aFizyka logo

Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. W metalach znajdują się swobodne elektrony oraz dodatnie jon...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 1 strona 116.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Rysunek do zadania

W metalach znajdują się swobodne elektrony oraz dodatnie jony

Wskazówka: Swobodne elektrony w metalach pod wpływem przyłożonego napięcia poruszają się w uporządkowany sposób w jedna stronę. W trakcie tego ruchu mogą się zderzać z drgającymi dodatnimi jonami sieci krystalicznej metalu. W wyniku takich zderzeń możliwe jest cofniecie się do tyłu swobodnego elektronu, ale sumaryczne przemieszczenie ładunku elektrycznego występuje w jedna stronę, tak jak to pokazuje rysunek A

Odp. Uzupełnione zdanie brzmi:

Ruch elektronu, gdy w metalu płynie prąd elektryczny, najlepiej ilustruje rysunek A, ponieważ elektrony podczas ruchu zderzają się również z drgającymi dodatnimi jonami. Mimo wielu zderzeń przemieszczają się jednak w sposób ukierunkowany