ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 75

W cieczach przepływ prądu jest związany z ruchem kationów...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu. Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 75

Dopasuj opisy do pojęć z ramki. I. Określa pracę, jakę należy wykonać, aby przenieść...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 76

Używając odpowiednich przedrostków, zapisz w zeszycie jednostkę a) 103...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 76

Wybierz poprawne dokończenie zdań. Przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 76

Podczas pracy turystycznej lodówki samochodowej przez jej obwód...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 84

Do pojęć A-D dopasuj ich opisy I-VI. A. obwód elektryczny...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 84

Wyjaśnij, na czym polegają połączenia szeregowe i równoległe. Narysuj...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 84

Do obwodu włączono amperomierz tak jak...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 84

Narysuj w zeszycie schemat obwodu elektrycznego złożonego z dwóch żarówek połączonych szeregowo...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 84

Na zdjęciu przedstawiono panel miernika uniwersalnego, na którym literami...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 85

Na rysunkach zaznaczono wskazania dwóch mierników uniwersalnych oraz schemat obwodu...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 85

Wskaż elementy obwodów elektrycznych połączone a) szeregowo, b) równolegle...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 91

Do trzech połączonych baterii o łącznym napięciu 4,5 V...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 91

Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. Aby poprawnie wyznaczyć opór elektryczny...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 91

Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu płynącego przez przewodnik od przyłożonego napięcia...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 92

Wskaż właściwe dokończenie zdania. Opór właściwy przewodnika zależy od...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 92

Uczniowie chcieli sprawdzić, w jaki sposób natężenie prądu zależy od przyłożonego napięcia...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 92

Przez gotujący wodę czajnik elektryczny podłączony do napięcia sieciowego...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 92

Opór grzałki tostera podczas jego pracy wynosi 80Ω...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Opór elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 101

Dopasuj urządzenie elektryczne do rodzaju energii, na jaką jest w nim zamieniana...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 101

Na schemacie przedstawiono obwód elektryczny do pomiaru napięcia i natężenia prądu...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 101

Moc grzałki piekarnika wynosi 2000 W. Piekarnik jest podłączony do napięcia...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 101

Przez żarówkę o mocy 55 W płynie prąd o natężeniu...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 111

Spośród podanych czynności wybierz te, które poprawiają bezpieczeństwo elektryka...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Użytkowanie energii elektrycznej. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 111

Odpowiedz na pytania. a) W jaki sposób nie wolno gasić pożaru przedstawionego na ...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Użytkowanie energii elektrycznej. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 111

Część instalacja w biurze jest zabezpieczona bezpiecznikiem 16 A...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Użytkowanie energii elektrycznej. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 111

W większości gniazdek oprócz dwóch otworów występuje także bolec, który przewodem...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny. Użytkowanie energii elektrycznej. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 114

Wybierz poprawne uzupełnienie zdań. Prąd elektryczny to A/ B/ C/ D A. przepływ atomów w izolatorze...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 114

Iloraz pracy wykonanej przy przemieszczaniu ładunku elektrycznego między dwoma punktami i wartości tego...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 114

Uczniowie wykonali pomiar napięcia U i natężenia prądu I płynącego przez opornik w dwóch...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 114

Wskaż, na którym schemacie błędnie przedstawiono połączenie mierników w celu...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 114

Wskaż zdania prawdziwe. I. Gdy oba wyłączniki są otwarte, woltomierz...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 114

Jeżeli przez przewodnik w czasie 60 s przepłyną ładunek 120 C...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 115

Umowny kierunek przepływu prądu jest A/ B/ C/ D. A. taki sam...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 115

W obwodzie podłączonym do baterii popłyną prąd 6 A...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 115

Opór elektryczny fragmentu drutu nie zależy od...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 115

Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu od przyłożonego napięcia dla dwóch...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 115

Instalacja elektryczna w kuchni pewnego domu została zabezpieczona bezpiecznikiem, który wyłącza...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 116

Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. W metalach znajdują się swobodne elektrony oraz dodatnie jon...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 116

Producenci oporników oprócz podanej wartości oporu elektrycznego podają także tzw. tolerancję...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 116

Przez grzałkę o rezystancji 60 Ω płynie prąd o natężeniu 3,8 A...

Prąd elektryczny
Powtórzenie. Prąd elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8