aFizyka logo

Gęstość drewna hebanowego wynosi 1,2g/cm3, sosnowego: 5 g/cm3...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 1 strona 77.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Zapiszemy dane

Gęstość drewna hebanowego wynosi

Wskazówka: Aby określić jaki rodzaj drewna znajduje się w danej paczce, których objętości są równe należy wyznaczyć stosunki mas paczek. Masę paczki zapiszemy wzorem przekształconym ze wzoru na gęstość

wzór na masę

Otrzymaliśmy ogólny wzór na masę, teraz obliczymy kolejne stosunki mas paczek.

Obliczamy stosunek masy paczki A do masy paczki B, co pozwoli ustalić nam stosunek gęstości paczki A do gęstości paczki B

 stosunek masy paczki A do masy paczki B

Ustaliliśmy, że paczka A ma 1,6 razy większą gęstość od paczki B

Obliczamy stosunek masy paczki A do masy paczki C, co pozwoli ustalić nam stosunek gęstości paczki A do gęstości paczki C

stosunek masy paczki A do masy paczki C

Ustaliliśmy, że paczka A ma 0,67 razy mniejszą gęstość od paczki C.

Po obliczeniach wiemy, że największą gęstość ma paczka C, potem A i najmniejszą paczka B. Z uszeregowania gęstości paczek określamy rodzaj drewna w paczce.

Paczka A zawiera drewno dębowe, paczka B zawiera drewno sosnowe, a paczka C zawiera drewno hebanowe

przepis na gofry Zobacz przepis na wyśmienite gofry