aFizyka logo

Poniższy wykres przedstawia zależność temperatury jednego kilograma substancji H2O...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.7 strona 31.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wykres do zadania

wykres przedstawia zależność temperatury jednego kilograma substancji

Odp. a) Kolejne procesy przedstawione na wykresie to:

Q1- ogrzewanie lodu od temperatury -20°C do 0°C
Q2- topnienie lodu w temperaturze 0°C
Q3- ogrzewanie wody od temperatury 0°C do 100°C
Q4- wrzenie wody (parowanie w temperaturze wrzenia, czyli 100°C)
Q5- ogrzewanie pary wodnej od temperatury 100°C do 120°C

Odp. b) Odczytujemy z wykresu:

- początkowa temperatura lodu wynosi -20°C
- końcowa temperatura pary wodnej wynosi 120°C
- przybliżona ilość ciepła potrzebna do stopienia lodu wynosi (377-42)kJ=335kJ
- przybliżona ilość ciepła dostarczona podczas wrzenia wody wynosi około (3000-800)kJ=2200kJ

Odp. c) Ilość ciepła potrzebna do stopienia lodu wynosi około 335kJ, a ilość ciepła potrzebna do ogrzania wody od 0°C do 100°C wynosi około 423kJ.

potrzebna do stopienia lodu wynosi

Czyli ilość ciepła potrzebna do stopienia lodu stanowi około 79% ilości ciepła potrzebnego do ogrzania wody

Odp. d) Ilość ciepła potrzebna do wyparowania wody podczas wrzenia wynosi 2200kJ, a ilość ciepła potrzebna do stopienia lodu wynosi około 335kJ.

Obliczamy ile razy ilość ciepła potrzebna do wyparowania wody jest większa od ilości ciepła potrzebnego do stopienia lodu

ile razy ilość ciepła potrzebna do wyparowania wody

Ilość ciepła potrzebna do wyparowania wody jest około 7 razy większa od ilości ciepła potrzebnego do stopienia lodu

Odp. e) Zapis Q=m⋅cl[0°C-(-20°C)] gdzie cl jest ciepłem właściwym lodu, oznacza, że tyle ciepła lód pobiera w procesie ogrzewania lodu od temperatury -20°C do temperatury 0°C.