aFizyka logo

Czterem porcjom różnych substancji o jednakowej masie dostarczano ciepło...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 9 strona 31.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wykres do zadania

Czterem porcjom różnych substancji

Wskazówka: Wzór na ciepło pobrane przekształcimy tak, aby otrzymać zależność na przyrost temperatury Δt

Wzór na ciepło pobrane

Z otrzymanej zależności widzimy, że przyrost temperatury jest odwrotnie proporcjonalny do ciepła właściwego substancji (cw)

przyrost temperatury

Ta substancja, dla której na wykresie półprosta zależności temperatury od czasu jest nachylona pod mniejszym kątem do osi czasu (osi poziomej) ma większe ciepło właściwe. Dla tych samych odstępów czasu przyrost temperatury takiej substancji jest najmniejszy.

Odp. Największe ciepło właściwe ma substancja numer 3