aFizyka logo

Doświadczenia wykonujemy między innymi w celu sprawdzenia postawionych hipotez...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 2 strona 49.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Hipoteza I: Cząsteczki i atomy , z których zbudowana jest materia są w nieustannym ruchu


Potwierdza to wynik doświadczenia C: Zapach rozchodzi się od kwiatu do naszego nosa mimo braku wiatru.
Dzieje się tak, ponieważ wykonujące chaotyczny ruch cząsteczki powietrza zderzają się z cząsteczkami zapachowymi. W wyniku zderzeń cząsteczki zapachowe zaczynają wykonywać chaotyczny ruch rozprzestrzeniając się w otoczeniu

Hipoteza II: Cząsteczki mogą być zbudowane z różnych atomów, ale rozmiary wszystkich cząsteczek są prawie takie same.


Tę hipotezę obala wynik doświadczenia B: Jeśli dokładnie wymieszamy ze sobą niektóre ciecze, to objętość mieszaniny będzie mniejsza niż suma objętości tych cieczy przed zmieszaniem
Dzieje się tak, ponieważ mniejsze cząsteczki jednej cieczy wypełniają dostępne luki pomiędzy cząsteczkami większymi. Gdyby wszystkie cząsteczki były jednakowej wielkość takie wypełnienie nie byłoby możliwe.

Hipoteza III: Im wyższa temperatura, tym szybciej poruszają się cząsteczki z których składa się materia


Potwierdza to wynik doświadczenia A: Esencja herbaciana szybciej miesza się z gorącą niż z zimna wodą
Krótszy czas mieszania się esencji w gorącej niż zimnej wody świadczy większych prędkościach cząsteczek wody gorącej niż wody zimnej. Większa temperatura oznacza większą energię wewnętrzną substancji, a co za tym idzie większą energię kinetyczną cząsteczek wody, czyli większą szybkość chaotycznego ruchu cząsteczek