Prosty program- dodawanie dwóch liczb

Cel: Napisz program, który będzie realizował liniowy algorytm dodawania dwóch dowolnych liczb całkowitych wprowadzonych z klawiatury

dodawanie dwóch liczb przykład działania algorytmu liniowego, Visual studio C#

Krok 1: Układ komponentów

W obszarze formatki umieść poniższe kontrolki

dodawanie dwóch liczb Visual studio C#

Krok 2: W kodzie programu zadeklaruj zmienne

Zadaniem aplikacji jest obliczenie sumy dwóch liczb całkowitych, stąd przewidujemy co najmniej dwie zmienne typu całkowitego (int) do przechowywania wprowadzonych danych i możemy (ale nie jest to wymagane) użyć trzeciej zmiennej na wynik sumowania. Deklarację zmiennych utworzymy tak, aby miały zasięg lokalny w bieżącej klasie okna formatki. Nazwy zmiennych to: a, b, c.

Wskazówka:


namespace _1aProstyProgram
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int a, b, c;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

Krok 3: Wywołujemy zdarzenie wciśnięcia klawisza

Klawisz umieszczony w obszarze formatki posłuży do wykonania dodawania. Wywołujemy zdarzenie Click dla tego klawisza.

Wykonaj czynności zaznaczenia wskazanych elementów według poniższej ilustracji. W punkcie trzecim (3) dwa razy szybko kliknij myszką. Kompilator sam zaproponuj i zainicjuje funkcje zdarzenia kliknięcia w kontrolkę Button

dodawanie dwóch liczb całkowitych Visual studio C#

Krok 4. Piszemy kod odczytania wprowadzonych danych

Kod będzie na tyle prosty, że nie będzie zawierać zabezpieczeń przed wykonywaniem konwersji tekstu na liczbę w przypadku gdy użytkownik ni wprowadził danych (jest to słaby punkt tego rozwiązania)

Wskazówka:


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	//zamień łańcuch znaków na liczbę
	a=int.Parse(textBox1.Text);
	b=int.Parse(textBox2.Text); 
}

Instrukcja int.Parse(textBox1.Text) konwertuje wprowadzony ciąg znaków na wartość liczbowa typu całkowitego (int). Instrukcja działa poprawnie dla znaków będącymi cyframi (0,1,..9)

Skompiluj program i sprawdź czy nie zwiera błędów

Krok 5. Wykonujemy dodawanie

Dodajemy wprowadzone liczby. Wynik przypisujemy do zmiennej c i wyświetlamy sume w pasku tytułowym formatki.

Uzupełniamy kod programu o poniższe instrukcje

Wskazówka:


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	//zamień łańcuch znaków na liczbę
	a=int.Parse(textBox1.Text);
	b=int.Parse(textBox2.Text);
	//wykonaj dodawanie
	c = a + b;
	//wypisz tekst w pasku tytułu, przedrostek this nie jest wymagany
	this.Text=c.ToString(); 
}

Uruchom program i wykonaj dodawanie dwóch dowolnych liczb całkowitych

dodawanie dwóch liczb całkowitych aplikacja desktopowa Visual Studio C#

Pełny kod utworzonej aplikacji

Wskazówka:


namespace _1aProstyProgram
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int a, b, c;

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //zamień łańcuch znaków na liczbę
      a=int.Parse(textBox1.Text);
      b=int.Parse(textBox2.Text);
      //wykonaj dodawanie
      c = a + b;
      //wypisz tekst w pasku tytułu, przedrostek this nie jest wymagany
      this.Text=c.ToString(); 
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz