Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 49

Dowiedz się, jakie są rozmiary obiektów przedstawionych poniżej...

Właściwości i budowa materii
Atomy i cząsteczki
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 49

Doświadczenia wykonujemy między innymi w celu sprawdzenia postawionych hipotez...

Właściwości i budowa materii
Atomy i cząsteczki
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 54

Do podanych pojęć związanych z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi (A-C) dopasuj definicje...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 54

W jaki sposób można zmniejszyć napięcie powierzchniowe...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 54

Dlaczego mokre ubrania trudniej zdjąć niż...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 54

Oceń prawdziwość zdań. Zdecyduj czy w miejsce...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 55

Napisz w zeszycie, jakie zjawiska związane z oddziaływaniami między cząsteczkami...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 55

W jednej ze scen w filmie Mrówka Z tytułowy bohater...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 59

Wskaż właściwe uzupełnienie zdań. Występowanie napięcia powierzchniowego...

Właściwości i budowa materii
Badanie napięcia powierzchniowego
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 60

W którym przypadku siły przylegania między cząsteczkami wody a podłożem...

Właściwości i budowa materii
Badanie napięcia powierzchniowego
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 60

Wśród przedstawionych na zdjęciach sytuacji wskaż te, w których napięcie powierzchniowe...

Właściwości i budowa materii
Badanie napięcia powierzchniowego
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 66

Woda w całości wypełniająca litrowa butelkę ma masę 1 kg...

Właściwości i budowa materii
Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 66

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia. a) Dopasuj do każdej cyfry rzymskiej...

Właściwości i budowa materii
Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 67

Wyjaśnij, co to jest powierzchnia swobodna...

Właściwości i budowa materii
Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 67

Przeanalizuj infografikę o twardości różnych minerałów. Wynika z niej...

Właściwości i budowa materii
Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 72

Wskaż zdania fałszywe. Następnie popraw je tak, aby były...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 73

Wyraź w kilogramach a) 1200 g b) 400 g c) 150 dag...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości

podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 73

Dopasuj jednostki z ramki do mas wymienionych zwierząt wieloryb...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 73

Na zdjęciach przedstawiono obiekty astronomiczne w tej samej skali. Przepisz...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 73

Oblicz ciężar skrzynki jabłek o masie...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 73

Robert częściowo uzupełnił tabelę, w której wpisywał wyniki obliczonych mas...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 77

Gęstość drewna hebanowego wynosi 1,2g/cm3, sosnowego: 5 g/cm3...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 77

Wszystkie kule mają identyczne masy. Jedna z nich została wykonana z ołowiu...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 77

Zapisz w zeszycie podane wartości we wskazanych jednostkach a) 120 cm3 w m m3...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 77

Monety o nominale 1 zł przedstawionej na zdjęciu używano w latach 80...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 77

Oblicz objętość płyty styropianu o gęstości 120 kg/m3...

Właściwości i budowa materii
Gęstość

podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 78

Oblicz masę 3 litrów oleju...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 78

W filmach sensacyjnych można zobaczyć sceny, w których ktoś ucieka z walizką pełną złota...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 78

Gęstość diamentu wynosi 3,5 g/cm3. Powszechnie używaną jednostką masy...

Właściwości i budowa materii
Gęstość
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 81

Uczeń miał wyznaczyć doświadczalnie objętość kawałka marmuru. W tym celu...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 82

Asia chciała wyznaczyć gęstość drewnianego klocka z układanki swojego młodszego...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 82

Tomek stwierdził, że znalazł prosty sposób na wyznaczenie gęstości cukru...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 82

Wyznacz objętość jajka za pomocą szklanki, wody, strzykawki lub cylindra...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 82

Piotr wyznaczył masę i objętość surowego jajka. Następnie ugotował je na twardo...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 84

Wszystkie ciała stałe, ciecze i gazy są zbudowane z A/ B/ C...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii

podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 84

Skutkiem występowania napięcia powierzchniowego jest to, że A/ B/ C/ D A. niektóre owady...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 84

Cechą A/ B/ C/ D jest to, że nie mają ustalonego kształtu...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 84

Wskaż zdania prawdziwe A. Jednostką ciężaru jest kilogram...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 84

Wybierz właściwy zestaw przyrządów pomiarowych, które...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 84

Mała kostka do gry jest zrobiona z tworzywa sztucznego o gęstości 1 g/cm3...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 85

Wybierz zdanie prawdziwe. A. Rozmiary wszystkich cząsteczek są takie same...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 85

Wskaż zdanie fałszywe. A. W cieczach cząsteczki...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 85

Uporządkuj podane czynności w takiej kolejności, w jakiej należy je wykonać, aby wyznaczyć...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 85

Wybierz poprawne dokończenie zdania. Gęstość cukru to 1,6 g/cm3...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii

podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 85

Poniżej narysowano wektor siły ciężkości działającej na samochód...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 86

Wkład ołówka jest wykonywany z grafitu, czyli jednej z odmian węgla. Załóżmy...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 86

Na powierzchni Księżyca ciało o masie 1 kg ma ciężar około 1,6 N...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 86

Zawartość czystego złota w stopie jest określona jako próba, np. próba złota 960 oznacza, że stop...

Właściwości i budowa materii
Powtórzenie. Właściwości i budowa materii


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry