aFizyka logo

W naczyniach znajdują się jednakowe objętości nafty, rtęci i wody...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 2 strona 24.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Zapiszemy dane i szukane:

Uwaga: W obliczeniach przyjmujemy, że w każdym naczyniu znajduje się po 1m3 podanych substancji.

W naczyniach znajdują się jednakowe objętości nafty, rtęci i wody

W każdym przypadku skorzystamy ze wzoru na ciepło pobrane (oddane) przez substancję przy zmianie jej temperatury

ze wzoru na ciepło pobrane (oddane)

Wiemy, że we wszystkich naczyniach wlano równe objętości każdej z cieczy. Masę tych cieczy wyznaczymy ze wzoru na gęstość

Masę tych cieczy wyznaczymy ze wzoru na gęstość

Podstawiamy wzór na masę do wzoru na szukane ciepło

wzór na masę do wzoru na szukane ciepło

Obliczamy ciepło dla wody

Obliczamy ciepło dla wody

Obliczamy ciepło dla nafty

ciepło dla nafty

Obliczamy ciepło dla rtęci

ciepło dla rtęci

Odp. Porównując otrzymane wartości widzimy, że najmniej ciepła należy dostarczyć do naczynia z rtęcią.