ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 49

Dowiedz się, jakie są rozmiary obiektów przedstawionych poniżej...

Właściwości i budowa materii
Atomy i cząsteczki
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 49

Doświadczenia wykonujemy między innymi w celu sprawdzenia postawionych hipotez...

Właściwości i budowa materii
Atomy i cząsteczki
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 54

Do podanych pojęć związanych z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi (A-C) dopasuj definicje...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 54

W jaki sposób można zmniejszyć napięcie powierzchniowe...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 54

Dlaczego mokre ubrania trudniej zdjąć niż...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 54

Oceń prawdziwość zdań. Zdecyduj czy w miejsce...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 55

Napisz w zeszycie, jakie zjawiska związane z oddziaływaniami między cząsteczkami...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 55

W jednej ze scen w filmie Mrówka Z tytułowy bohater...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 59

Wskaż właściwe uzupełnienie zdań. Występowanie napięcia powierzchniowego...

Właściwości i budowa materii
Badanie napięcia powierzchniowego
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 60

W którym przypadku siły przylegania między cząsteczkami wody a podłożem...

Właściwości i budowa materii
Badanie napięcia powierzchniowego
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 60

Wśród przedstawionych na zdjęciach sytuacji wskaż te, w których napięcie powierzchniowe...

Właściwości i budowa materii
Badanie napięcia powierzchniowego
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 66

Woda w całości wypełniająca litrowa butelkę ma masę 1 kg...

Właściwości i budowa materii
Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 66

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia. a) Dopasuj do każdej cyfry rzymskiej...

Właściwości i budowa materii
Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 67

Wyjaśnij, co to jest powierzchnia swobodna...

Właściwości i budowa materii
Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 67

Przeanalizuj infografikę o twardości różnych minerałów. Wynika z niej...

Właściwości i budowa materii
Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 72

Wskaż zdania fałszywe. Następnie popraw je tak, aby były...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 73

Wyraź w kilogramach a) 1200 g b) 400 g c) 150 dag...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 73

Dopasuj jednostki z ramki do mas wymienionych zwierząt wieloryb...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 73

Na zdjęciach przedstawiono obiekty astronomiczne w tej samej skali. Przepisz...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 73

Oblicz ciężar skrzynki jabłek o masie...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 73

Robert częściowo uzupełnił tabelę, w której wpisywał wyniki obliczonych mas...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 77

Gęstość drewna hebanowego wynosi 1,2g/cm3, sosnowego: 5 g/cm3...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 77

Wszystkie kule mają identyczne masy. Jedna z nich została wykonana z ołowiu...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 77

Zapisz w zeszycie podane wartości we wskazanych jednostkach a) 120 cm3 w m m3...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 77

Monety o nominale 1 zł przedstawionej na zdjęciu używano w latach 80...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 77

Oblicz objętość płyty styropianu o gęstości 120 kg/m3...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 78

Oblicz masę 3 litrów oleju...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 78

W filmach sensacyjnych można zobaczyć sceny, w których ktoś ucieka z walizką pełną złota...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 78

Gęstość diamentu wynosi 3,5 g/cm3. Powszechnie używaną jednostką masy...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 81

Uczeń miał wyznaczyć doświadczalnie objętość kawałka marmuru. W tym celu...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 82

Asia chciała wyznaczyć gęstość drewnianego klocka z układanki swojego młodszego...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 82

Tomek stwierdził, że znalazł prosty sposób na wyznaczenie gęstości cukru...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 82

Wyznacz objętość jajka za pomocą szklanki, wody, strzykawki lub cylindra...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 82

Piotr wyznaczył masę i objętość surowego jajka. Następnie ugotował je na twardo...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 84

Wszystkie ciała stałe, ciecze i gazy są zbudowane z A/ B/ C...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 84

Skutkiem występowania napięcia powierzchniowego jest to, że A/ B/ C/ D A. niektóre owady...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 84

Cechą A/ B/ C/ D jest to, że nie mają ustalonego kształtu...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 84

Wskaż zdania prawdziwe A. Jednostką ciężaru jest kilogram...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 84

Wybierz właściwy zestaw przyrządów pomiarowych, które...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 84

Mała kostka do gry jest zrobiona z tworzywa sztucznego o gęstości 1 g/cm3...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 85

Wybierz zdanie prawdziwe. A. Rozmiary wszystkich cząsteczek są takie same...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 85

Wskaż zdanie fałszywe. A. W cieczach cząsteczki...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 85

Uporządkuj podane czynności w takiej kolejności, w jakiej należy je wykonać, aby wyznaczyć...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 85

Wybierz poprawne dokończenie zdania. Gęstość cukru to 1,6 g/cm3...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 85

Poniżej narysowano wektor siły ciężkości działającej na samochód...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 86

Wkład ołówka jest wykonywany z grafitu, czyli jednej z odmian węgla. Załóżmy...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 86

Na powierzchni Księżyca ciało o masie 1 kg ma ciężar około 1,6 N...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 86

Zawartość czystego złota w stopie jest określona jako próba, np. próba złota 960 oznacza, że stop...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii