aFizyka logo

Jeśli w każdym naczyniu wodę ogrzano o 10°C...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 4 strona 34.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Rysunek do zadania

Średnia energia kinetyczna cząsteczki

Wskazówka: Ciepło dostarczone do naczynia z wodą zależy od masy wody, ciepła właściwego i różnicy temperatur (czyli przyrostu temperatury).

Jeżeli we wszystkich naczyniach jest woda i w każdym naczyniu wodę ogrzano o 10°C, to najwięcej ciepła należy dostarczyć do naczynia, które zawiera największą masę wody, czyli do naczynia II.

Odp. Prawidłową odpowiedź zawiera podpunkt b