aFizyka logo

Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu płynącego przez przewodnik od przyłożonego napięcia...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 3 strona 91.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wykres zależności natężenia prądu od napięcia I(U) dołączony do zadania

natężenia prądu od napięcia I(U)

Wskazówka: Zaznaczymy na wykresie pomocnicze linie ułatwiające odczytanie natężenia prądu elektrycznego przy napięciu 2 V i 4 V

Zaznaczymy na wykresie pomocnicze linie

Odp. a) Odczytane z wykresy natężenie prądu dla napięcia 2 V wynosi 2,5 A

Odp. b) Odczytane z wykresu natężenie prądu dla napięcia 4 V wynosi 5 A

Odp. c) Udowadniamy wykonując odpowiednie obliczenia, że opór jest taki sam zarówno przy napięciu 2 V, jak i 4 V

Wskazówka: Skorzystamy z prawa Ohma.

Zapiszemy dane i szukane

Skorzystamy z prawa Ohma

Wzór wynikający z prawa Ohma użyjemy do obliczenia oporu elektrycznego dla obu przypadków

wynikający z prawa Ohma

Z wykonanych obliczeń widzimy, że wartość oporu przewodnika jest jednakowa i nie zależy od napięcia i natężenia prądu przepływającego przez przewodnik

Odp. d) Wyznaczamy wartość natężenia prądu, gdy napięcie wynosi 1 V

Wskazówka: Odczyt wartości natężenia prądu z wykresu przy tej skali osi natężenia prądu będzie niedokładny. Musimy obliczyć te natężenie korzystając z prawa Ohma i obliczonego oporu w poprzednim podpunkcie

Wyznaczamy wartość natężenia prądu, gdy napięcie wynosi 1 V

Odp. Natężenie prądu przy napięciu 1 V wynosi 1,25 A.