ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 8 Wydawnictow WSiP

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 8 Wydawnictow WSiP(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 11

Opisz przemiany energii, jakie zachodzą podczas...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 11

Wytłumacz, dlaczego podczas jazdy ciśnienie w oponach...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 11

W przedstawionych niżej naczyniach jest woda...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 11

Sprężony gaz podniósł tłok, czyli wykonał pracę...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Energia wewnętrzna i jej zmiana przez wykonanie pracy. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 14

Zademonstruj przekazywanie energii kinetycznej podczas zderzenia ze sobą...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Cieplny przepływ energii. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 14

Jeśli mieszkasz na wsi lub osiedlu domków jednorodzinnych, sprawdź zimowa porą...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Cieplny przepływ energii. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 14

Pewien rodzaj cegły nosi nazwę Porotherm...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Cieplny przepływ energii. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 14

Dlaczego ptaki zimą...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Cieplny przepływ energii. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 14

Podaj znane ci przykłady zmiany energii wewnętrznej ciała...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Cieplny przepływ energii. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 14

Wyjaśnij, dlaczego próżnia nie przewodzi...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Cieplny przepływ energii. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 24

Duża wartość ciepła właściwego wody wpływa na temperatury...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Ciepło właściwe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 24

W naczyniach znajdują się jednakowe objętości nafty, rtęci i wody...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Ciepło właściwe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 25

Dwa litry wody w aluminiowym naczyniu o masie 0,2kg...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Ciepło właściwe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 25

Sprawdź w tabeli, w jakim stanie skupienia woda...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Ciepło właściwe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 30

Jak za pomocą mokrego palca można określić...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Przemiany energii w zjawiskach topnienia i parowania. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 30

Co jest bardziej bolesne: oparzenie wodą...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Przemiany energii w zjawiskach topnienia i parowania. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 30

Wyjaśnij, jaką rolę dla naszego organizmu...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Przemiany energii w zjawiskach topnienia i parowania. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 30

Polej dłoń spirytusem salicylowym i nią pomachaj...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Przemiany energii w zjawiskach topnienia i parowania. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 30

Przypomnij, na czym polega zjawisko sublimacji...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Przemiany energii w zjawiskach topnienia i parowania. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 30

Oblicz ilość ciepła, które należy dostarczyć 1 litrowi...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Przemiany energii w zjawiskach topnienia i parowania. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad.7 strona 31

Poniższy wykres przedstawia zależność temperatury jednego kilograma substancji H2O...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Przemiany energii w zjawiskach topnienia i parowania. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 31

Rysunek przedstawia zależność temperatury różnych mas wody...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Przemiany energii w zjawiskach topnienia i parowania. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 31

Czterem porcjom różnych substancji o jednakowej masie dostarczano ciepło...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Przemiany energii w zjawiskach topnienia i parowania. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 10 strona 31

Podaj jednostkę, w której wyraża się szybkość przekazywania ciepła...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Przemiany energii w zjawiskach topnienia i parowania. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 34

Wzrost energii wewnętrznej ciała (lub ciał) przez wykonanie pracy...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 34

Największą średnią energię kinetyczną chaotycznego ruchu mają cząsteczki wody...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 34

Najmniejszą energię wewnętrzną ma woda w...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 34

Jeśli w każdym naczyniu wodę ogrzano o 10°C...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 34

Zakupione lody chcesz zanieść do domu w foliowej torbie...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 35

Woda w bojlerach jest podgrzewana za pomocą grzałki elektrycznej...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 35

Ciepło właściwe nafty jest równe 2100 J/kgK...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 35

Jednakowe masy ołowiu, lodu, wolframu i złota doprowadzono do ich temperatur...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 35

W celu wygładzenia powierzchni lodowiska wylano...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 10 strona 35

Ciepło parowania wody jest równe 2 258 000J/kg...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 11 strona 35

Woda ma pięć razy większe ciepło właściwe od piasku...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 36

Zaplanuj doświadczenie, którego celem jest wykazanie, że gaz...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 36

Metalowy kubek zawierający wodę o temperaturze 4°C umieszczono w dużym...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 36

Bryłce ołowiu o masie 200g dostarczono ciepło. Zależność temperatury ołowiu...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Sprawdź się. Zadania problemowe. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8