aFizyka logo

Uczniowie chcieli sprawdzić, w jaki sposób natężenie prądu zależy od przyłożonego napięcia...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 5 strona 92.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Tabela pomiarów

Pomiar natężenia prądu
Napięcie [V]]Natężenie [mA]
0,525
150
1,5
2
2,5125
3150

Odp. a) Obliczamy opór opornika

Wskazówka: Wiemy, że opór opornika się nie zmieniał, co oznacza, że do obliczeń wartości oporu możemy wziąć dowolny zapis pomiarowy. Skorzystamy z danych zapisanych dla ostatniego pomiaru

opór opornika

Obliczamy wartość oporu korzystając z prawa Ohma

wartość oporu korzystając z prawa Ohma

Odp. Opór opornika wynosi 20Ω

Odp. b) Obliczamy brakujące wartości natężenia prądu

Wskazówka: Skoro opór elektryczny się nie zmieniał, to po wykorzystaniu wyniku z podpunktu a i przekształconego wzoru z prawa Ohma możemy wyliczyć brakujące dane

przekształconego wzoru z prawa Ohma

Przekształcamy wzór na opór elektryczny wynikający z prawa Ohma, tak aby otrzymać wzór na natężenie prądu

wzór na opór elektryczny wynikający z prawa Ohma

Podstawiamy dane i obliczamy kolejne wartości natężenia prądu

dane i obliczamy kolejne wartości natężenia prądu

Odp. Brakujące wartości natężenia prądu wynoszą I1=75mA oraz I2=100mA

Odp. c

Rysujemy wykres zależności natężenia prądu od przyłożonego napięcia, czyli I(U)

Wskazówka: Oś poziomą tworzą kolejne wartości napięcia, a oś pionową kolejne wartości natężenia prądu

wykres zależności natężenia prądu od przyłożonego napięcia

Zauważamy, że wykresem jest półprosta nachylona pod pewnym kątem do osi napięcia (osi poziomej) oraz to, że wartości natężenia prądu wzrastają o tę samą wartość dla jednakowego przyrostu napięcia. Mówimy wtedy, że natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia na końcach przewodnika