aFizyka logo

Opór elektryczny fragmentu drutu nie zależy od...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 3 strona 115.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Wiemy, że opór elektryczny odcinka przewodu jest tym większy im jest dłuższy przewód, jest tym mniejszy im większe jest pole przekroju poprzecznego przewodnika i zależy od rodzaju materiału z którego jest przewodnik wykonany.

Odp. Z podanych możliwości prawidłową odpowiedź zawiera podpunkt A, czyli:
Opór elektryczny fragmentu drutu nie zależy od grubości izolacji