Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 75

W cieczach przepływ prądu jest związany z ruchem kationów...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu. Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 75

Dopasuj opisy do pojęć z ramki. I. Określa pracę, jakę należy wykonać, aby przenieść...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 76

Używając odpowiednich przedrostków, zapisz w zeszycie jednostkę a) 103...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 76

Wybierz poprawne dokończenie zdań. Przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 76

Podczas pracy turystycznej lodówki samochodowej przez jej obwód...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 84

Do pojęć A-D dopasuj ich opisy I-VI. A. obwód elektryczny...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 84

Wyjaśnij, na czym polegają połączenia szeregowe i równoległe. Narysuj...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 84

Do obwodu włączono amperomierz tak jak...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 84

Narysuj w zeszycie schemat obwodu elektrycznego złożonego z dwóch żarówek połączonych szeregowo...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 84

Na zdjęciu przedstawiono panel miernika uniwersalnego, na którym literami...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 85

Na rysunkach zaznaczono wskazania dwóch mierników uniwersalnych oraz schemat obwodu...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 85

Wskaż elementy obwodów elektrycznych połączone a) szeregowo, b) równolegle...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 91

Do trzech połączonych baterii o łącznym napięciu 4,5 V...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 91

Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. Aby poprawnie wyznaczyć opór elektryczny...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 91

Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu płynącego przez przewodnik od przyłożonego napięcia...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 92

Wskaż właściwe dokończenie zdania. Opór właściwy przewodnika zależy od...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 92

Uczniowie chcieli sprawdzić, w jaki sposób natężenie prądu zależy od przyłożonego napięcia...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 92

Przez gotujący wodę czajnik elektryczny podłączony do napięcia sieciowego...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 92

Opór grzałki tostera podczas jego pracy wynosi 80Ω...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 101

Dopasuj urządzenie elektryczne do rodzaju energii, na jaką jest w nim zamieniana...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 101

Na schemacie przedstawiono obwód elektryczny do pomiaru napięcia i natężenia prądu...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 101

Moc grzałki piekarnika wynosi 2000 W. Piekarnik jest podłączony do napięcia...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 101

Przez żarówkę o mocy 55 W płynie prąd o natężeniu...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 111

Spośród podanych czynności wybierz te, które poprawiają bezpieczeństwo elektryka...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Użytkowanie energii elektrycznej. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 111

Odpowiedz na pytania. a) W jaki sposób nie wolno gasić pożaru przedstawionego na ...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Użytkowanie energii elektrycznej. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 111

Część instalacja w biurze jest zabezpieczona bezpiecznikiem 16 A...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Użytkowanie energii elektrycznej. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 111

W większości gniazdek oprócz dwóch otworów występuje także bolec, który przewodem...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Użytkowanie energii elektrycznej. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 114

Wybierz poprawne uzupełnienie zdań. Prąd elektryczny to A/ B/ C/ D A. przepływ atomów w izolatorze...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 114

Iloraz pracy wykonanej przy przemieszczaniu ładunku elektrycznego między dwoma punktami i wartości tego...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 114

Uczniowie wykonali pomiar napięcia U i natężenia prądu I płynącego przez opornik w dwóch...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 114

Wskaż, na którym schemacie błędnie przedstawiono połączenie mierników w celu...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 114

Wskaż zdania prawdziwe. I. Gdy oba wyłączniki są otwarte, woltomierz...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 114

Jeżeli przez przewodnik w czasie 60 s przepłyną ładunek 120 C...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 115

Umowny kierunek przepływu prądu jest A/ B/ C/ D. A. taki sam...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 115

W obwodzie podłączonym do baterii popłyną prąd 6 A...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 115

Opór elektryczny fragmentu drutu nie zależy od...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 115

Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu od przyłożonego napięcia dla dwóch...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 115

Instalacja elektryczna w kuchni pewnego domu została zabezpieczona bezpiecznikiem, który wyłącza...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 116

Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. W metalach znajdują się swobodne elektrony oraz dodatnie jon...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 116

Producenci oporników oprócz podanej wartości oporu elektrycznego podają także tzw. tolerancję...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 116

Przez grzałkę o rezystancji 60 Ω płynie prąd o natężeniu 3,8 A...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry