Podsumowanie: Wykonujemy pomiary


Wybrane wielkości fizyczne, które umiemy mierzyć


długość, odległość

symbol:

l lub s

jednostka:

1 cm, 1 m, 1 km

przyrząd

linijka, przymiar metrowy (metrówka), licznik kilometrów

temperatura

symbol:

t

jednostka:

1°C

przyrząd

termometr

czas

symbol:

t lub

jednostka:

1 s, 1 h

przyrząd

stoper, zegar

wartość prędkości, szybkość

symbol:

v

jednostka:

1 m/s, 1 km/h

przyrząd

prędkościomierz

masa

symbol:

m

jednostka:

1 g, 1kg

przyrząd

waga

gęstość

symbol:

d

jednostka:

1 g/cm3, 1kg/m3

przyrząd

pomiar pośredni (waga i menzurka, obliczamy ze wzoru na gęstość)

siła

symbol:

F

jednostka:

1 N

przyrząd

siłomierz

ciśnienie

symbol:

p

jednostka:

1 Pa, 1 hPa

przyrząd

ciśnieniomierz, barometr

Pojęcia i właściwości fizyczne poznanych wielkości

Zakres pomiarowy przyrządu

Przyrządy mierzące wielkości fizyczne mają określony zakres pomiaru i pozwalają mierzyć z pewną dokładnością

Zakres pomiarowy przyrządu określa się przez podanie najmniejszej i największej wartości na skali. Jest to tak zwany przedział wartości, które możemy mierzyć za pomocą danego przyrządu

Niepewność pomiarowa

Wszystkie pomiary są obarczone niepewnością pomiarową. Dla pojedynczego pomiaru, jako wartość niepewności przyjmuje się dokładność użytego przyrządu pomiarowego

Aby uzyskać wartość wielkości fizycznej możliwie najbliższej wartości rzeczywistej, pomiar powtarza się kilkukrotnie i oblicza się średnią arytmetyczną tych wyników pomiaru
Wtedy jako wartość niepewności pomiarowej przyjmuje się największą z różnic pomiędzy wartością średnią a wartościami poszczególnych pomiarów.
Jeżeli wartość dokładności przyrządu jest większa od tej największej różnicy, to niepewność pomiarową przyjmuje się dokładność przyrządu

Pomiar masy

Mierząc masę dowolnego ciała, mierzymy ilość materii, z której wykonane jest badane ciało

Gęstość

Gęstość substancji wyznacza się doświadczalnie przez zmierzenie masy i objętości ciała wykonanego z badanej substancji. Gęstości różnych substancji są inne ale liczy się je z tego samego wzoru

wzór na gęstość substancji, jednostka gęstości

Gęstość informuje jaka jest masa jednostki objętości (1 cm3 lub 1 m3)danej substancji

Siła

Siłę opisuje się przy pomocy wektorów. Podaje się informację o jej wartości podaną w nitonach, kierunku działania (prosta wzdłuż, której działa siła) oraz podaje się zwrot siły, czyli stronę w która działa siłą.

Siła ciężkości. Ciężar ciała

Siła ciężkości, to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie m. Kierunek działania siły ciężkości (ciężaru) jest pionowy a zwrot jest w stronę środka Ziemi

wzór na siłę ciężkości, ciężar ciała, jednostka siły niuton

Nacisk ciała

Efekt nacisku ciała o ciężarze Fc zależy od wielkości powierzchni, którą styka się ciało z podłożem

Ciśnienie

Ciśnienie jest to wielkość fizyczna, która podaje wartość siły działającej na jednostkę powierzchni 1 m2. Jednostka ciśnienia jest paskal (1 Pa)

wzór na ciśnienie, jednostka ciśnienia paskal

Ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie atmosferyczne jest efektem przyciągani przez Ziemię warstw powietrza, które Ziemię otaczają. Przy powierzchni Ziemi, na poziomie morza jest ono równe około 1000hPa, czyli 100 000 Pa.


Poprzedni temat: Ciśnienie
Następny temat: Trzy stany skupienia ciał
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz