje się w poprzednim temacie

Dla przycisku wywołującego okno 2 (Form3)


private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//rzutuj na uchwyt ojca
Form1 f = (Form1)this.MdiParent;
if (f.form3 == null) {
f.form3 = new Form3();
f.RobOkno(f.form3, "okno2");
}
else f.form3.Activate();
}

Dla przycisku wywołującego okno 3 (Form4) przedstawię nieznaczną modyfikację wywołania funkcji RobOkno

private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
//rzutuj na uchwyt ojca
Form1 f = (Form1)this.MdiParent;
if (f.form4 == null)f.RobOkno(f.form4 = new Form4(), "okno3");
else f.form4.Activate();
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania

Krok 3. Zamknięcie okna dziecka z poziomu innego okna dziecka w aplikacji wielookienkowej w metodzie wywołania bezpośredniego

Zamykamy okno 1 (Form2) z okna 2 (Form3). Kod zdarzenia Click dla przycisku button1 w formatce Form3

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//rzutuj na uchwyt ojca
Form1 f = (Form1)this.MdiParent;
//zamknij okno1
if(f.form2!=null)f.form2.Close();
}

W podobny sposób zamkniemy okno 2 (Form3) z okna 3 (Form4). Kod zdarzenia Click dla przycisku button1 w formatce Form4


private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//rzutuj na uchwyt ojca
Form1 f = (Form1)this.MdiParent;
//zamknij okno1
if(f.form2!=null)f.form2.Close();
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania.

Rozwiązanie dla okien wywoływanych poprzez instancję klasy

Metoda używania instancji jest wygodniejsza przy obsłudze zmiennych i funkcji publicznych pomimo, że wymaga powtórzenia tego samego kodu w kolejnych klasach dodawanych okien dzieci.

Krok 1. Wywołanie okna dziecka z poziomu innego okna dziecka

Kod zdarzenia Click przycisku button1 formatki Form5

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form6.Instancja.MdiParent = this.MdiParent;
Form6.Instancja.Text="Okno II otwarte z okna I";
Form6.Instancja.Show();
Form6.Instancja.Activate();
}

Kod zdarzenia Click przycisku button2 formatki Form5


private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form7.Instancja.MdiParent = this.MdiParent;
Form7.Instancja.Text = "Okno III otwarte z okna I";
Form7.Instancja.Show();
Form6.Instancja.Activate();
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Działająca aplikacja pozwoli otworzyć okna dzieci z poziomu okna pierwszego dziecka

Visual studio 2019 c# zdarzenie click MDI

Krok 2. Deklarujemy zmienne publiczne i funkcję publiczną w Form7

W oknie 2 (Form6) będziemy pracować na zmiennych zadeklarowanych w innej klasie. Zmienne te muszą mieć charakter publiczny. Deklarujemy dwie publiczne zmienne typu rzeczywistego

public partial class Form7 : Form
{
public float a, b;

Ze względu na ćwiczeniowy charakter tej aplikacji pokażę dwie metody użycia komponentu Label z poziomu innego okna dziecka. Do tego celu będzie potrzebna publiczna zmienna rzutowania na komponent Label


public float a, b;
public Label _label2 => label2;

I dla drugiego sposobu- publiczna funkcja

public void Dodawanie()
{
label2.Text = a.ToString()+"+"+b.ToString()+"="+(a + b).ToString();
}

Krok 3. Użycie publicznej funkcji w innej klasie okna dziecka

W zdarzeniu Click przycisku button1 w Form6 odwołamy się do zmiennych a i b oraz funkcji Dodaj z klasy okna Form7. Po przypisaniu im wartości w oknie klasy Form6 wyślemy wynik dodawania do okna Form7. Kod, który to umożliwi może przyjąć poniższą postać


private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form7.Instancja.a = (float)Convert.ToDouble(textBox1.Text);
Form7.Instancja.b = (float)Convert.ToDouble(textBox2.Text);
Form7.Instancja.MdiParent = this.MdiParent;
Form7.Instancja.Text = "Okno III otwarte z okna II";
Form7.Instancja.Dodawanie();
Form7.Instancja.Show();
Form7.Instancja.Activate();
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Prawidłowo działając aplikacja zachowuj się jak poniżej

>private void Button1_Click

Krok 4. Użycie publicznego rzutowania na komponent okna dziecka

Tu przedstawię inne podejście do sterowani zmiennymi zewnętrznej klasy okna dziecka w oknie klasy innego dziecka. Działanie jest bardzo podobne jak w kroku 3, z tą różnicą, że wykorzystujemy bezpośrednio właściwości komponentu poprzez jego rzutowanie.

Kod zdarzenia Click drugiego przycisku button2 formatki Form6 zawiera poniższe wiersze


private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
float a = (float)Convert.ToDouble(textBox1.Text);
float b = (float)Convert.ToDouble(textBox2.Text);
Form7.Instancja.MdiParent = this.MdiParent;
Form7.Instancja.Text = "Okno III otwarte z okna II";
Form7.Instancja._label2.Text= a.ToString() + "*" + b.ToString() + "=" + (a * b).ToString();
Form7.Instancja.Show();
Form7.Instancja.Activate();
}

Kompilacja aplikacji pozwoli uzyskać poniższe zachowanie się programu

Click(object sender C# visual studio

Ćwiczenie sprawdzające: Zabezpiecz aplikację przed błędami konwersjiAplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry