aFizyka logo

Wybierz poprawne dokończenie zdań. Przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 4 strona 76.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Aby poprawnie dokończyć podane zdania, musimy wykonać obliczenia

Odpowiedź do zdania I

Przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie 5 s przepływa ładunek elektryczny 2 C

Skorzystamy ze wzoru na natężenie prądu elektrycznego, czyli obliczamy stosunek ładunku elektrycznego do czasu trwania jego przepływu

ze wzoru na natężenie prądu elektrycznego

Odp. Prawidłowo dokończone zdanie brzmi: Przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie 5 s przepływa ładunek elektryczny 2 C .Oznacza to, że natężenie prądu jest równe 0,4A

Odpowiedź do zdania II

natężenie prądu wzrośnie czterokrotnie

Szukamy wartości stosunku przepływającego ładunku elektrycznego przez ten sam przewodnik w tym samym czasie ale o innej wartości natężenia prądu. Z definicji natężenia prądu elektrycznego wyznaczymy sobie wzór na wartość przepływającego ładunku elektrycznego w czasie

wartości stosunku przepływającego ładunku elektrycznego przez ten sam przewodnik

Podczas czterokrotnego wzrostu natężenia prądu elektrycznego, przepłynie czterokrotnie większy ładunek elektryczny

Odp. Prawidłowo dokończone zdanie brzmi: Jeżeli natężenie prądu wzrośnie czterokrotnie, to w tym samym czasie przepłynie czterokrotnie większy ładunek elektryczny.

Odpowiedź do zdania III:

przez poprzeczny przekrój przewodnika w trzykrotnie dłuższym czasie

Skorzystamy ze wzoru na natężenie prądu elektrycznego

ze wzoru na natężenie prądu elektrycznego

Natężenie prądu się nie zmieni

Odp. Prawidłowo dokończone zdanie brzmi: Jeżeli przez poprzeczny przekrój przewodnika w trzykrotnie dłuższym czasie przepłynie trzykrotnie większy ładunek elektryczny, to natężenie prądu nie zmieni się