aFizyka logo

Bryłce ołowiu o masie 200g dostarczono ciepło. Zależność temperatury ołowiu...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 3 strona 36.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wykres do zadania

Bryłce ołowiu o masie 200g

Odp. a) Wyznaczamy temperaturę pomieszczenia oraz temperaturę topnienia ołowiu

temperaturę pomieszczenia

Odp. b) Obliczamy ciepło właściwe ołowiu

Zapiszemy dane i szukane

ciepło właściwe ołowiu

Korzystamy ze wzoru na ciepło pobrane, z którego po przekształceniu obliczymy szukane ciepło właściwe ołowiu

Korzystamy ze wzoru na ciepło pobrane

Odp. c) Obliczamy ciepło topnienia ołowiu

Obliczamy ciepło topnienia ołowiu

Skorzystamy ze wzoru na ciepło pobrane przez substancję podczas topnienia

ze wzoru na ciepło pobrane

Odp. d) Ustalamy różnicę rzędów wielkości pomiędzy ciepłem topnienia lodu a ołowiu

Wskazówka: Zapiszemy odpowiednie ciepła topnienia w zaokrągleniu

różnicę rzędów wielkości pomiędzy ciepłem topnienia lodu a ołowiu

UWAGA: czytamy stopień potęgi, który informuje o różnicy w rzędach wielkości

Odp. Szukana różnica rzędu wielkości ciepła topnienia obu substancji wynosi jeden