Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

Format czasu. Zegar cyfrowy- Visual Studio C#

Typ string ma wiele sposobów formatowania. Jednym z kolejnych formatów jest format daty i czasu, który zależy od regionu świata (a zarazem aktualnych ustawień środowiska Windows). Więcej na temat formatowania daty i czasu przeczytasz pod tym linkiem

formatowanie daty i czasu

Formatowanie czasu można wykorzystać do napisania własnej aplikacji symulującej zegar cyfrowy.

Cel: Napisz aplikację, która odczyta aktualny czas i przedstawi go w formie graficznej na wzór zegar cyfrowego

zegar cyfrowy, visual studio c#

Krok 1: Układ komponentów

  • StatusStrip- sztuk 1
  • Timer- sztuk 1
  • ImageList- sztuk 1
  • PictureBox- sztuk 8

Proponowany układ kontrolek przedstawia poniższa ilustracja

kontrolki zegara cyfrowego visual studio c#

Krok2: Przygotowanie grafiki

W dowolnym programie graficznym przygotuj obrazy dla każdej z cyfr oraz znaku separatora w postaci dwukropka. Na przykład

cyfra 6

Zadbaj o to, aby każdy z obrazów był o tym samym rozmiarze długości boków w pikselach (64x92 itp.) Gotowe obrazy cyfr i separatora osadź kolekcji kontrolki ImageLis

kolekcja imageList visual studio c#

W właściwościach kontroli ImageList ustaw rzeczywisty rozmiar osadzanych obrazów cyfr

rozmiar imageList

Krok 3 Dobór parametrów dla kontrolek PictureBox

Kontrolka ta posiada możliwość skalowania osadzonego w niej obrazu graficznego. Skorzystanie z tej właściwości pozwoli dobrać niewielki rozmiar okna formatki. Jednocześnie po osadzeniu obrazów cyfr we właściwości Image mamy wizualizację tworzonego projektu.

W kontrolkach przewidzianych na separatory osadź obraz dwukropka, w pozostałych osadź obraz cyfry zero

pictureBox visual studio c#

Dla każdej kontrolki PictureBox ustaw poniższe parametry

parametry picturebox visual studio c#

Po wykonaniu powyższych czynności otrzymasz taki układ formatki


wyświetlacz zegra cyfrowego

Można skompilować i uruchomić projekt, ale aplikacja jeszcze nie potrafi mierzyć czasu.

Krok 4 Odczytujemy bieżący czas

Wstępny odczyt czasu przedstawimy w kontrolce ToolStripStatuLabel, która jest składnikiem kontrolki StatusStrip.

W celach odczytu czasu napiszemy funkcję zwracającą typ string w formacie czasu o postaci 00:00:00

string czas()
{
return DateTime.Now.ToString("T");
}

Jej wywołanie osadzimy w zdarzeniu Tick kontrolki timer1

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
toolStripStatusLabel1.Text = czas();
}

Sprawdź czy właściwość Enabled kontrolki timer1 jest ustawiona na True

timer enabled true visual studio c#

Skompiluj i uruchom program. Prawidłowo działająca aplikacja będzie pokazywać bieżący czas w lewym dolnym rogu

odczyt czasu visual studio c#

Krok 5. Uaktualniamy obrazy cyfr w wyświetlaczu

Przygotujemy bezparametrową funkcję, która z łańcucha bieżącego czasu odczyta kolejne cyfry oraz rozpozna ich położenie w kolekcji ImageList na podstawie ich indeksu w kodzie ASCII. Ważna w tym rozwiązaniu jest znajomość indeksu znaku zero (0). Indeks ten wynosi 48.

Wykonanie takiej instrukcji id = Convert.ToInt16(t[i])-48; będzie odpowiadać indeksowi obrazu odczytanej cyfry w kolekcji ImageList


void wstawCyfry()
{
int id=0;
string t = czas();
for(int i = 0; i < t.Length; i++)
{
//odejmij 48, bo pozycja znaku 0 w kodzie ASCII to 48
if (t[i] != ':') id = Convert.ToInt16(t[i])-48;
switch (i)
{
case 0: pictureBox1.Image = imageList1.Images[id];break;
case 1: pictureBox2.Image = imageList1.Images[id];break;
case 3: pictureBox4.Image = imageList1.Images[id];break;
case 4: pictureBox5.Image = imageList1.Images[id];break;
case 6: pictureBox7.Image = imageList1.Images[id];break;
case 7: pictureBox8.Image = imageList1.Images[id];break;
}
}
}

Gotową funkcję wywołamy w zdarzeniu Tick kontrolki timer1


private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
toolStripStatusLabel1.Text = czas();
wstawCyfry();
}

Skompiluj i uruchom program. Prawidłowo działająca aplikacja będzie pokazywać bieżący czas na wyświetlaczu.

jak napisać zegar cyfrowy w visual studio c#

Ćwiczenie sprawdzające:

Do programu dodaj mrugające separatory (mrugające dwukropki)Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry