aFizyka logo

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia. a) Dopasuj do każdej cyfry rzymskiej...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 2 strona 66.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Rysunek do zadania

Dopasuj do każdej cyfry rzymskiej nazwę substancji z ramki poniżej

Odp. a) Dopasowujemy do każdej cyfry rzymskiej nazwę substancji z ramki

Odp. b) Dopasowujemy do każdej z cyfr rzymskich oznaczających określoną substancję literę z opisem właściwości

I (plastik) ma właściwości: A (ciało sprężyste), E (ciało stałe), I (cząsteczki nie mogą się przemieszczać względem siebie), J (substancja nieściśliwa), K (cząsteczki znajdują się blisko siebie), N (substancja plastyczna), O (cząsteczki silnie ze sobą oddziałują)

II (szkło) ma właściwości: C (ciało kruche), E (ciało stałe), I (cząsteczki nie mogą się przemieszczać względem siebie), J (substancja nieściśliwa), K (cząsteczki znajdują się blisko siebie), O (cząsteczki silnie ze sobą oddziałują)

III (dwutlenek węgla) ma właściwości: B (gaz), F (substancja ściśliwa), H (cząsteczki mogą sie swobodnie przemieszczać), L (cząsteczki praktycznie ze sobą nie oddziałują), M (cząsteczki znajdują się w znacznych odległościach)

IV (lód) ma właściwości: C (ciało kruche), E (ciało stałe), I (cząsteczki nie mogą się przemieszczać względem siebie), J (substancja nieściśliwa), K (cząsteczki znajdują się blisko siebie), O (cząsteczki silnie ze sobą oddziałują)

V (woda) ma właściwości: D (ciecz), G (tworzy powierzchnię swobodną), H (cząsteczki mogą się swobodnie przemieszczać), P (cząsteczki oddziałują na tyle silnie, że substancja nie wypełnia całej dostępnej objętości, ale na tyle słabo, że nie ma ustalonego kształtu)