aFizyka logo

Rysunek przedstawia zależność temperatury różnych mas wody...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 8 strona 31.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wykres do zadania

zależność temperatury różnych mas wody

Wskazówka: Ilość oddanego ciepła wyraża się wzorem:

wzór na ciepło

Widzimy ,że ciepło potrzebne do ogrzania wody o zadaną wartość temperatury zależy między innymi od ilości wody, czyli masy.

Jak widać z wykresu najwięcej ciepła należy dostarczyć wodzie o masie mc, a najmniej wodzie o masie ma. Wobec tego ta zależność jest prawdziwa

mc>mb>ma

Odp. Prawidłową odpowiedź zawiera podpunkt a. Masa c jest największa, a najmniejsza masa a.